Corporate Governance hero image desktop
Corporate Governance hero image mobile

Kurumsal yönetim


Stryker olarak doğru olanı yapmaya ve şirket değerlerimizi korumaya kararlıyız.

İyi kurumsal yönetime her şeyden çok önem veririz ve işlerimizi yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere ve en yüksek etik standartlara uygun olarak yürütürüz. Politikalarımız ve kurallarımız, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için şeffaflık ve netlik sağlar.

Organizasyonumuzun ön saflarında şirketin başarısını sadece finansal büyüme ile göstermekle kalmayan, aynı zamanda kendi sorumluluklarımızı ne kadar iyi karşıladığımızı gösteren başarılı bir ekip bulunmaktadır. Yönetim Kurulumuz yılda bir seçilir ve tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşur (Yönetim Kurulu Başkanımız ve CEO'muz Kevin Lobo hariç). Yönetim Kurulu birlikte; eğitim, deneyim ve Şirketimizin, pay sahiplerimizin ve her şeyden önemlisi hizmet ettiğimiz hastaların yaşamlarının yararına olan kararlar alma konusunda Stryker'a bağlılığın zengin tarihini birleştirir.


Kurumsal politikalar

Stryker, en yüksek etik ve yasal davranış kurallarına bağlıdır. Politikalarımız ve prosedürlerimiz, bu bağlılığın önemli bir parçasıdır ve aksi belirtilmedikçe tüm Stryker çalışanları için geçerlidir. Kurumsal politikalarımızı dilinizde görüntüleyebilirsiniz.  

Pozisyonlarımızın ve beyanlarımızın tam listesini Kurumsal Sorumluluk Merkezimizde bulabilirsiniz.

Şimdi gidin