Terms of use

LÜTFEN KULLANIM ŞARTLARINI DİKKATLE OKUYUN. Bu kullanım şartları, herhangi bir Stryker web sitesinin ("Stryker web sitesi") kullanıcıları (“siz” veya “sizin”) için kuralları tanımlar. Stryker web sitesi sadece bilgi amaçlı ve belirli durumlarda geçerli Stryker Kullanıcı Sözleşmesine göre güvenli sipariş vermek için kullanılabilir. Bir Stryker web sitesi kullanarak veya bir Stryker web sitesine materyal yükleyerek, bu bildirimde belirtilen ("Kullanım Koşulları") ve Stryker’in Gizlilik Bildirimini ("Gizlilik Beyanı") belirtilen şartlara uymayı kabul edersiniz. Kullanım Koşullarına ve Gizlilik Beyanına uymayı kabul etmiyorsanız, Stryker web sitesini herhangi bir bilgiyi/materyali yüklemek veya indirmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir şekilde kullanmayın.

Tüm Stryker web siteleri Stryker'a aittir ve Stryker tarafından işletilmektedir. Stryker terimi dünya genelindeki şirketlerimizin ortak adıdır ve bu kapsama genel merkezi 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, MI 49002, Amerika Birleşik Devletleri adresinde yerleşik Stryker Şirketi (“Stryker”) ve onun bağlı şirketleri, bölümleri ve iştirakleri dahildir.

Bir Stryker web sitesine erişerek, aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırsınız. Aşağıdaki şartları kabul etmiyorsanız, lütfen Stryker web sitelerini kullanmanıza izin verilmediğini unutmayın. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Beyanı tüm Stryker web siteleri için geçerlidir. Stryker ve bağlı kuruluşları da diğer web sitelerini işletmektedir. Kullanım Koşulları, diğer web siteleri için de geçerli olabilir. Lütfen onları ziyaret ederken diğer Stryker web sitelerinde yayınlanan Kullanım Koşullarını gözden geçirin. Stryker, Kullanım Koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Bir Stryker web sitesini kullanarak, bu ve Kullanım Koşulları'nın gelecekteki bir versiyonunu kabul ettiğinizi beyan ve taahhüt edersiniz. Bu Kullanım Koşulları en son 21 Mayıs 2010 tarihinde güncellenmiştir.

Kullanım Koşulları, yalnızca herhangi bir Stryker web sitesine erişiminiz ve kullanımınız için geçerlidir ve Stryker veya ebeveynleri, yan kuruluşları veya bağlı kuruluşlarıyla Stryker'ın kullanımından başka konularla ilgili olabilecek herhangi bir anlaşmanın şartlarını veya koşullarını değiştirmez.

Stryker web sitelerini kullanımınızla ilgili gizlilik kurallarını anlamak için lütfen Gizlilik Bildirimimizi okuyun. Bir Stryker web sitesindeki diğer kullanıcı sözleşmelerinde, feragatnameler, politikalar, kullanım koşulları, bildirimler veya diğer bildirimlerde yazılı olarak belirtilenler haricinde, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Beyanımız, Stryker ile sizin kullanımınızla ilgili olarak yaptığınız tüm sözleşmedir. Stryker web sitesinin belirli alanlarındaki belirli hizmetlere/materyallere eriştiğinizde veya sizi bir Stryker web sitesinden uzağa götüren bağlantıları izleyerek uygulanabilecek ek şartlara tabi olabilirsiniz.

Stryker web sitelerinde yer alan bilgiler (i) yalnızca ilgilenilen konular hakkında genel rehberlik içindir ve yasal veya tıbbi tavsiye için asimile edilmemeli veya değiştirilmemelidir ve (ii) ürün alımı için teklif veya talep teşkil etmemelidir.

Stryker web sitesindeki bir Stryker ürününe veya servisine yapılan bir referans, söz konusu ürün veya hizmetin ülkenizde farklı kullanım şartlarına ve koşullarına tabi olabileceği anlamına gelmez. Bu tür referanslar, o ürünü veya hizmeti ülkenizde satmaya niyetli olduğumuzu ima etmemektedir, sadece ülkeniz için oluşturulan ürün bilgilerini dikkate almanız gerekir. Stryker'ın web sitesi, dünyanın herhangi bir ülkesinde veya bölgesinde bulunabilecek veya bulunmayabilecek, farklı ülkelerde farklı ticari markalar altında bulunabilecek veya geçerli olduğunda satış için resmi bir düzenleyici kurum tarafından onaylanabilecek veya temizlenebilecek ürünler ve hizmetler veya farklı ülkelerde farklı endikasyon ve kısıtlamalar hakkında bilgi içerir.

Başkaları tarafından erişilebilir olmasına rağmen, kamuya açık bir Stryker web sitesindeki ürün bilgileri, yalnızca bir ulusal bayrak veya bölgesel sembolle belirtilmedikçe, Amerika Birleşik Devletleri sakinleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Stryker’in web siteleri, Stryker’in çeşitli bölümleri ve iştirakleri tarafından üretilen ve bazıları ABD dışında olan diğer web sitelerine bağlantı verebilir. Bağlantılı bir web sitesinde, herhangi bir ürün için veya bulunduğunuz ülkenin yasaları ve yönetmelikleri tarafından izin verilmeyen herhangi bir ürünün kullanımı için promosyon veya talep olarak hiçbir şey yorumlamamalısınız.

Stryker’ın web siteleri, zaman zaman çeşitli sağlık, tıbbi ve fitness koşulları ve tedavileriyle ilgili bilgiler içerebilir. Bu tür bilgiler, doktorların veya diğer sağlık çalışanlarının danışmanlığı yerine geçmez. Söz konusu bilgiler bir sağlık veya zindelik problemini veya hastalığı teşhis etmek için kullanılmamalıdır. Sizin için uygun olabilecek tedavi yöntemlerini belirlemek için mutlaka doktor gibi bir sağlık çalışanına danışmanız gerekir.

Telif Hakları ve Ticari Markalar. Stryker’in web sitelerinin içeriği dünya çapında telif hakkı ve ticari marka yasaları tarafından korunmaktadır. Bu Kullanım Koşullarında açıkça bahsedilmeyen tüm haklar saklı tutulmaktadır. İçeriklerin bir kısmını veya tamamını önceden Stryker’dan yazılı izin almaksızın çoğaltmak, aktarmak, dağıtmak veya saklamak, şu koşullara göre yapılmadığı takdirde yasaktır: Stryker, Stryker’ın web sitelerine göz atmanızı ve ticari amaçlı olmayan amaçlarla ve Stryker’la rekabet etmemesi kaydıyla, yalnızca kişisel kullanımınız için içerik yazdırmanız veya indirmeniz için izin verir; ancak içeriklerin değiştirilmesi veya çoğaltılması yasaktır. İçerik, başka bir şekilde yetkili bir Stryker temsilcisinin önceden yazılı izni olmadan kopyalanamaz veya kullanılamaz. Stryker’in web sitesindeki münferit belgeler bu belgelerde belirtilen ek koşullara tabi olabilir.

Stryker’in web sitelerinde bulunan ticari markalar, hizmet markaları, ticari isimler ve ürünler ABD’de ve uluslararası alanda korunmaktadır. Stryker, Stryker Şirketi'nin tescilli ticari markasıdır. Stryker’in web sitelerinde belirtilen diğer ürün ve şirket adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya ticari adları olabilir. Stryker web sitelerine erişiminiz, yetkili bir Stryker temsilcisinin veya üçüncü tarafların önceden yazılı onayı olmadan markaların kullanım izni verilmiş olarak kabul edilmemelidir.

Fikri mülkünüzün bir Stryker web sitesinde uygunsuz şekilde kullanıldığını düşünüyorsanız, lütfen aşağıda verilen adreste Stryker’ın Uyum Departmanı ile irtibata geçin.

Yazılım. Stryker web sitesi aracılığıyla kullanılan veya erişilebilen herhangi bir dosya, yazılım tarafından oluşturulan görüntüler, kod, kaynak ve varış yeri ve yazılıma eşlik eden veri (topluca, "Yazılım") dahil olmak üzere herhangi bir yazılım yalnızca sizin Stryker web sitesini amaçlar için ve Stryker web sitesinde açıkça belirtilen koşullara göre kullanmak. Stryker, Yazılımların fikri mülkiyet haklarına tümüyle sahiptir. İlgili yasaların izin verdiği durumlar haricinde Yazılımları kopya etmemeyi, dağıtmamayı, satmamayı, değiştirmemeyi, onlardan türev eserler üretmemeyi, ayrıştırmamayı, tersine mühendislik yapmamayı ve tersine çevirmemeyi kabul edersiniz.

Kullanıcı Temsilleri. Herhangi bir Stryker web sitesini kullanırken, şunları kabul ediyorsunuz: (a) Stryker web sitesinin veya Stryker web sitesine bağlı/bağlantılı web sitelerine bağlı veya bunlara erişilebilecek herhangi bir hizmet, sistem kaynağı, hesap, sunucu veya ağın güvenliğini engellememesi veya bunlara müdahale etmemesi; (b) başka bir kullanıcının Stryker web sitesine veya bağlı veya bağlantılı web sitelerine erişimini bozmamak veya bunlara karışmamak; (c) herhangi bir Stryker web sitesi üzerinden herhangi bir virüs veya başka zararlı veya yıkıcı dosyayı yüklemeyecek, göndermeyecek veya başka türlü iletmeyecek; (d) Stryker'den izin almadan başka birinin hesabını, hizmetini veya sistemini kullanmamak veya Stryker web sitesinde sahte bir kimlik oluşturmak veya kullanmamak; (e) bu tür postaların bir parçası olmayı kabul etmeyen insanlara veya kuruluşlara Stryker web sitesi spam'i, zincir mektuplar, önemsiz postalar veya istenmeyen toplu e-posta göndermeyiniz; (f) kullanıcı adınızı ve şifrenizi Stryker web sitesinde veya dışında başkalarına ifşa etmemek; (g) Stryker web sitesine veya Stryker web sitesinin genel erişimiyle sınırlı bölümlerine yetkisiz erişim sağlama girişiminde bulunmamak; ve (h) bir hastanın özel durumuna veya durumuna uygulanan özel tıbbi tavsiye, tıbbi görüş veya tanıyı aramak, sağlamak veya almak için bir Stryker web sitesini kullanmamak.

Ayrıca, hesabınızla yapılan veya iletilen eylemlerden ve iletişimlerden yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu ve ABD’nin ihracat kısıtlamaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, geçerli tüm yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uyacağınızı kabul edersiniz.

Profesyonel kullanım için güvenli bir Stryker web sitesi kullanan Kayıtlı Kullanıcılar hariç (geçerli Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlandığı şekilde), hastaların tedavisi ile ilgili olarak, hastanın tıbbi durumu veya belirli bir hastayı tanımlayabilecek başka herhangi bir bilgiyi sağlamayacağınıza, tartışmayacağınıza ya da atıfta bulunmayacağınıza açıkça katılıyorsunuz. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin ve diğer ilgili resmi makamların onaylamadığı kullanımlar dahil tıbbi ürünleri broşürlerinde belirtilen amaçlar dışında müzakere etmemeyi, onaylamamayı veya bunlara referansta bulunmamayı açıkça kabul edersiniz.

Web Sitesi Güncellemeleri. Veri, teknik çizimler, konfigürasyonlar, teklif ve sipariş bilgileri ile katalog listeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Stryker web sitesinde bulunan tüm içeriğin doğru olduğuna inanılmaktadır. Bununla birlikte, Stryker web sitesinde bulunan herhangi bir içerik, ürün veya hizmetin özel gereksinimleriniz için bilgilerin doğruluğunu ve kullanışlılığını bağımsız olarak değerlendirmelisiniz. Ürünlerin ve hizmetlerin teknik özelliklerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir ve Stryker, işlemlerde, malzemelerde ve konfigürasyonda önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Stryker sitesinde gösterilen ürünleri ve hizmetleri siz sipariş verdiğinizde temin edebileceğini garanti etmemektedir.

Stryker, bir Stryker web sitesinin herhangi bir özelliğini (herhangi bir özelliğin kullanılabilirliği dahil) herhangi bir zamanda sonlandırabilir, değiştirebilir, askıya alabilir veya durdurabilir. Stryker, web sitesindeki veya üçüncü şahıslar web siteleri de dahil olmak üzere herhangi bir içeriği kaldırabilir veya başka bir şekilde değiştirebilir. Stryker, bazı özellikler ve hizmetler için sınırlamalar getirebilir veya haber vermeden veya hiçbir yükümlülük altına girmeden Stryker web sitesinin bazı bölümlerine veya tümüne erişiminizi kısıtlayabilir. Stryker, burada sağlanan yetkilendirmeyi, hakları ve herhangi bir Stryker web sitesini kullanımınızı, tamamen kendi takdirine bağlı olarak bitirebilir ve bu fesih durumunda, web sitesinden indirdiğiniz tüm materyalleri derhal imha etmelisiniz.

Diğer Web sitelerine bağlantılar Kolay erişilebilirliğiniz için Stryker, bu Kullanım Koşulları'nın geçerli olmadığı üçüncü şahıslar tarafından sahip olunan veya işletilen internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Stryker, bu tür diğer web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. Ayrıca Stryker'ın üçüncü taraf web sitelerindeki içerik üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını ve bu tür üçüncü taraf web siteleri tarafından oluşturulan veya yayınlanan materyallerle ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmediğini kabul edersiniz. Bu nedenle, böyle bir üçüncü taraf web sitesine bağlanırken, bu web sitesini kullanmadan önce bu web sitesinin kullanım kurallarını gözden geçirmeli ve kabul etmelisiniz. Ek olarak, Stryker dışındaki bir web sitesine yapılan özet ve / veya link Stryker'ın web sitesine veya ürün veya hizmetlere onay verdiğini veya üçüncü şahısların web sitesinde referans verilen herhangi bir içeriğin doğruluğunu garanti ettiği anlamına gelmez. Stryker, kullanıcıların bu tür sitelere erişiminden ya da erişememesinden kaynaklanan herhangi bir zarar veya yaralanmadan sorumlu olmayacaktır.

Stryker Web Sitesine Linkler. Bir Stryker web sitesine yapılan tüm bağlantılar Stryker tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır, ancak Stryker aşağıdaki bağlantılara izin vermez: (a) Bağlantı, yalnızca Stryker web sitesinin ana sayfasının başlığını içeren, salt metin içeren bir bağlantıdır, (b) Yalnızca Stryker web sitesinin ana sayfasına yönlendiren bağlantı, daha derin sayfalara değil, (c) Bağlantı, bir kullanıcı tarafından etkinleştirildiğinde, Stryker web sitesinin bu ana sayfasını, bağlantılı web sitesinde bir "çerçeve" içinde değil, tam ekran olarak görüntüler ve (d) bağlantının görünümü, konumu ve diğer yönleri (i) bir işletmenin veya faaliyetlerinin veya ürünlerinin Stryker veya bağlı kuruluşları tarafından ilişkilendirildiği veya sponsor olduğu yanlış bir görünüm oluşturmamak veya (ii) Stryker veya bağlı kuruluşlarının adı ve ticari markalarına zarar vermek Stryker’ın böyle bir link iznini herhangi bir zamanda, gerekçe bildirmeden ve bildirimde bulunmaksızın iptal etme hakkına sahip olduğunu kabul ve Stryker’ın iznini iptal ettiği linkleri silmeyi taahhüt edersiniz.

İçeriğiniz ve Fikirleriniz. Sunucularımızdan herhangi birine materyal göndererek, örneğin e-posta veya internet yoluyla: (a) Materyal, yasa dışı veya yayına uygun olmayan herhangi bir madde içermeyecek; (b) Herhangi bir materyali göndermeden önce virüsleri veya diğer özellikleri taramak ve kaldırmak için makul çabayı göstereceksiniz; (c) materyale sahipseniz veya bize sağlama konusunda sınırsız bir hakka sahipseniz ve Stryker materyali ücretsiz olarak yayınlayabilir ve/veya hesap verebilirliği veya sorumluluğu olmadan ürünlerimizde açıklanan kavramları dahil edebilir; (d) gönderdiğiniz materyalle ilgili olarak bize karşı eylemde bulunmamaya karar verirseniz ve üçüncü bir tarafın gönderdiğiniz materyalle ilgili olarak bize karşı harekete geçmesi durumunda bizi tazmin etmeyi kabul edersiniz; (e) bu Anlaşmanın şartlarını, Stryker’in Gizlilik Beyanını veya kayıtlı başka bir kullanıcı anlaşmasını ihlal etmiyorsa (varsa); ve (f) tüm gerekli izinleri, doğruluğunu ve doğruluğunu içeren, içerdiği içerik ve bilgilerden sizin sorumlu olduğunuzu

Stryker, her Stryker web sitesinde kullanıcılar tarafından yayınlanan içeriği incelemez/inceleyemez ve bu içerikten sorumlu değildir. Stryker, kullanıcıların gönderdiği içerikleri kendi kararına göre herhangi bir zamanda silebilir.

Menkul Kıymetler Sorumluluk Reddi. Stryker’in web siteleri, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymet Dava Reformu Yasasında tanımlandığı şekilde “ileriye dönük ifadeler” içerebilir. Bu ifadeler, yapıldığı sırada gelecekteki olayların şimdiki beklentilerine dayanıyordu.

Temel varsayımların herhangi birinin yanlış veya bilinmeyen olduğunu kanıtlaması durumunda veya riskler-belirsizlikler gerçekleştiyse gerçek sonuçlar değişebilir. Zaten bu ifadelerde Stryker’in beklentileri ve öngörülerinden büyük ölçüde farklılık gösterebilir.

Bu riskler ve belirsizlikler genel endüstri koşullarını ve rekabeti içerir: Faiz oranı ve döviz kuru dalgalanmaları, rakipler tarafından elde edilen teknolojik gelişmeler ve patentler gibi ekonomik koşullar, düzenleyici onayların alınması dahil olmak üzere yeni ürün geliştirmede doğabilecek zorluklar, iç ve dış sağlık reformları ve devlet yasaları ve sağlık bakım maliyetinin korunmasına yönelik düzenlemeler ve eğilimler gibi ekonomik koşullar.

Bu risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin ayrıntılı listesi ve tanımları, Stryker’ın içinde bulunulan mali yıla yönelik olan 10-K Formu Yıllık Raporunda verilmiştir. Söz konusu 10-K Formu ve daha sonra ibraz edilecek formlar, www.sec.gov adresinden indirilebilir veya şirketimizden istenebilir.

Şirketimiz yeni bilgilerin veya gelecekte yeni olayların veya gelişmelerin ortaya çıkması halinde geleceğe yönelik beyanları güncellemekle yükümlü değildir.

Bir Stryker web sitesine iletilen kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilgi, Stryker’in Gizlilik Bildirimine tabi olup, bu Kullanım Koşullarında tam olarak belirtildiği gibi referans olarak verilmektedir. Stryker bu tür iletişimlerde yer alan tüm diğer bilgileri, fikirleri, icatları, kavramları, teknikleri veya uzmanlık bilgilerini herhangi bir amaçla kullanmakta veya kopyalamakta serbest olacaktır. Bu amaçlar, üçüncü taraflara açıklama yapılmasını ve/veya mal veya hizmetlerin geliştirilmesini, üretilmesini ve / veya pazarlanmasını kapsayabilir.

Garanti. Herhangi bir Stryker web sitesinin ve içindeki içeriğin kullanımına, ticari olmayan özel kullanım için izin verilmektedir. Her Stryker web sitesindeki içerik size kolaylık sağlamak için sunulmuştur. Stryker, web sitesine güncel ve doğru bilgileri dahil etmek için makul çabayı gösterecek, ancak Stryker web sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu, para birimi veya eksiksizliği ile ilgili hiçbir beyan, garanti veya teminat vermeyecektir.

Stryker ve iştirakleri satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, açıkça belirtilen veya ima edilen hiçbir garantiyi ilgili yasaların izin verdiği en büyük ölçüde vermemektedir. Bir Stryker web sitesi tarafından dağıtılan, indirilen veya erişilen tüm içerik, veri veya yazılım dahil her türlü kullanımının kendi sorumluluğunuzda olduğunu açıkça kabul edersiniz. Böyle bir içeriği, veriyi ve/veya yazılımı indirmenizin sonucunda şirketinizin veya bilgisayar sisteminizin zarar görmesi veya veri kaybolması halinde sadece sizin sorumlu olacağınızı kabul edersiniz.

Bir Stryker web sitesi tarafından dağıtılan, indirilen veya erişilen tüm içerik, veri veya yazılım dahil her türlü kullanımının kendi sorumluluğunuzda olduğunu açıkça kabul edersiniz. Yazılı olarak aksi kabul edilmedikçe, Stryker ve bağlı kuruluşları, herhangi bir üçüncü taraf veya Stryker web sitesi aracılığıyla üçüncü taraflarca dağıtılan veya sunulan hizmetler içerisinde herhangi bir tavsiye, görüş, özet, beyan veya başka bir içeriğin veya herhangi bir ürünün doğruluğu, para birimi, eksiksizliği, güvenilirliği veya kullanışlılığı ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez veya hiçbir garanti vermez.

Stryker, web sitelerinin veya içeriğinin gereksinimlerinizi karşılayacağına veya bir Stryker web sitesinin veya içeriğinin kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağına veya varsa kusurlarının düzeltileceğine dair hiçbir garanti vermez. Stryker, bir Stryker web sitesi veya içeriği kullanılarak elde edilebilecek sonuçlar veya herhangi bir Stryker web sitesi kullanılarak elde edilen bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya güvenilirliği konusunda hiçbir garanti vermez.

Stryker kendisinin, iştiraklerinin veya lisans alanlarının ihmalinden veya kullanıcıların hataları ve/veya eksikliklerinden doğan gecikmelerin yol açtığı veri kaybı, içeriğin veya e-postanın teslim edilmemesi, hatalar, sistemin duraklama süreleri, içeriğin veya e-postanın yanlış teslim edilmesi, ağda veya sistemde kesinti olması, dosyanın bozulması veya hizmet kesintileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla kullanıcıların uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir.

Kişisel verilerin güvenliği ile ilgili geçerli yasa ve yönetmeliklerde aksi belirtilmedikçe, Stryker, Stryker web sitesi aracılığıyla iletilen bilgilerin gizliliğinin korunacağına dair herhangi bir garanti veya beyanda bulunmaz.

Herhangi bir Stryker web sitesi aracılığıyla Stryker'den veya üçüncü taraflardan edindiğiniz sözlü veya yazılı herhangi bir tavsiye veya bilgi herhangi bir garanti oluşturmayacaktır.

Bazı eyaletlerde belirli bazı garantilerin veya taahhütlerin sınırlanması veya verilmemesi yasalara aykırıdır, bu nedenle yukarıda belirtilen istisnaların bazıları sizin için geçerli olmayabilir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması. KANUNDA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, İHMAL DE DAHİL OLMAK ÜZERE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, STRYKER VEYA ANA İŞTİRAKLERİ, ÇALIŞANLARI, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, ACENTELERİ VEYA TEDARİKÇİLERİ, STRYKER WEB SİTESİNİN KULLANIMI VEYA KULLANAMAMASI VEYA BİR STRYKER WEB SİTESİNDE YER ALAN İÇERİĞİN KULLANILAMAMASINDAN VEYA İLGİLİ ÖZEL VEYA ARTAN ZARARLAR, İLE İLGİLİ YÜRÜRLÜKTEKİ YASA VE DÜZENLEMELER KAPSAMINDA VERİLENLER DOLAYI KÂR, KULLANIM, VERİ VEYA DİĞER MADDİ OLMAYAN ZARARLAR DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, İLETİLEN VEYA ALINAN VERİLERİNİZE YETKİSİZ OLARAK ERİŞİLMESİ VEYA DEĞİŞMESİ SONUCU KİŞİSEL VERİLER VEYA GÖNDERİLEN VEYA ALINMAYAN DİĞER BİLGİLER, STRYKER BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİ VERİLMİŞTİR. BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI STRYKER’A BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE TARAFLAR BU RİSK DAĞILIMININ MAKUL OLDUĞUNU KABUL ETMEKTEDİR. BAZI YARGI MERCİLERİNE GÖRE BELİRLİ GARANTİLERİN VEYA TAAHHÜTLERİN SINIRLANMASI VEYA VERİLMEMESİ YASALARA AYKIRIDIR, BU NEDENLE YUKARIDA BELİRTİLEN İSTİSNALARIN BAZILARI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BÖYLE BİR DURUMDA STRYKER’IN YÜKÜMLÜLÜĞÜ, YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN BÜYÜK ÖLÇÜDE SINIRLI OLACAKTIR.

Yürürlükteki kanun Bu Kullanım Koşulları Michigan Eyaleti yasalarına tabidir ve bu Kullanım Koşulları'ndaki herhangi bir hükmün herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde talepler Michigan Eyaleti eyalet ve federal mahkemelerinde belirlenir. O zaman bu hüküm, kalan hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez.

Stryker'la bağlantı kurun. Bu Kullanım Koşulları ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıdakilere yazın:

Stryker Şirketi
c/o: Kurumsal Uyum Departmanı
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
ABD

Kullanım Koşulları değişirse, gözden geçirilmiş Kullanım Koşulları tüm Stryker web sitelerinde yayınlanacaktır. Lütfen düzenli olarak ve özellikle kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler vermeden önce tekrar kontrol edin. Bu Kullanım Koşulları en son 21 Mayıs 2010 tarihinde güncellenmiştir.