Gizlilik Bildirimi

Giriş
Stryker, aldığı kişisel bilgilerin güvene dayalı olarak saklandığını kabul eder. Stryker, kişisel bilgilerin korunmasıyla ilgili genel ilkelere uyarak bu güveni boşa çıkarmamayı hedefler. Bu Gizlilik Bildiriminde, işimizi gerçekleştirdiğimiz sırada bilgileri toplama, kullanma, paylaşma ve koruma şeklimiz açıklanmaktadır.

Kapsam
Bu Gizlilik Bildirimi ("Bildirim"), Stryker, bağlı kuruluşları veya iştirakleri (topluca “Stryker”, “biz”, “bizim”, “bize”) tarafından toplanan veya kullanılan tüketicilerin kişisel bilgileri için geçerlidir. Bu Bildirim, web sitelerimizi ziyaret ederken, ürünlerimizi veya hizmetlerimizi kullanırken veya satın alırken, müşteri hizmetleriyle iletişim kurarken ve bir ticari müşteri, tedarikçi veya iş ortağı olarak bizimle etkileşim kurarken olduğu gibi tüketiciler bizimle etkileşim kurduğunda (toplu olarak "Hizmetler") Stryker'ın topladığı tüm kişisel bilgiler için geçerlidir. 

Bu işlem, herhangi bir sınırlama olmaksızın, her türlü kişisel bilginin tüm çevrimiçi ve çevrimdışı şekilde toplanmasını içerir. Ancak bazı Stryker toplama işlemlerinde farklı bir gizlilik bildirimi gerektiren özel gereksinimleri bulunan veri türleri (örneğin sağlık bilgileri) olabilir. Böyle bir durumda Stryker, ilgili gizlilik bildiriminin bu Bildirimden farklı olduğunu açıkça belirtecektir.

Kaliforniya'da ikamet edenler için, uygulamalarımızla ilgili ek bilgi almak üzere lütfen Kaliforniya'da İkamet Edenler için Gizlilik Bildirimimize bakın.

Bilgilerin toplanması 
Stryker, aşağıdakiler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın çeşitli amaçlar için kişisel bilgiler sağlamanızı isteyebilir:

 • Stryker ürünlerini ve hizmetlerini satın alma;
 • Belirli ürün ve hizmetleri etkinleştirme veya bunları kaydetme ya da işlevselliği arttırma;
 • Stryker ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi alma;
 • Sosyal medya kanalları/sayfaları dahil olmak üzere Stryker çevrimiçi topluluklarına katılma; 
 • Stryker'dan gelecek etkileşimler ve iletişimler için tercihlerinizi saklama; 
 • Ürün ve hizmetler geliştirmemize ve size göre tasarlanmış kampanyalar oluşturmamıza, müşteri hizmetlerini optimize etmemize ve web sitelerimizi sürekli iyileştirmemize yardımcı olma; 
 • Ürün ve hizmetleri geliştirmemize yardımcı olma ve Stryker'ın sizi yeni ürünler ve hizmetler hakkında bilgilendirmesine veya sizi yeni ürün ve hizmetlere dahil etmesine izin verme; 
 • Tüketici ve/veya ürün ve servis sorunlarını çözme; 
 • Stryker tesisleri veya Stryker tarafından düzenlenen etkinlik ve konferansların ziyaretçilerinin kaydedilmesi; 
 • Sözleşme veya ihale yönetimi; ve 
 • Bizimle paylaştığınız bilgilere ve Stryker web sitelerini/sosyal medyayı/blog sayfalarını kullanımınızla ilgili olarak çerezler veya benzer teknikler aracılığıyla topladığımız bilgilere dayalı olarak kişisel ilgi alanlarınızla alakalı kişiselleştirilmiş mesajlar, özel teklifler ve reklamlar alma. 

Stryker, kişisel bilgilerinizi korumak için fiziksel, teknik ile idari korumalar uygulamaktadır ve sadece ürün veya hizmet sağlama konusunda yardımcı olmak amacıyla yasalar uyarınca gereken ifşalara izin verir. Ayrıca, ürün ile hizmet bilgileri toplayabilir ve bu istatistikleri toplu bir şekilde, bilgilerin kimlik tespitini sağlayamaz hale getirildiği diğer taraflara sağlayabiliriz.  

Toplanan kişisel bilgiler şunları içerebilir:

 • Ad, adres, e-posta, telefon numarası, faks numarası, kuruluş adı ve/veya iş unvanı gibi iletişim bilgileri;
 • Kullanıcı adı, parola, pazarlama tercihleri, internet protokolü (IP) adresi, tarayıcı türü, işletim sistemi, bilgisayar veya mobil cihaz ya da çevrimiçi etkileşimlerde gezinme ve tıklama davranışı gibi benzersiz tanımlayıcılar ve tercih bilgileri;
 • İş geçmişi, profesyonel nitelikler, yayınlar, ödüller, referanslar, tamamlanan eğitimler ve imzayı içeren öz geçmiş;
 • Gıda kısıtlamaları, seyahat rezervasyonları ve kimlik tanımlama amaçları için pasaport bilgileri, sosyal güvenlik numarası (yasaların gerektirdiği durumlarda), banka hesabı bilgileri, (acil durum) irtibat kişileri, aile bilgileri (geçerli olan durumlarda ve yerel yasalar uyarınca);
 • Kredi itibarı, KDV numarası, ürün, satın alma bilgileri geçmişi, talep belgeleri;
 • İzin verdiğiniz resimler, videolar ve ses kayıtları;
 • Sağlık bilgileri veya bir son kullanıcının raporları (ör. ürün iddiaları ve araştırmalarıyla ilgili), araştırma ve istatistik amaçları için operasyon öncesinde ve sonrasında hastada görülen sonuçlar ya da geçerli yasalar uyarınca durum tespit süreci prosedürlerine yönelik adli sicil kayıtları gibi hassas kişisel bilgiler.

Stryker, yukarıda belirtilen işlemler ve işleme amaçları için toplanan kişisel bilgileri yasal yükümlülükler uyarınca saklar ve kullanır. 

Yasal Dayanaklar
Stryker'ın kişisel bilgileri işlemek için yararlandığı hukuki dayanak, işleme amaçlarına ve yargı yetkisi alanındaki yasal gerekliliklere bağlı olacaktır. İlgili olarak toplanan kişisel bilgilerin AB vatandaşlarına ait olduğu durumlarda, genel olarak şu dayanağı kullanırız:

 • Kişisel bilgileri kullanma izni, ör. bunun (dijital) doğrudan pazarlama faaliyetlerini içerdiği ve harici yayın için tanımlanabilir kişilerle bir fotoğraf, video veya ses kaydını kullanmak istediğimiz durumlarda; 
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası, ör. bir tarafla sözleşme akdettiğimiz ve iletişim bilgileri ve imzalar ile birlikte iş yaptığımız bir şirketin temsilcisiyle bağlantılı olabilecek olası banka hesap bilgilerini topladığımız durumlarda; 
 • Yasal bir yükümlülüğe uygunluk, ör. Physician Payments Sunshine Act gibi (yerel veya sektör ile ilgili) yasalara uyum veya Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uyum için tüketici ayrıntılarını açıklamamız gerektiğinde; 
 • Stryker'ın meşru menfaati, ör. Stryker'ın, Stryker ile iş birliği içinde Stryker tarafından düzenlenen etkinlikler ve eğitimler veya üçüncü taraflarca düzenlenen etkinlikler ve eğitimlerin katılımcıları için iletişim bilgilerini ve tercihlerini, konaklama ve seyahat ayrıntılarını topladığında; 
 • Kamu yararı veya örneğin yasa dışı davranış durumunda polisle veya diğer devlet kurumlarıyla iş birliği yapmamızın gerekeceği oldukça sınırlı durumlarda kamu otoritesinin kullanılması için; 
 • Hukuki iddiaların tesis edilmesi, uygulanması veya savunulması için, ör. mahkeme davalarında; 
 • Bilimsel veya araştırma amaçları için, ör. gizliliği koruyan yeterli güvencelerin bulunduğu klinik araştırma çalışmaları için; 
 • Koruyucu hekimlik ve meslek hekimliği için sağlık meslek mensupları ile yapılan sözleşme gereği tıbbi teşhis durumunda; 
 • Sağlık hizmeti ve ürünlerin kalite ve güvenliğinin yüksek standartlarda olmasını sağlamak amacıyla halk sağlığına kamu yararı için; ve
 • Bireyin kişisel bilgileri kendi inisiyatifiyle kamuya açıklamayı seçtiği durumlarda. 

Makul ölçüde ihtiyaç duyduğumuz kişisel bilgileri sağlamamayı seçmeniz halinde bu durum, Stryker'ın talep ettiğiniz bilgileri veya hizmetleri sağlama yeteneğini engelleyebilir.

Sınır Ötesi Transferler
Kişisel bilgilerin, ilgili kişisel bilgilerin sahibinin yaşadığı ülkenin dışına, örneğin Stryker'ın ABD de dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki bağlı şirketlerine veya iş ortaklarına transfer edildiği noktada, verilerinizin bu ülkelerde nasıl kullanıldığına ve korunduğuna dair farklı standartlar geçerli olabilir. Stryker, verilerin ülkeden bağımsız olarak korunmasını sağlamak için geçerli yasal gereklilikler uyarınca uygun tedbirlere sahiptir. Bu, verilerinize erişim izni verilen herhangi bir üçüncü taraftan, Stryker tarafından benimsenen veriler için eş değer düzeyde koruma sağlayan standartları benimsemelerini gerektirecek şekilde yazılı güvenceler almayı ve yetersiz düzeyde veri koruması sağladığı kabul edilen üçüncü ülkelerdeki Stryker iştiraklerine dahili veri aktarımları için standartlaştırılmış kurumsal tedbirler ve sözleşmeye dayalı önlemleri (Avrupa Komisyonu Model Hükümlerine göre) içerir.

Çocuklar İçin Gizlilik Bildirimi
Stryker, 16 yaşından küçük olduğunu bildiğimiz hiçbir kişiden, yasal temsilcisinin önceden ve doğrulanabilir izni olmadan hiçbir kişisel bilgi toplamaz. Bu yasal temsilci, talep etmesi halinde, çocuk tarafından sağlanan bilgileri görüntüleme ve/veya bunların silinmesini isteme hakkına sahiptir. 

Bilgilerin Saklanması
Stryker, kişisel bilgilerinizi yasal yükümlülüklere uymak için makul ölçüde gerekli olduğu sürece veya artık meşru iş amaçları için gerekli olmayacağı süreye kadar saklayacaktır. 

Bilgilerin Açıklanması
Stryker, topladığımız kişisel bilgileri, müşteri hizmetleri sağlama ile pazarlama iletişimlerini dağıtma da dahil olmak üzere iş ihtiyaçlarımızı yerine getirmeye yardımcı olmak amacıyla teknolojik bakım yapan veya adımıza çalışan şirketler ve aracılar ile paylaşır. Stryker, kişisel bilgileri iştiraklerimiz ve bağlı kuruluşlarımız ile de paylaşabilir.

Bizim adımıza belirli işlevleri gerçekleştirmek için kullanılabilen ve amaçlanan işlevlerin yerine getirilmesi için kişisel bilgilerin kendilerine ifşa edilebileceği diğer hizmet sağlayıcıları arasında posta veya elektronik posta gönderen ya da işleyen veya bulut tabanlı sunucular üzerinde bilgileri analiz eden ya da barındıran çağrı merkezi desteği bulunmaktadır. 

Stryker, kişisel bilgilerinizi doğrudan pazarlamaya yönelik kendi amaçları doğrultusunda bağlı olmayan üçüncü taraflarla paylaşmaz.

Güvenlik
Kişisel bilgilerinizin güvenliği ve gizliliği bizim için önemlidir. Bu nedenle Stryker, kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişim, kullanım ile ifşaya karşı korumak için fiziksel, teknik ve idari kontroller uygulamaktadır. Stryker, açığa çıkan yeni güvenlik tehditlerinin risklerini en aza indirmeye yardımcı olmak için bu korumaları sürekli olarak değerlendirir.

Haklar
Sizin hakkınızda sakladığımız kişisel bilgilerin ayrıntılarını talep edebilirsiniz. Sizin hakkınızda sakladığımız herhangi bir kişisel bilginin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki adresten en kısa zamanda bizimle iletişime geçin. Yanlış olduğu tespit edilen tüm kişisel bilgileri derhal düzelteceğiz.

İstediğiniz zaman kişisel bilgilerinizin toplanmasına veya kullanılmasına itiraz edebilir ya da bilgilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz. Kendi kullanımınız için veya başka bir tarafa aktarmak amacıyla hakkınızda saklanan bilgilerin bir kopyasını talep etmek ya da başka bir hakkınızı kullanmayı istiyorsanız lütfen globalprivacy@stryker.com adresinden bizimle iletişime geçin.

Gizlilik Bildirimi Güncellemeleri

Bu Gizlilik Bildirimi herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Kişisel bilgilerin toplanma, kullanılma, ifşa edilme veya başka bir şekilde işlenme şeklinde önemli bir değişiklik yapılırsa bu Bildirim güncellenir ve uygun olduğunda bildirimler gönderilir. Bu Bildirimde yapılan tüm önemli değişiklikler, güncelleme bildirimini yayınladığımız andan itibaren geçerli olacaktır. Yasaların gerektirdiği durumlarda Stryker, bu Gizlilik Bildiriminde yaptığımız önemli değişiklikler için önceden izninizi almak isteyebilir.

İletişim

Bu Bildirim hakkında herhangi bir sorunuz, endişeniz veya yorumunuz varsa lütfen bize ulaşın. Stryker mümkün olan kısa sürede size yanıt vermek için makul çabayı gösterecektir.


Posta adresi:
Stryker Corporation
İlgili: Veri Gizlilik Direktörü
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002

E-posta adresi:
globalprivacy@stryker.com

AB Veri Koruma Görevlisi: europe.privacy@stryker.com

Bize göndermenizden itibaren makul bir süre içinde yazılı olarak size yanıt vermezsek veya bizden aldığınız yanıttan memnun kalmazsanız kendi ülkenizdeki veri koruma yetkililerine şikayette bulunabilirsiniz.