Gizlilik Bildirimi

Tanıtım
Stryker, aldığı kişisel bilgilerin güvende tutulduğunu kabul eder. Stryker, bu bilgiyi kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin genel ilkelere uyarak yerine getirmeye çalışır. Bu Gizlilik Beyanı, yukarıda belirtilen ve bu Beyanda belirtilen tüm amaçlar için nasıl bilgi topladığımızı, kullandığımızı, paylaştığımızı ve koruduğumuzu açıklar. 

Kapsam
Bu Gizlilik Beyanı, Stryker tarafından bağlı kuruluşları veya bağlı ortaklıkları (“Stryker”) tarafından toplanan veya kullanılan tüketicilerin kişisel bilgileri için geçerlidir. Bu Bildirim, bir ticari müşteri, tedarikçi veya iş ortağı olarak Stryker'in tüketiciler ile etkileşime girdiğinde, örneğin web sitelerimizi ziyaret ederken, Stryker tarafından sunulan ürünleri veya hizmetleri kullanırken, Stryker ürünlerini veya hizmetlerini satın alırken, müşteri hizmetlerine başvururken topladığı tüm kişisel bilgiler için geçerlidir. 

Buna, hiçbir kısıtlama olmaksızın tüm çevrimiçi ve çevrimdışı kişisel bilgilerin toplanması dahildir. Ancak Stryker'ın topladığı bazı bilgilere özel gereksinimli ve farklı bir gizlilik bildirimi gerektiren veri türleri de dahildir (örneğin, sağlık bilgileri). Ne zaman olursa olsun, Stryker, ilgili gizlilik bildiriminin bu genel gizlilik bildiriminden farklı olduğunu açıkça belirtecektir.

Bilgi koleksiyonu 
Stryker sizden, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri içeren amaçlar için kişisel bilgi vermenizi isteyebilir: 

 • Stryker ürün ve hizmetlerini satın almak; 
 • Belirli ürün ve hizmetleri etkinleştirmek ya da kaydetmek veya işlevselliğini geliştirmek; 
 • Stryker ürün ve hizmetleri hakkında bilgi almak; 
 • Sosyal medya kanallarımız/sayfalarımız dahil olmak üzere Stryker çevrimiçi topluluklarına katılmak; 
 • Stryker'la gelecekte gerçekleştireceğiniz etkileşim ve iletişimleri depolamak; 
 • Ürün ve hizmet geliştirmemize ve çevrenizde tasarlanan kampanyalar oluşturmamıza, müşteri hizmetlerimizi optimize etmemize ve web sitelerimizi sürekli iyileştirmemize yardımcı olmak; 
 • Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmemize yardımcı olmak ve Stryker'ın yeni ürün ve hizmetler hakkında sizi bilgilendirmesine veya bunların testine dahil etmesine olanak sağlamak; 
 • Müşteri ve/veya ürün ve hizmetlerle ilgili sorunları çözüme kavuşturmak; 
 • Stryker tesislerinin veya Stryker'in organize ettiği etkinlik ve konferansların ziyaretçilerinin kaydedilmesi; 
 • Sözleşme veya ihale yönetimi; ve 
 • Bizimle paylaştığınız bilgilere ve Stryker web sitelerini / sosyal medya / blogları kullanımınıza ilişkin çerezler veya benzer tekniklerle topladığımız bilgiler temelinde kişisel ilgi alanlarınızı ilgilendiren kişiselleştirilmiş mesajlar, özel teklifler ve reklamlar alın. 

Stryker, kişisel bilgilerinizi korumak için fiziksel, teknik ve idari güvenlik tedbirleri alır ve ürün veya hizmetlerin sağlanmasına yardımcı olmak için bilgileri yalnızca yasalarca izin verilen çerçevede ifşa eder. Ayrıca, ürün ve hizmet bilgilerini toplayabilir ve bu istatistikleri, bilgilerin tanımlandığı toplu bir biçimde başkalarına sağlayabiliriz.  

Toplanan kişisel bilgiler şunları içerebilir:

 • İsim, adres, e-posta, telefon numarası, faks numarası, kuruluş adı ve / veya iş unvanı gibi iletişim bilgileri
 • Kullanıcı adı, şifre, pazarlama tercihleri, internet protokolü (IP) adresi, tarayıcı türü, işletim sistemi, bilgisayar veya mobil cihaz veya çevrimiçi etkileşimler için gezinme ve tıklama hareketi gibi benzersiz tanımlayıcılar ve tercih bilgileri 
 • Mesleki yeterlilikler, yayınlar, ödüller, referanslar, tamamlanmış eğitimler, imza dahil çalışma geçmişi
 • Gıda sınırlamaları, seyahat rezervasyonları veya kimlik tespiti için pasaport bilgileri, sosyal güvenlik numarası (yasalar gereğince), banka hesap bilgileri, (acil durumda) iletişime geçilecek kişiler, aile bilgileri (geçerli olduğunda ve yerel yasalara uygun olarak)
 • Kredibilite, KDV numarası, ürün, satın alma geçmişi, talep edilen belgeler
 • İzninizi verdiğiniz resim, video ve ses kayıtları 
 • Bireysel son müşterinin sağlık bilgisi veya raporları, yani ürün talepleri ve incelemeleri, araştırma ve istatistik amaçlı hasta ameliyat öncesi ve sonrası sonuçlar ya da ilgili yasalara uygun olarak durum tespiti prosedürleri hakkındaki sabıka kayıtları gibi hassas kişisel bilgiler.

Stryker, yukarıda belirtilen işlemler ve işleme amaçları için toplanan kişisel bilgileri yasal yükümlülüklere uygun olarak saklayacak ve kullanacaktır. 

Yasal Temel
Stryker'ın kişisel bilgileri işlemek için kullandığı yasal dayanak işleme amaçlarına ve yasal gerekliliklere bağlı olacaktır. İlgili toplanan kişisel bilgilerin Avrupa vatandaşları olması durumunda, genel olarak, aşağıdaki temeli kullanırız:

 • Kişisel bilgileri kullanma, yani (dijital) doğrudan pazarlama faaliyetlerini içerdiği, üçüncü taraf çerezleri yerleştirdiği ve harici yayıncılık için tanımlanabilir bireylerle birlikte fotoğraf, video veya ses kaydı kullanmak istediğimizde; 
 • Bir sözleşmenin kurulması veya gerçekleştirilmesi, yani bir tarafla sözleşmeye girdiğimiz ve iletişim bilgileri ve imzaları ile birlikte çalıştığımız bir şirketin temsilcisiyle bağlantılı olabilecek banka hesap detaylarını topladığımız durumlarda; 
 • Yasal yükümlülüklere uygunluk, yani Hekim Ödemeleri Gün Işığı Yasası gibi (yerel ya da endüstriye özel) yasalara ya da Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygunluk sağlamak için müşteri bilgilerini ifşa etmemizin gerektiği durumlar; 
 • Stryker'in meşru çıkarları, yani Stryker'in Stryker ile iş birliği içinde kendi düzenlediği etkinlikler ve eğitimler ya da üçüncü parti ev sahipliği yapan etkinlikler ve eğitimler için iletişim bilgileri ve tercihleri, konaklama ve seyahat bilgileri hakkındaki bilgileri topladığı; 
 • Kamunun menfaati veya kamu makamının kesinlikle sınırlı durumlarda kullanılması, yani yasa dışı davranış durumunda Polis veya diğer devlet kurumlarıyla iş birliği yapmamız gerektiği durumlarda; 
 • Yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için, yani mahkeme davaları için; 
 • Bilimsel veya araştırma amaçlı, yani, gizliliği koruyan yeterli korumaya sahip klinik araştırma çalışmaları için;  
 • Koruyucu ve mesleki tıp için, sağlık hizmeti uzmanları ile sözleşme uyarınca tıbbi teşhis; 
 • Sağlık hizmeti ve ürünlerinde yüksek kalite ve güvenlik standartları sağlama konusunda kamu sağlığına ilişkin kamu menfaatlerinin gözetildiği durumlar; 
 • Bireyin, kendi inisiyatifini kullanarak kişisel bilgilerini kamuya açıklamayı tercih ettiği durumlar. 

Makul bir şekilde talep ettiğimiz kişisel bilgileri vermemeyi tercih ederseniz, Stryker’in talep ettiğiniz bilgileri veya hizmetleri sağlama yeteneği engellenebilir.

Sınır ötesi transfer
Kişisel bilgilerin ABD'dekiler de dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki Stryker bağlı kuruluşları veya iş ortakları gibi kişisel bilgilerin sahibinin yaşadığı ülkeden aktarılması durumunda, verilerinizin nasıl kullanıldığı ve korunacağı konusunda bu ülkelerde farklı standartlar uygulanabilir. Stryker, kişisel bilgilerin bulunduğu ülkeye bakmaksızın verilerin yeterli düzeyde korunmasını sağlamak için geçerli yasal gereksinimlere uygun şekilde güvenlik tedbirleri alır. Bu, Stryker ve standardize edilmiş kurumsal güvenceler ve sözleşmeye dayalı tedbirler (Avrupa Komisyonu Modeline dayanan) uyarınca, verileriniz için eşdeğer bir koruma seviyesi sağlayan standartlar benimsemelerini zorunlu kılacak şekilde, verilerinize erişen herhangi bir üçüncü taraftan yazılı güvenceleri temin etmeyi içerir.

Çocuklar için gizlilik bildirimi
Stryker, 16 yaşından küçük olduğunu bildiğimiz kimseden, yasal temsilcisinden önceden doğrulanabilir bir izin alınmadan kişisel bilgi toplamaz. Bu tür yasal temsilci talep üzerine çocuğun sağladığı bilgilerin görülmesini ve/veya silinmesini isteme hakkına sahiptir. 

Bilgiyi ne kadar süre tutarız
Stryker, kişisel bilgilerinizi yasal yükümlülüklere uymak için makul bir şekilde gerekli olduğu sürece veya meşru ticari amaçlar için gerekli olmadığı sürece saklayacaktır. 

Bilgi paylaşımı
Stryker, topladığımız kişisel bilgileri, müşteri hizmetleri sağlamak, pazarlama iletişimlerini dağıtmak ve analiz etmek de dahil olmak üzere iş gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olmak için teknolojik bakım yapan şirketlerle veya bizim adımıza çalışan şirketlerle paylaşabilir. Stryker ayrıca kişisel bilgileri yan kuruluşlarımız ve iştiraklerimizle paylaşabilir. 

Bizim adımıza belirli işlevleri yerine getirmek için kullanılabilecek ve amaçlanan işlevlerini yerine getirmek için kişisel bilgilerin ifşa edilebilecek diğer hizmet sağlayıcıları arasında çağrı merkezi desteği, posta veya elektronik posta gönderme veya işleme veya bulutta bilgi analiz etme veya barındırma tabanlı sunucular bulunmaktadır. 

Stryker kişisel bilgilerinizi kendi doğrudan pazarlama amaçları için bağlı olmayan üçüncü şahıslarla paylaşmaz.

Güvenlik
Kişisel bilgilerinizin güvenliği ve gizliliği bizim için önemlidir. Bu nedenle, Stryker Kişisel Bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve ifşaya karşı korumak için fiziksel, teknik ve idari kontrollere sahiptir. Stryker, bu güvenlik önlemlerini bilindiği gibi yeni güvenlik tehditlerinden kaynaklanan riskleri en aza indirmeye yardımcı olmak için sürekli olarak değerlendirir. 

Haklar
Sizinle ilgili sahip olduğumuz kişisel bilgilerin detaylarını talep edebilirsiniz. Alternatif olarak, profil oluşturma faaliyetlerine itiraz etmek, önceki izinleri geri çekmek veya işlemlerimizi kısıtlamak (örneğin, pazarlama kampanyalarından çıkmak) için bir talepte bulunabilir ya da aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz: http://lp.stryker.com/communication- preferences.html. Sizinle ilgili olarak sakladığımız kişisel bilgilerin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız, lütfen aşağıdaki adresten en kısa sürede bizimle iletişime geçin. Yanlış bulunan her türlü kişisel bilgiyi derhal düzeltiriz.

Her zaman kişisel bilgilerinizin toplanmasına veya kullanılmasına itiraz etmeyi ya da bilgilerinizin silinmesini talep etmeyi seçebilirsiniz. Hakkınızda tutulan bilgilerin bir kopyasını almak veya başka bir hak kullanmak istiyorsanız, lütfen bizimle globalprivacy@stryker.com adresinden iletişime geçin.

Üçüncü taraf izleme çerezleri için ayarlarınızı değiştirmek isterseniz, aşağıdakileri yapabilirsiniz: 

 • Tarayıcınızın internet tabanlı reklamlar (IBA) ayarlarını değerlendirmek ve kapsam dışı bırakmak için WebChoices aracını ziyaret edin:  http://www.aboutads.info/choices/ 
 • Cep telefonunuza AppChoices uygulamasını nasıl indireceğiniz ve ilgi alanına dayalı reklamları (IBA) nasıl kontrol edeceğinize ilişkin talimatlar için AppChoices sayfasını ziyaret edin: https://www.youradchoices.com/appchoices

Ayrıca, cihazınızdaki veya tarayıcınızdaki reklam izleme ayarlarını düzenleyerek, web sitelerinde ilgi alanına dayalı reklamlar elde etmeyi önleyebilirsiniz. Çerez politikamızdaki çerezler hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.  

Gizlilik Bildirimindeki Güncellemeler
Bu Gizlilik Beyanı herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Kişisel bilgilerin nasıl toplandığı, kullanıldığı, açıklandığı veya başka şekilde işlendiği konusunda önemli değişiklikler yapılırsa, bu Bildirim güncellenecek ve uygun olduğunda / gerektiğinde bildirimler sunulacaktır. Bu Gizlilik Bildirimi'nde yapılan her türlü önemli değişiklik, yapılan güncellemeye ilişkin bildirimi yayınladığımız tarihte yürürlük kazanacaktır. Yasa gereği yapılması gerektiğinde, Stryker, bu Gizlilik Bildiriminde yaptığımız önemli değişikliklerden önce onayınızı isteyebilir.  

Bildirim en son [12-14-2018] tarihinde güncellenmiştir.

İletişim
Bu Gizlilik Beyanı hakkında herhangi bir sorunuz, endişeniz veya yorumunuz varsa, lütfen bize ulaşın. Stryker en kısa sürede size cevap vermek için makul çabayı gösterecektir. 


Posta gönder:
Stryker Şirketi
Dikkat: Veri Gizliliği Direktörü
2825 Airview Bulvarı
Kalamazoo, MI 49002

globalprivacy@stryker.com


Size yazılı olarak makul bir süre içinde cevap veremezsek veya bizden aldığınız yanıttan memnun kalmazsanız, ülkenizdeki veri koruma makamlarına şikayette bulunabilirsiniz.