Selskabsledelse

Hos Stryker er vi forpligtet til at gøre det rigtige. God virksomhedsledelse er afgørende. Vi driver vores forretning i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser og i overensstemmelse med de højeste etiske standarder.

I vores organisation er det et vindende hold, der måler virksomhedens succes ikke blot på grund af finansiel vækst, men af hvor godt vi opfylder vores egne høje standarder for ansvarlighed. Vores bestyrelse vælges årligt og består udelukkende af uafhængige bestyrelsesmedlemmer (med undtagelse af bestyrelsesformand og CEO, Kevin Lobo). Sammen kombinerer bestyrelsen uddannelse, erfaring og en rig historie om engagement i Stryker, når det gælder beslutninger, der gavner virksomheden, vores aktionærer og i sidste ende de patienter, vi servicerer.

Virksomhedspolitikker

Stryker har forpligtet sig til de højeste standarder for etisk og lovlig adfærd. Vores politikker og procedurer er en vigtig del af denne forpligtelse og gælder for alle ansatte i Stryker, medmindre andet angives. Vores virksomhedspolitikker er tilgængelige på flere forskellige sprog.