Corporate Governance hero image desktop
Corporate Governance hero image mobile

Virksomhedsstyring


Hos Stryker er vi fuldt engageret i at gøre det rigtige og opretholde vores virksomhedsværdier.

God virksomhedsstyring er afgørende, og vi bestræber os på at drive vores forretning i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser og i overensstemmelse med de højeste etiske standarder. Vores politikker og retningslinjer giver gennemsigtighed og klarhed for vores medarbejdere og interessenter.

Vores organisation anføres af et vindende team, der ikke kun måler virksomhedens succes ud fra finansiel vækst, men også ud fra, hvor godt vi opfylder vores egne høje standarder for ansvarlighed. Vores bestyrelse vælges årligt og består udelukkende af uafhængige bestyrelsesmedlemmer (med undtagelse af bestyrelsesformand og CEO, Kevin Lobo). Samlet forenes bestyrelsen om uddannelse, erfaring og en rig historie om engagement i Stryker, når det gælder beslutninger, der gavner virksomheden, vores aktionærer og i sidste ende de patienter, vi servicerer.


Virksomhedspolitikker

Stryker har forpligtet sig til de højeste standarder for etisk og lovlig adfærd. Vores politikker og procedurer er en vigtig del af denne forpligtelse og gælder for alle ansatte i Stryker, medmindre andet angives. Vores virksomhedspolitikker er tilgængelige på flere forskellige sprog.  

Der findes en komplet liste over vores holdninger og udtalelser på vores Corporate Responsibility Hub.

Besøg den nu