Erklæring om persondatabeskyttelse

Introduktion
Stryker erkender, at de personlige oplysninger, de modtager, udgør et tillidsforhold. Stryker bestræber sig på at gengælde denne tillid ved at overholde en række generelle principper for beskyttelse af personoplysninger. Denne erklæring om persondatabeskyttelse gennemgår, hvordan vi indsamler, anvender, deler og beskytter oplysninger til alle de heri beskrevne formål. 

Omfang
Denne erklæring om persondatabeskyttelse vedrører de personlige oplysninger om forbrugere, som Stryker, dennes datterselskaber og dennes tilknyttede virksomheder (”Stryker”) indsamler eller anvender. Denne erklæring vedrører alle persondata, som Stryker indsamler under interaktion med forbrugerne, f.eks. i forbindelse med besøg på vores websteder, brug af Strykers produkter eller serviceydelser, køb af Stryker-produkter eller -serviceydelser, kontakt til kundeservice og korrespondance med Stryker som erhvervskunde, leverandør eller samarbejdspartner. 

Dette omfatter uden begrænsning al online- og offlineindsamling af alle typer personoplysninger. Nogle former for dataindsamling af Stryker omfatter dog datatyper med særlige krav, f.eks. helbredsoplysninger, som kræver en særskilt meddelelse om persondatabeskyttelse. I så fald tydeliggør Stryker, at denne meddelelse adskiller sig fra den generelle erklæring om persondatabeskyttelse.

Indsamling af oplysninger 
Stryker kan bede dig om at afgive personoplysninger i forbindelse med følgende eksempler: 

 • Køb af Stryker-produkter eller -serviceydelser 
 • Aktivering eller registrering af bestemte produkter og serviceydelser eller funktionalitetsforbedringer 
 • Modtagelse af oplysninger om af Stryker-produkter eller -serviceydelser 
 • Deltagelse i online Stryker-forummer, herunder vores profiler på de sociale medier 
 • Lagring af foretrukne indstillingerne med henblik på fremtidig interaktion og korrespondance med Stryker 
 • Hjælp til at udvikle produkter og serviceydelser samt oprettelse af kampagner til gavn for brugerne, optimering af kundeservice og løbende forbedring af vores websteder 
 • Hjælp til at forbedre produkter og serviceydelser og samtykke til, at Stryker holder dig opdateret med, eller inddrager dig i afprøvningen af, nye produkter og serviceydelser 
 • Support til forbrugerne og/eller afhjælpning af problemer med produkt og serviceydelser 
 • Registrering af besøgende i Strykers virksomheder eller til Stryker-arrangementer og -konferencer 
 • Administration af kontrakter og licitationsudbud og 
 • Modtagelse af personlige meddelelser, særlige tilbud og annoncer, der er relevante for dig ud fra de oplysninger, du har videregivet til os, og som vi har indsamlet via cookies eller lignende teknologier i forbindelse med din brug af Strykers websteder, sociale medier eller blogge. 

Stryker opretholder fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og fremlægger kun oplysninger, som det er tilladt i henhold til lovgivningen, for at hjælpe med at levere produkter eller serviceydelser. Vi kan også indsamle produkt- og serviceoplysninger og give disse statistikker til andre i en samlet form, hvor oplysningerne er blevet afidentificeret.  

Personoplysninger, der indsamles, kan omfatte:

 • Kontaktoplysninger, såsom navn, bopæl, e-mailadresse, telefonnummer, faxnummer, navn på virksomhed og/eller stillingsbetegnelse.
 • Unikke identifikatorer og præferenceoplysninger såsom brugernavn, adgangskode, markedsføringspræferencer, internetprotokoladresse (IP), browsertype, operativsystem, computer eller mobilenhed eller navigations- og clickstream-adfærd i forbindelse med onlineinteraktion 
 • CV med oplysninger om erhvervserfaring, kompetencer, publikationer, udmærkelser, referencer, efteruddannelse og underskrift
 • Madrestriktioner, pasinformation i forbindelse med rejseplanlægning eller identifikation, cpr-nummer (hvis påkrævet ved lov), kontooplysninger, kontaktpersoner (også i nødstilfælde), familieoplysninger (hvis relevant og i henhold til lokal lovgivning)
 • Kreditværdighed, momsnummer, produkt, købshistorik og anmodningsdokumentation
 • Billeder samt lyd- og videooptagelser, som du har afgivet samtykke til at dele 
 • Følsomme personoplysninger, såsom helbredsoplysninger eller rapporter om en bestemt forbruger i forbindelse med en reklamation eller undersøgelse, oplysninger om en patient før og efter et indgreb af forsknings- og statistiske årsager eller straffeattest i forbindelse med procedurer for rettidig omhu og i henhold til gældende lovgivning

Stryker opbevarer og anvender kun personoplysninger, som er indsamlet til ovenstående formål, i henhold til gældende lovmæssige forpligtelser. 

Retsgrundlag
Strykers retsgrundlag for at indsamle og behandle brugeres personoplysninger afhænger af formålet med behandlingen og de gældende kompetencekriterier. Hvis de indsamlede personoplysninger vedrører en EU-borger, arbejder vi som regel ud fra følgende retsgrundlag:

 • Den registreredes samtykke til, at vi må anvende dennes personoplysninger, dvs. i det omfang, det involverer (digitale) direkte markedsføringsaktiviteter, placering af tredjepartscookies og anvendelsessted for billeder eller lyd- eller videooptagelser med identificerbare personer i forbindelse med ekstern offentliggørelse 
 • Udarbejdelse eller opfyldelse af kontraktbestemmelser, dvs. i forbindelse med indgåelse af kontrakt med en part, hvorfra vi indsamler personoplysninger, underskrift, evt. kontooplysninger m.m., der kan henføres til en repræsentant for en virksomhed, vi samarbejder med 
 • Overholdelse af lovmæssige forpligtelser, dvs. i forbindelse med videregivelse af forbrugeroplysninger for at overholde gældende eller branchespecifikke lovkrav, såsom lovgivning inden for sundhedsvæsnet, eller diverse regulativer om medicinsk udstyr 
 • Strykers legitime interesse, dvs. vores indsamling af kontaktoplysninger og -præferencer, oplysninger om kost og logi til deltagende ved arrangementer og konferencer organiseret af Stryker alene eller i samarbejde med en tredjepart 
 • I offentlighedens interesse eller i forbindelse med påbud fra ordensmagten i unikke tilfælde, f.eks. samarbejde med politiet eller andre offentlige instanser i forbindelse med ulovlig adfærd 
 • Fastsættelse, udøvelse eller indsigelser i forbindelse med juridiske krav, f.eks. ved retssager 
 • Videnskabelige eller forskningsorienterede formål, f.eks. til kliniske undersøgelser med tilstrækkelig persondatabeskyttelse  
 • Præventive og erhvervsmæssige lægemidler samt medicinske diagnoser i henhold til kontrakter med organisationer i sundhedsvæsnet 
 • Offentlig interesse i folkesundhed med henblik på at sikre en høj kvalitets- og sikkerhedsstandard i sundhedspleje og relevante produkter 
 • Personer, der frivilligt offentliggør egne personoplysninger. 

Hvis du vælger ikke at videregive de personoplysninger, som vi med rimelighed anmoder om, kan det hæmme Strykers evne til at levere de oplysninger eller serviceydelser, som du har anmodet om.

Brug på tværs af grænser
Hvis personoplysninger føres ud af det land, hvor ejeren af disse personoplysninger bor, såsom Stryker-tilknyttede selskaber eller forretningspartnere i andre lande, herunder USA, kan der gælde forskellige standarder for, hvordan dine data anvendes og beskyttes i disse lande. Stryker har passende sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med gældende retlige krav for at sikre, at data beskyttes tilstrækkeligt, uanset hvilket land, det drejer sig om. Dette omfatter indhentning af skriftlige garantier fra tredjeparter, som har fået adgang til dine personoplysninger, for at påkræve dem at vedtage standarder, som sikrer det samme databeskyttelsesniveau som hos Stryker, samt standardiserede sikkerhedsforanstaltninger og kontraktforhold for virksomheder baseret på Europa-Kommissionens modelklausuler i forbindelse med intern dataoverførsel til Strykers tilknyttede virksomheder i udviklingslande med utilstrækkelige databeskyttelsesstandarder.

Persondatabeskyttelse for børn
Stryker indsamler ikke personoplysninger fra nogen, vi ved, der er under 16 år uden forudgående, verificerbar samtykke fra vedkommendes værge. En sådan værge har på anmodning ret til at se de oplysninger, som barnet har udleveret, og/eller til at kræve, at de slettes. 

Hvor længe vi opbevarer oplysninger
Stryker opbevarer dine personoplysninger, så længe det med rimelighed er nødvendigt til legitime forretningsmæssige formål i forhold til at overholde sine lovmæssige forpligtelser, eller i så kort tid som muligt. 

Informationsdeling
Stryker kan dele personoplysninger, vi har indsamlet, med virksomheder eller agenter, der udfører teknologisk vedligeholdelse eller arbejder på vores vegne for at hjælpe med at opfylde forretningsmæssige behov, herunder at levere kundeservice og distribuere og analysere markedsføringsmeddelelser. Stryker kan også dele personoplysninger med vores datterselskaber og tilknyttede selskaber. 

Andre serviceudbydere, der kan bruges til at udføre visse funktioner på vores vegne, og til hvem personoplysninger kan offentliggøres for at udføre deres tilsigtede funktion, omfatter støtte fra callcenter, at sende eller behandle af post eller elektronisk post eller at analysere eller hoste oplysninger på cloud-baserede servere. 

Stryker deler ikke dine personoplysninger med utilknyttede tredjeparter til deres egne direkte markedsføringsformål.

Datasikkerhed
Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtig for os. Stryker har derfor fysisk, teknisk og administrativ kontrol på plads for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug og videregivelse. Stryker vurderer løbende disse sikkerhedsforanstaltninger for at hjælpe med at minimere risici på grund af nye sikkerhedstrusler, efterhånden som de opdages. 

Rettigheder
Du er berettiget til at få udleveret de personoplysninger, vi besidder om dig. Hvis du ønsker at gøre indsigelser mod en profileringsaktivitet, kan du også tilbagetrække dit samtykke eller begrænse vores behandling af dine oplysninger, f.eks. ved at afmelde annonceringer, via denne formular: http://lp.stryker.com/communication-preferences.html. Hvis du mener, at nogle oplysninger, vi besidder om dig, er forkerte eller ufuldstændige, bedes du kontakte os hurtigst muligt via nedenstående adresse. Herefter retter vi straks eventuelt forkerte personoplysninger om dig.

Du kan til enhver tid gøre indsigelser mod vores indsamling eller brug af dine personoplysninger eller anmode om at få slettet dine oplysninger. Hvis du ønsker at få tilsendt en kopi af vores oplysninger om dig eller udøve en anden rettighed, bedes du kontakte os på: globalprivacy@stryker.com.

Hvis du vil ændre indstillinger for tredjepartscookies, kan du også gøre følgende: 

Du kan også blokere IBA’er på websteder ved at konfigurere annonceindstillingerne på din enhed eller i din browser. Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik. 

Opdateringer til erklæringen om persondatabeskyttelse
Denne erklæring om persondatabeskyttelse kan til enhver tid ændres. Hvis der foretages væsentlige ændringer til, hvordan personoplysninger indsamles, anvendes, offentliggøres eller på anden måde behandles, vil denne erklæring blive opdateret, og du vil modtage yderligere oplysninger herom. Eventuelle væsentlige ændringer i denne erklæring om persondatabeskyttelse er gældende på det tidspunkt, vi lægger meddelelsen om opdateringen ud. Hvis loven kræver det, kan Stryker søge dit forudgående samtykke til eventuelle væsentlige ændringer, vi foretager i denne erklæring om persondatabeskyttelse.  

Erklæringen blev sidst opdateret den [14-12-2018]

Kontakt
Hvis du har spørgsmål, betænkeligheder eller kommentarer til denne erklæring om persondatabeskyttelse, så kontakt os. Stryker gør sig rimelige bestræbelser for at reagere på henvendelser så hurtigt som muligt. 


Send post til:
Stryker Corporation
Att.: Data Privacy Director
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI, 49002

globalprivacy@stryker.com


Hvis vi ikke giver dig svar inden for en rimelig frist, efter vi har modtaget den på skrift, eller hvis du er utilfredse med det svar, du modtager fra os, kan du indgive en klage til databeskyttelsesmyndighederne i dit hjemland.