Erklæring om persondatabeskyttelse

Introduktion

Stryker erkender, at de personlige oplysninger, de modtager, udgør et tillidsforhold. Stryker søger at opfylde denne tillid ved at overholde generelle principper om beskyttelse af personoplysninger. Denne erklæring om persondatabeskyttelse forklarer, hvordan vi indsamler, bruger, deler og beskytter de oplysninger, som indsamles gennem dette websted og gennem andre interaktioner. 

Ved at bruge webstederne er du enig i betingelserne i denne erklæring.

Omfang

Denne erklæring om persondatabeskyttelse gælder for personoplysninger, der er indsamlet på websteder, mobile applikationer eller kontrollerede widgets, der er indbygget i kommunikationsplatforme ("Websteder") og personlige oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med Strykers forretningsaktiviteter, såsom oplysninger fra patienter, sundhedspersonale, medarbejdernes personaledata eller tredjeparters forretningsforbindelser eller kontakter. 

Personoplysninger (også kaldet "Persondata" i nogle retsområder), som anvendt heri, er alle oplysninger, der kan anvendes enten alene eller kombineret med andre oplysninger til at identificere en person, eller som kan være direkte forbundet med en person.  I visse retsområder kan personoplysninger også omfatte netværksidentifikatorer som internetprotokol (IP) adresser. 

Denne erklæring om persondatabeskyttelse beskriver Strykers indsamling, brug og distributionspraksis med hensyn til personoplysninger. Strykers praksis for beskyttelse af personoplysninger kan være forskellig mellem Stryker-virksomheder og lande, både on- og offline. Stryker er ikke ansvarlig for indholdet eller praksis for beskyttelse af personoplysninger på tredjepartssteder, der linkes til eller fra www.stryker.com. 

Du opfordres til at gennemgå politikken til beskyttelse af personlige oplysninger på hvert websted, du besøger.

Indsamling af oplysninger

Stryker kræver ikke, at du udleverer personoplysninger for at få adgang til nogen del af vores offentlige websted med undtagelser, f.eks. registrering til en webcast eller adgang til visse sikre webområder. Der indsamles kun personlige oplysninger, som du frivilligt giver os.

Stryker opretholder fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine ikke-offentlige personoplysninger og fremlægger kun oplysninger, som det er tilladt i henhold til lovgivningen, for at hjælpe med at levere produkter eller serviceydelser. Vi kan også indsamle produkt- og serviceoplysninger og give disse statistikker til andre i en samlet form, hvor oplysningerne er blevet afidentificeret.  

Personoplysninger, der indsamles via Stryker Websteder, kan omfatte:

 • Kontaktoplysninger, som navn, adresse, e-mail, telefonnummer, faxnummer, navn på organisation og/eller jobtitel.
 • Unikke identifikatorer og præferenceinformation som brugernavn, adgangskode, markedsføringspræferencer, internetprotokoladresse (IP), browsertype, operativsystem, computer eller mobilenhed eller navigerings- og clicksteam-adfærd.

Stryker kan indsamle, opbevare og anvende personoplysninger, der er opnået gennem Webstederne for at give dig adgang til Webstederne.  Disse oplysninger kan indsamles, når du: 

 • Opretter en konto 
 • Anmoder om en produktdemonstration eller modtager oplysninger om vores produkter  
 • Anmoder om kundeservice eller teknisk support 
 • Anmoder om investoroplysninger  
 • Søger et job  
 • Anmoder om at blive kontaktet, og/eller
 • Modtager vores produkter eller serviceydelser.

Retsgrundlag for anvendelse af personoplysninger

 • Overholdelse af retlige krav eller forpligtelser - Stryker kan videregive personlige oplysninger som tilladt eller krævet i lovgivningen, når vi i god tro mener, at det er nødvendigt til sikkerhedsmæssige formål, som kræves til retmæssig indberetning, som er nødvendig for at beskytte vores juridiske rettigheder eller håndhæve vores brugervilkår eller andre gældende regler eller for at beskytte andres rettigheder. Vi kan også videregive personlige oplysninger til vores revisorer, juridiske rådgivere eller til at reagere på en retslig stævning. 
 • Til etablering eller håndhævelse af en kontrakt - Brug af personoplysninger kan være nødvendigt for at kunne håndhæve den kontrakt, du har med os. Når du f.eks. arbejder for os enten som medarbejder eller en serviceudbyder eller ansøger om et job hos os, er dine personoplysninger nødvendig i forbindelse med din ansættelseskontrakt eller serviceudbyderaftalen.  Stryker behandler ligeledes patientrelaterede personlige oplysninger, som vores kunder udlever til os i forbindelse med vores kontrakter med dem.
 • Samtykke - Stryker anvender samtykke, som i nogle tilfælde kan være underforstået, til at bruge tekniske oplysninger som f.eks. cookie-data og geografisk baserede data, som beskrevet i denne erklæring.  Samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte os gennem de medier, der er beskrevet i denne erklæring.  Vi kan indhente personoplysninger gennem sundhedspersonale eller brugere af vores produkter og serviceydelser, i så fald er sundhedspersonalet eller brugeren af produktet/serviceydelsen ansvarlig for håndtering af samtykke, hvor det er nødvendigt.
 • Legitime interesser - Stryker kan bruge personoplysninger til vores legitime interesser for at forbedre vores produkter, serviceydelser og webstedsindhold og til administrative formål.

Hvis du vælger ikke at give de personoplysninger, som vi med rimelighed har brug for, kan det hæmme Strykers evne til at levere de oplysninger eller serviceydelser, som du har anmodet om.

Onlinereklame

Stryker annoncerer på en række måder, herunder administreret tilstedeværelse på de sociale medier og e-mailmarketingkampagner. For at analysere reklamekampagner kan Stryker indsamle visse oplysninger via vores websteder gennem vores serviceudbydere. Stryker og vores serviceudbydere bruger fælles onlinemåleværktøjer til at indsamle disse oplysninger, f.eks. browser og flash-cookies, webbeacons og andre lignende teknologier. De oplysninger, der kan indsamles, er anført i afsnittet om informationsindsamling ovenfor.

Indsamling af visse personoplysninger via onlinereklamer kan hjælpe med at

 • Identificere nye besøgende på Webstederne eller genkende de besøgende, der vender tilbage 
 • analysere effektiviteten af reklamematerialeindholdet 
 • bedre forstå vores publikum, kunder eller andre besøgende på Webstederne 
 • håndtere kundeforespørgsler, og
 • håndtere sikkerhedsproblemer eller løsning af retlige tvister 

Sporingsværktøjer

Du kan i din browser have mulighed for at kontrollere cookies.  Hvordan du gør det afhænger af din browser og typen af cookie.  Visse browsere kan indstilles til at afvise alle browser-cookies. Hvis du indstiller din computer til at blokere alle cookies, kan du afbryde visse elementer på websiderne og begrænse den funktionalitet, vi kan give, når du besøger eller bruger vores Websteder. Hvis du blokerer eller sletter cookies, stopper ikke al den sporing, vi har beskrevet i denne politik. Nogle browsere har en "Do Not Track"-funktion, der lader dig fortælle websteder, at du ikke ønsker at få dine onlineaktiviteter opsporet. Disse browser-elementer er stadig ikke ensartede, så vi har i øjeblikket mulighed for at reagere på disse signaler.

Din browser giver dig måske mulighed for at kontrollere cookies. Konfigurering af computerindstillinger til at blokere alle cookies kan forstyrre visse websiders funktioner og begrænse funktionen af vores Websteder. Blokering eller sletning af cookies garanterer ikke, at al sporing, der er beskrevet heri, stopper. Browseres "Do Not Track"-funktioner er endnu ikke ensartede, så Stryker kan ikke garantere at kunne reagere på disse signaler.

Brug på tværs af grænser

Hvis personoplysninger føres ud af det land, hvor ejeren af disse personoplysninger bor, såsom Stryker-tilknyttede selskaber eller forretningspartnere i andre lande, herunder USA, kan der gælde forskellige standarder for, hvordan dine data anvendes og beskyttes i disse lande. Stryker har passende sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med gældende retlige krav for at sikre, at data beskyttes tilstrækkeligt, uanset hvilket land, det drejer sig om. Dette omfatter skriftlige forsikringer fra enhver tredjepart, der har fået adgang til dine oplysninger, for at kræve, at de vedtager standarder, der sikrer et tilsvarende beskyttelsesniveau for data, som Stryker har vedtaget. Hvis du foretrækker ikke at få dine personoplysninger overført, så brug ikke dette Websted. 

Persondatabeskyttelse for børn

Stryker indsamler ikke personoplysninger fra nogen, vi ved, der er under 16 år uden forudgående, verificerbar samtykke fra vedkommendes værge. En sådan værge har på anmodning ret til at se de oplysninger, som barnet har udleveret, og/eller til at kræve, at de slettes.

Hvor længe vi opbevarer oplysninger

Stryker opbevarer dine personoplysninger, så længe det med rimelighed er nødvendigt for legitime forretningsmæssige formål.

Informationsdeling

Stryker kan dele personoplysninger, vi har indsamlet, med virksomheder eller agenter, der udfører teknologisk vedligeholdelse eller arbejder på vores vegne for at hjælpe med at opfylde forretningsmæssige behov, herunder at levere kundeservice og distribuere markedsføringsmeddelelser. Stryker kan også dele personoplysninger med vores datterselskaber og tilknyttede selskaber. 

Andre serviceudbydere, der kan bruges til at udføre visse funktioner på vores vegne, og til hvem personoplysninger kan offentliggøres for at udføre deres tilsigtede funktion, omfatter støtte fra callcenter, at sende eller behandle af post eller elektronisk post eller at analysere eller hoste oplysninger på cloud-baserede servere. 

Stryker deler ikke dine personoplysninger med utilknyttede tredjeparter til deres egne direkte markedsføringsformål.

Sikkerhedsbeskyttelse

Dine personoplysningers sikkerhed og fortrolighed betyder noget for os. Stryker har derfor fysisk, teknisk og administrativ kontrol på plads for at beskytte din personinformation mod uautoriseret adgang, brug og videregivelse. Stryker vurderer disse sikkerhedsforanstaltninger løbende for at hjælpe med at minimere risici på grund af nye sikkerhedstrusler, efterhånden som de bliver kendt. Som det er tilfældet med alle websteder, kan Stryker imidlertid ikke garantere sikkerhed for data, der indsamles via vores Websted. 

Rettigheder

Du kan kontakte os direkte på adressen nedenfor for at opdatere dine personoplysninger.  Visse personoplysninger kan stadig opbevares i overensstemmelse med vores interne registreringsprocedurer og processer eller i det omfang, det er nødvendigt for at efterkomme gældende lovgivning. 

Hvis du er bosiddende i EU, har du også ret til at anmode om adgang til, rette eller slette dine personoplysninger. Du har også ret til indsigelse mod eller begrænsning af behandlingen samt retten til dataflytbarhed, når det er relevant. Hvis Stryker har behandlet personoplysninger på grundlag af dit samtykke, har du ret til at trække den tilbage på et hvilket som helst tidspunkt.

For at udøve dine rettigheder, skriv venligst til os via de kontaktoplysninger, der er givet nedenfor. Bemærk, at du sandsynligvis bliver anmodet om yderligere oplysninger for at kunne efterkomme anmodningen. 

Links til andre websteder

Dette Websted kan indeholde link til en række eksterne websteder, der kan give besøgende nyttige oplysninger. Stryker har ingen kontrol over sådanne steder og kan derfor ikke være ansvarlig for indholdet af sådanne steder, og link til sådanne steder indebærer heller ikke, at Stryker godkender de produkter eller serviceydelser, der er beskrevet der. Denne erklæring gælder ikke for disse websteder. Stryker er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader, som du har lidt via din adgang til eller brug af, tredjeparters websteder eller produkter, serviceydelser eller oplysninger derfra.

Opdateringer af erklæring om persondatabeskyttelse

Erklæring om persondatabeskyttelse kan til enhver tid ændres. Hvis der foretages væsentlige ændringer til, hvordan personoplysninger indsamles, anvendes, offentliggøres eller på anden måde behandles, vil denne erklæring blive opdateret, og meddelelser vil blive lagt på vores primære Websteds startside. Eventuelle væsentlige ændringer i denne erklæring om persondatabeskyttelse er gældende på det tidspunkt, vi lægger meddelelsen om opdateringen ud. Hvis loven kræver det, kan Stryker søge dit forudgående samtykke til eventuelle væsentlige ændringer, vi foretager i denne erklæring om persondatabeskyttelse. 

Erklæringen blev sidst opdateret den 4. august 2017.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, klager eller kommentarer til denne erklæring om persondatabeskyttelse, så kontakt os.  Stryker gør sig rimelige bestræbelser for at reagere på henvendelser så hurtigt som muligt. 

Send post til: Stryker
Corporation
Attn.: Global Privacy Director
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002, USA

globalprivacy@stryker.com

Hvis vi ikke reagerer på din klage inden for en rimelig frist, efter vi har modtaget den på skrift, eller hvis du er utilfredse med det svar, du modtager fra os, kan du indgive en klage til databeskyttelsesmyndighederne i dit hjemland.