Brugsvilkår

LÆS DISSE BRUGSVILKÅR GRUNDIGT. Disse brugervilkår beskriver reglerne for brugere (”du” eller ”din”) på alle Stryker-websteder (”Stryker-websted”). Et Stryker-websted må kun anvendes til information og under visse omstændigheder til at placere sikrede ordrer i henhold til den gældende Stryker-brugeraftale. Ved at bruge et Stryker-websted eller uploade materialer til et Stryker-websted, er du enig i at overholde de brugsbetingelser, der er fastsat i denne meddelelse (”brugsvilkår”) og Strykers erklæring om persondatabeskyttelse (”erklæring om persondatabeskyttelse”). Hvis du ikke er enig i at overholde brugsvilkår og erklæring om persondatabeskyttelse, skal du ikke bruge Stryker-webstedet på nogen måde, herunder, men ikke begrænset, til at uploade eller downloade nogen oplysninger eller noget materiale.

Alle Stryker-websteder ejes og drives af Stryker. Stryker er det navn, som vi bruger for at henvise til hele vores virksomhed, herunder Stryker Corporation (”Stryker”) med dets verdensomspændende hovedsæde på 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, MI, 49002, USA og alle de virksomheder, som det kontrollerer, såsom dens datterselskaber, afdelinger og tilknyttede selskaber.

Når du får adgang til et Stryker-websted, er du enig i følgende vilkår. Hvis du ikke er enig i følgende vilkår, skal du bemærke, at du ikke må bruge Stryker-websteder. Brugsvilkår og erklæring om persondatabeskyttelse gælder for alle Stryker-websteder. Stryker og dens tilknyttede selskaber driver også andre websteder. Brugsvilkår kan også gælde for disse andre websteder. Gennemgå brugsvilkår, der er lagt ud på andre Stryker-websteder, når du besøger dem. Stryker kan ændre brugsvilkår på et hvilket som helst tidspunkt. Ved at bruge et Stryker-websted garanterer du, at du accepterer disse og eventuelle fremtidige versioner af brugsvilkårene. Disse brugsvilkår blev sidst opdateret den 21. maj 2010.

Brugsvilkårene gælder udelukkende for din adgang til og brug af Stryker-webstedet og ændrer ikke vilkår eller betingelser i nogen anden aftale, som du kan have med Stryker eller dets modervirksomhed, datterselskaber eller andre tilknyttede selskaber vedrørende andre emner end brugen af Stryker-webstedet.

Læs vores Erklæring om persondatabeskyttelse for at forstå reglerne om din brug af Stryker-websteder. Undtagen hvad der måtte fremgå af andre brugeraftaler, fraskrivelser, politikker, brugsvilkår, erklæringer eller andre meddelelser på et Stryker-websted, udgør brugsvilkårene og vores erklæring om persondatabeskyttelse den fuldstændige aftale mellem dig og Stryker med hensyn til brugen af Stryker-websteder. Du kan være underlagt yderligere vilkår, der kan gælde, når du får adgang til bestemte serviceydelser eller materialer på visse områder af et Stryker-websted eller ved at følge links, der fører dig væk fra et Stryker-websted.

Oplysningerne på Stryker websider (i) er kun generelle retningslinjer for interessespørgsmål og må ikke sidestilles med eller erstatte juridisk eller medicinsk rådgivning, og (ii) udgør ikke et tilbud om eller en anmodning om køb af produkter eller serviceydelser.

En henvisning til et Stryker-produkt eller en serviceydelse på et Stryker-websted indebærer ikke, at et sådant produkt eller serviceydelse er eller vil være tilgængeligt i dit land, hvor det kan være underlagt forskellige regler og anvendelsesbetingelser. En sådan henvisning indebærer ingen vilje til at sælge dette produkt eller serviceydelse i dit land, og du bør altid basere din beslutning på produktinformationer, der specielt er udarbejdet for dit land. Strykers websted indeholder oplysninger om produkter og serviceydelser, der muligvis er tilgængelige i et bestemt land eller en region i verden, muligvis er tilgængelige under forskellige varemærker i forskellige lande, og hvis det er relevant, kan være godkendt af et statsligt tilsynsorgan med forskellige angivelser og begrænsninger i forskellige lande.

Selvom oplysningerne er tilgængelige for andre, så er produktoplysninger på et offentligt Stryker-websted kun beregnet til brug af personer i USA, medmindre fremstår sammen med et nationalt flag eller et regionalt symbol. Strykers websteder kan linke til andre websteder, der er udarbejdet af Strykers forskellige driftsafdelinger og datterselskaber, hvoraf nogle ligger uden for USA. Disse Stryker-websteder kan have oplysninger, der kun egner sig til det pågældende land eller det område, hvor webstedet er baseret. Du må ikke tolke noget fra et linket websted som en promovering eller opfordring til noget produkt eller for brugen af et produkt, der ikke er godkendt i henhold til lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende.

Strykers websteder kan fra tid til tid indeholde oplysninger om forskellige sundheds-, lægefaglige og forhold om fysisk træning og deres behandling. Sådanne oplysninger kan ikke erstatte den rådgivning, som en læge eller anden medicinsk uddannet person har givet. Du må ikke bruge de oplysninger, der findes heri, til diagnosticering af et helbreds- eller sundhedsproblem eller en sygdom. Du skal altid konsultere en lægefaglig person, f.eks. en læge, for at afgøre, hvilke behandlingsforløb der eventuelt kan være passende for dig.

Ophavsret og varemærker. Indholdet af Strykers websteder er beskyttet af verdensomspændende ophavsret- og varemærkelove. Enhver rettighed, der ikke udtrykkeligt indrømmes heri, er forbeholdt. Eftertryk, overførsel, distribution eller opbevaring af dele eller hele indholdet i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Stryker er forbudt, undtagen i overensstemmelse med følgende betingelser. Stryker indvilliger i, at du browser på Strykers websteder på din computer og udskriver eller downloader indhold udelukkende til personlig brug til ikke-kommercielle formål, forudsat at sådanne anvendelser ikke er i konkurrence med eller nedsættende for Stryker, men det er ikke tilladt at ændre eller yderligere reproducere indholdet. Indholdet må ikke på nogen anden måde kopieres eller anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra en autoriseret Stryker-repræsentant. Enkelte dokumenter på et Strykers websted kan være underlagt yderligere betingelser, der er anført i disse dokumenter.

Varemærker, servicemærker, handelsnavne, præsentationsmåder og produkter, der er indeholdt i Strykers websteder, er beskyttet i USA og internationalt. Stryker er et registreret varemærke tilhørende Stryker Corporation. Andre produkt- og selskabsnavne, der er nævnt på Strykers websteder, kan være varemærker eller handelsnavne for deres respektive ejere. Din adgang til Strykers websteder bør ikke tolkes som en indirekte tilladelse eller ret til at anvende mærker på Strykers websteder uden forudgående skriftligt samtykke fra en autoriseret Stryker-repræsentant eller tredjepartsejer heraf, bortset fra at identificere virksomhedens produkter eller serviceydelser.

Hvis du mener, at din intellektuelle ejendom er blevet brugt forkert på et Stryker-websted, skal du kontakte Strykers compliance-afdeling på nedenstående adresse.

Software. Enhver software, herunder alle filer, billeder, der genereres af softwaren, kode, kilde og destination samt data, der ledsager software (samlet ”softwaren”), der anvendes eller er tilgængelig ved hjælp af et Stryker-websted, må kun anvendes til at få adgang og bruge Strykers websted til formål og i henhold til de betingelser, der udtrykkeligt er anført på Stryker-webstedet. Stryker bevarer fuldt og komplet ejerskab over alle intellektuelle ejendomsrettigheder i softwaren. Du accepterer, at du hverken må kopiere, distribuere, sælge, modificere eller skabe afledte instrumenter fra nogen del af softwaren eller dekompile, foretage reverse engineering eller disassemblering af softwaren, medmindre det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Brugerrepræsentationer. Ved at bruge Stryker-webstedet accepterer du: (a) ikke at forstyrre eller påvirke sikkerheden, eller på anden måde misbruge Stryker-webstedet eller andre tjenester, systemressourcer, konti, servere eller netværk, der er forbundet med eller tilgængelige via Stryker-webstedet eller tilknyttede eller linkede websteder, (b) ikke at forstyrre eller påvirke andre brugeres oplevelse af Stryker-webstedet eller tilknyttede eller linkede websteder, (c) ikke at uploade, lægge ud eller på anden måde overføre via eller på ethvert Stryker-websted nogen virus eller andre skadelige, forstyrrende eller ødelæggende filer, (d) ikke at bruge eller forsøge at bruge en anden persons konto, service eller system uden godkendelse fra Stryker eller at oprette eller bruge en falsk identitet på et Stryker-websted, (e) ikke at overføre via eller på et Stryker-websted spam, kædebreve, junkmail eller andre typer uopfordret masse-email til personer eller juridiske enheder, der ikke har accepteret at modtage sådanne e-mails, (f) ikke at oplyse dit brugernavn og adgangskode til andre hverken på eller udenfor Stryker-webstedet, (g) ikke at forsøge at opnå uautoriseret adgang til Stryker-webstedet eller dele af Stryker-webstedet, som er begrænset fra generel adgang, og (h) ikke at bruge et Stryker-websted til at søge, tilvejebringe eller indhente specifik lægefaglig rådgivning, lægefaglige meninger eller diagnose, der anvendes til en bestemt tilstand eller situation for en patient.

Desuden accepterer du, at du er eneansvarlig for handlinger og meddelelser, der udføres eller sendes via din konto, samt at du vil overholde alle relevante lokale, statslige, nationale og internationale love og forskrifter, herunder, men ikke begrænset til USA’s eksportrestriktioner, der vedrører din brug af eller aktiviteter på et Stryker-websted.

Undtagen for hvad angår Registrerede brugere (som defineret i den gældende Brugeraftale) ved brug af et sikret Stryker-websted til professionel brug i forbindelse med behandling af patienter, accepterer du udtrykkeligt, at du ikke vil udlevere, diskutere eller henvise til en bestemt patient, nogen bestemt patients helbredstilstand eller andre oplysninger, som kan identificere en bestemt patient. Du accepterer desuden udtrykkeligt, at du ikke vil diskutere, godkende eller henvise til uautoriseret anvendelse af medicinske produkter, herunder anvendelser, som ikke er godkendt af USA, den amerikanske fødevare- og lægemiddeladministration (FDA) eller andre relevante regulerende myndigheder.

Opdatering af Websted. Alt indhold, der er tilgængeligt via et Stryker-websted, herunder, men ikke begrænset til data, tekniske tegninger, konfigurationer, tilbuds- og bestillingsoplysninger og katalogpriser, menes at være nøjagtige. Du bør dog selv vurdere nøjagtigheden af oplysningerne og nytteværdien for dine specifikke behov for hvad angår indhold, produkt eller service, der er tilgængelig via et Stryker-websted. Specifikationerne for produkter og serviceydelser kan ændres uden varsel, og Stryker forbeholder ret til at foretage ændringer uden varsel i forbindelse med forarbejdning, materialer eller konfiguration. Stryker garanterer ikke, at produkter eller serviceydelser, der står opført på internettet, er tilgængelige på tidspunktet for din bestilling.

Stryker kan på et Stryker-websted til enhver tid opsige, suspendere eller afbryde alle aspekter, herunder funktioners tilgængelighed. Stryker kan fjerne, ændre eller på anden måde ændre indhold, herunder indholdet fra tredjeparter, på eller fra et Stryker-websted. Stryker kan pålægge begrænsninger for visse funktioner og serviceydelser eller begrænse din adgang til dele af eller hele et Stryker-websted uden varsel eller ansvar. Stryker kan opsige den tilladelse og de rettigheder, der er givet her, og din brug af et Stryker-websted på et hvilket som helst tidspunkt efter eget skøn, og ved et sådant ophør skal du straks ødelægge alle materialer, som du har downloadet fra et Stryker-websted.

Links til andre websteder. For at lette din adgang kan Stryker bruge links til websteder på internettet, som ejes eller drives af tredjeparter, som disse brugsvilkår ikke finder anvendelse på. Stryker er ikke ansvarlig for indholdet af sådanne andre websteder. Du er også enig i, at Stryker ikke har nogen kontrol med indholdet på tredjeparters websteder og ikke kan påtage sig noget ansvar for materiale, der er oprettet eller offentliggjort af sådanne tredjeparter. Når du opretter forbindelse til et sådant tredjepartswebsted, bør du derfor gennemgå og acceptere det pågældende websteds anvendelsesregler, før du bruger et sådant websted. Desuden indebærer et sammendrag af og/eller link til et ikke-Stryker-websted ikke, at Stryker godkender webstedet eller produkter eller serviceydelser, og garanterer heller ikke nøjagtigheden for eventuelt gengivet indhold fra et sådant tredjeparters websted. Stryker er ikke ansvarlig for eventuelle skader på personer eller ejendom, der måtte opstå fra brugernes adgang til eller manglende evne til at opnå adgang til sådanne websteder.

Links til et Stryker-websted. Alle links til et Stryker-websted skal skriftligt godkendes af Stryker, undtagen at Stryker accepterer links, hvor: (a) Linket er udelukkende er et tekst-link, der kun indeholder titlen på startsiden på Strykers websted, (b) linket ”peger” kun på startsiden til Strykers websted og ikke dybere liggende sider, (c) linket, når en bruger aktiverer det, viser denne startside til Strykers websted i fuld skærm og ikke inden for en ”ramme” på det tilknyttede websted, og (d) udseende, position og andre aspekter af linket ikke (i) skaber et falske udseende, som en enhed eller dens aktiviteter eller produkter er forbundet med eller sponseret af Stryker eller dennes tilknyttede selskaber, eller (ii) skader eller udvander goodwill, der er forbundet med Stryker eller dennes tilknyttede selskabers navn og varemærker. Under alle omstændigheder er du enig i, at Stryker forbeholder retten til at trække dette samtykke tilbage uden grund eller varsel og på et hvilket som helst tidspunkt, og du forpligter dig yderligere til at slette ethvert link, for hvilket Strykers samtykke er trukket tilbage.

Dit indhold og ideer. Ved at indsende materiale til alle vores servere, f.eks. via e-mail eller via internettet, er du enig i, at: (a) materialet ikke indeholder noget, der er ulovligt eller på anden måde uegnet til offentliggørelse, (b) du vil gøre dig rimelige bestræbelser på at scanne og fjerne enhver virus eller andre kontaminerende eller destruktive egenskaber, før du indsender noget materiale, (c) du ejer materialet eller har ubegrænset ret til at give det til os, og Stryker kan offentliggøre materialet gratis og/eller indarbejde det eller alle koncepter, der er beskrevet i dette i vores produkter uden ansvar, (d) du accepterer ikke at gribe ind over for os i forhold til materiale, som du forelægger, og du accepterer at holdes os skadesløs, hvis nogen tredjepart skrider til handling over for os i forhold til det materiale, som du indsender, (e) ikke at krænke indholdet i denne Aftale, Strykers Erklæring om persondatabeskyttelse eller nogen anden registreret brugeraftale (hvis en sådan er gældende), og (f) at du er ansvarlig for indholdet og oplysningerne deri, herunder alle påkrævede samtykkeerklæringer, dets sandfærdighed og nøjagtighed.

Stryker gennemgår ikke og kan ikke gennemgå det indhold, som brugerne har lagt ud på alle Stryker-websteder, og er ikke ansvarlig for dette indhold. Stryker kan på et hvilket som helst tidspunkt efter eget skøn fjerne ethvert indhold, som brugerne har lagt ud.

Investeringsfraskrivelse. Strykers websteder kan indeholde ”fremadrettede erklæringer”, som defineret i den amerikanske lov The Private Securities Litigation Reform Act fra 1995. Disse erklæringer var på det tidspunkt, de blev fremsat, baseret på de aktuelle forventninger om fremtidige begivenheder.

Hvis nogen af disse underliggende antagelser viser eller har vist sig at være unøjagtige eller ukendte, eller hvis risici eller usikkerhedsmomenter opstår eller er opstået, kan de faktiske resultater variere væsentligt fra Strykers forventninger og prognoser i disse erklæringer.

Disse risici og usikkerheder omfatter generelle industriforhold og konkurrence: økonomiske betingelser, såsom rente- og valutakursudsving, teknologiske fremskridt og patenter, som konkurrenterne har opnået, udfordringer, der er forbundet med nye produktudvikling, herunder opnåelse af lovmæssige godkendelser, interne og eksterne sundheds- og sikkerhedsmæssige reformer, statslige love og bestemmelser og tendenser i forbindelse med begrænsning af sundhedsplejen.

En yderligere liste og beskrivelse af disse risici, usikkerhedsmomenter og andre faktorer findes i Strykers årsberetning på 10-K-formularen for det aktuelle regnskabsår. Kopier af denne 10-K-formular samt efterfølgende indleveringer findes online på www.sec.gov eller på anmodning fra virksomheden.

Virksomheden påtager sig ingen forpligtelse til at ajourføre fremadrettede erklæringer som følge af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder eller udviklinger.

Personlige identificerbare oplysninger, der sendes til et Stryker-websted, er underlagt Strykers Erklæring om persondatabeskyttelse, som er indarbejdet i referenceform, som om de er fuldt ud beskrevet i disse brugsvilkår. Stryker kan frit anvende eller kopiere alle andre oplysninger i sådanne meddelelser, herunder idéer, opfindelser, begreber, teknikker eller knowhow, der videregives i forbindelse med ethvert formål. Sådanne formål kan omfatte videregivelse til tredjeparter og/eller udvikling, fremstilling og/eller markedsføring af varer eller serviceydelser.

Garanti. Brug af Stryker-websteder og indholdet heri er tilladt til privat, ikke-kommerciel brug. Indholdet på alle Stryker-websteder leveres for din nemheds skyld. Stryker vil anvende rimelige bestræbelser for at medtage ajourførte og nøjagtige oplysninger på sit websted, men stiller ingen repræsentationer, garantier eller forsikringer med hensyn til nøjagtigheden, aktualitet eller fuldstændighed af oplysningerne på alle Stryker-websteder, der leveres på ”som er” og ”som tilgængelig”.

I videst muligt omfang i henhold til gældende lovgivning offentliggør Stryker og dens tilknyttede selskaber alle garantier, uanset om de er udtrykkelige eller underforstået, herunder uden begrænsninger nogen garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse. Du accepterer udtrykkeligt, at enhver brug af et Stryker-websted, herunder al indhold, data eller software, der distribueres af, downloades eller tilgås på et Stryker-websted, sker for din egen risiko. Du forstår og er enig i, at du alene er ansvarlig for skader på din forretning, dit computersystem eller tab af data, der stammer fra download af sådant indhold, data og/eller software.

Du erkender, at Stryker ikke under nogen omstændigheder kontrollerer oplysninger, produkter eller serviceydelser, som tilbydes af tredjeparter via et websted, herunder et Stryker-websted. Medmindre andet er aftalt skriftligt, påtager Stryker og dens tilknyttede selskaber ikke noget ansvar for og stiller ikke nogen garanti for eller repræsentation med hensyn til nøjagtighed, aktualitet, fuldstændighed, pålidelighed eller nytte af enhver rådgivning, mening, resumé, erklæring eller andet indhold eller af produkter eller serviceydelser, der distribueres eller stilles til rådighed af tredjeparter gennem ethvert tredjeparts- eller Stryker-websted.

Stryker garanterer ikke, at dens websteder eller indhold lever op til dine krav, eller at et Stryker-websted eller dets indhold leveres uafbrudt, til tiden, sikkert eller fejlfrit, eller at eventuelle fejl bliver rettet. Stryker stiller heller ingen garanti for de resultater, der kan opnås ved brug af et Stryker-websted eller dets indhold, eller for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller pålideligheden af alle oplysninger, der er indhentet ved brug af Stryker-webstedet.

Stryker påtager sig ikke noget ansvar for skader, en bruger måtte lide, herunder, men ikke begrænset til, tab af data fra forsinkelser, manglende leverancer af indhold eller e-mail, fejl, systemtid, fejlleveringer af indhold eller e-mail, netværk eller systemudgange, filkorruption eller serviceafbrydelser, som skyldes forsømmelighed fra Stryker, dens datterselskaber, licensgivere eller en brugers egne fejl og/eller udeladelser.

Medmindre andet er fastsat i gældende love og forskrifter vedrørende beskyttelse af personoplysninger, frasiger Stryker enhver garanti eller repræsentation for, at fortroligheden af oplysninger, der sendes via et Stryker-websted, opretholdes.

Ingen rådgivning eller information, uanset om det er mundtligt eller skriftligt, som du har fået af Stryker eller tredjepart via et hvilket som helst Stryker-websted, udgør nogen garanti.

Visse starter tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af visse garantier eller forhold, så ovenstående udelukkelse gælder muligvis ikke for dig.

Ansvarsbegrænsning. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, STRYKER ELLER DENS MODERSELSKAB, DATTERSELSKABER, TILKNYTTEDE SELSKABER, DEN OVERORDNEDE LEDELSE, BESTYRELSESMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, AGENTER ELLER LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, UAGTSOMHED, ANSVARLIGE FOR ENHVER DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIG, SPECIEL ELLER FØLGESKADER SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE ET STRYKER-WEBSTED ELLER NOGET INDHOLD PÅ ET STRYKER-WEBSTED ELLER, MEDMINDRE ANDET ER FASTSAT I GÆLDENDE LOVE OG FORSKRIFTER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN AF PERSONOPLYSNINGER, DER SKYLDES UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE OVERFØRSLER ELLER DATA ELLER ANDEN INFORMATION, DER SENDES ELLER MODTAGES ELLER IKKE SENDES ELLER MODTAGES, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL SKADER FOR TAB AF FORTJENESTE, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE AKTIVER, SELV OM STRYKER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. PARTERNE ERKENDER, AT DETTE ER EN RIMELIG FORDELING AF RISIKO, SELVOM STRYKER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. VISSE RETSOMRÅDER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER ELLER ANSVARSBEGRÆNSNINGER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. STRYKERS ANSVAR ER I SÅDANNE TILFÆLDE BEGRÆNSET DET STØRSTE OMFANG LOVEN TILLADER.

Gældende lovgivning. Disse brugsvilkår er underlagt lovgivningen i staten Michigan, og krav skal afgøres i stats- og føderale domstole i staten Michigan i USA. Hvis en bestemmelse i disse brugsvilkår af nogen grund skulle være ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses denne bestemmelse for at være adskilt fra og ikke berøre gyldigheden eller håndhævelsen af de øvrige bestemmelser.

Kontakt Stryker. Hvis du har spørgsmål om disse brugsvilkår, skriv venligst til:

Stryker Corporation
c/o: Corporate Compliance Officer
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI, 49002
USA

Hvis brugsvilkårene ændres, vil de reviderede brugsvilkår blive lagt ud på alle Stryker-websteder. Kontrollér dem med mellemrum, og især før du udleverer nogen personligt identificerbare oplysninger. Disse brugsvilkår blev sidst opdateret den 21. maj 2010.