Ansvarsfraskrivelse over for sundhedspersonale

Disse oplysninger er udelukkende beregnet til brug af sundhedspersonale. En sundhedsmedarbejder skal altid anvende sin egen professionelle kliniske vurdering, når det skal besluttes, om et bestemt produkt skal anvendes, når en given patient behandles. Stryker udsteder ikke medicinske råd og anbefaler, at sundhedsmedarbejderne skal undervises i brugen af ethvert specifikt produkt, før dette anvendes i forbindelse med et indgreb eller en operation. En sundhedsmedarbejder skal altid læse i indlægssedlen, produktmærkningen og/eller brugsanvisningen, herunder instruktionerne om rengøring og sterilisering (hvis det er relevant), inden et Stryker-produkt anvendes. De viste oplysninger er beregnet til at demonstrere bestemte produkter samt bredden af Strykers produktudvalg. Alle produkter findes muligvis ikke på alle markeder, fordi produkttilgængelighed er underlagt lovmæssige bestemmelser og/eller medicinske fremgangsmåder på de enkelte markeder. Kontakt din Stryker-repræsentant, hvis du har spørgsmål vedrørende tilgængeligheden af Stryker-produkter i dit område. Stryker-produkter, der er CE-mærket, er mærket i henhold til de gældende EU-forordninger og -direktiver.