Ansvarsfraskrivelse overfor kirurgen

Kirurgen skal altid anvende sin egen professionelle kliniske vurdering, når det skal besluttes, om et bestemt produkt skal anvendes, når en given patient behandles. Stryker udsteder ikke medicinske råd og anbefaler, at kirurgen skal undervises i brugen af ethvert specifikt produkt, før dette anvendes i proceduren.

De viste oplysninger er beregnet til at demonstrere bredden af Strykers produktudvalg. Kirurgen skal altid læse indlægssedlen, produktetiketten og/eller brugsanvisningerne, før et produkt fra Stryker tages i brug. Alle produkter findes muligvis ikke på alle markeder, fordi produkttilgængelighed er underlagt lovmæssige bestemmelser og/eller medicinske fremgangsmåder på de enkelte markeder.  Kontakt din Stryker-repræsentant, hvis du har spørgsmål vedrørende tilgængeligheden af Stryker-produkter i dit område.