Virksomhedsansvar

Vores engagement i mennesker og planeten

Vi mener, at verdens sundhed er lige så vigtig som de mennesker, der lever i den. Vi er forpligtet til at træffe ansvarlige beslutninger, der hjælper folk og bevarer jorden for kommende generationer.

Donationer og frivilligt arbejde

Verden rundt

Partnerskaber, ligesom det vi har med Operation Smile, giver os mulighed for at effektivisere sundhedsplejen gennem medicinske uddannelsestiltag og missioner, der er til direkte gavn for verdens udsatte. I samarbejde med vores partnere bidrager vi til at lindre lidelser, genoprette førlighed og give håb til nogle af verdens mest udsatte mennesker.

Vores partnerskab

Operation Smile er et internationalt medicinsk velgørenhedsinitiativ i en række udviklingslande, der har givet gratis operationer til hundredtusinder af børn og unge voksne, som er født med læbespalte, læbeganespalte eller andre ansigtsmisdannelser. Siden 1999 har vi som partner doneret produkter og økonomisk midler, fordi vi deler den overbevisning, at alle børn fortjener adgang til sikker, effektiv og rettidig kirurgisk behandling og en fremtid, der er fyldt med håb. Men partnerskabet går langt videre end donationer.

Medicinsk uddannelse

Vores partnerskab har gjort store fremskridt med at effektivisere sundhedsplejen gennem medicinsk uddannelse. Den uddannelsesplan, vi støtter, har direkte påvirket udviklingen af medmenneskelige dygtige plastikkirurger over hele verden gennem erfaring med lægemissionen. Desuden er kirurgernes uddannelsesprogram lokalt fokuseret og sørger for omfattende individuel uddannelse af nye plastikkirurger. Dette program giver flere praktiske uddannelsesmuligheder og fremmer dermed oprettelsen af nye læbe-/ganespaltekirurger i ressourcefattige lande samt øger den samlede kirurgiske kapacitet i verdens lande.

Missioner

Derudover sponserer vi grupper af ansatte som ikke-medicinske frivillige arbejdere, der yder daglig støtte til familier i denne svære tid. Den seneste rejse fandt sted i januar 2017, hvor otte ansatte rejste til Panskura i Indien. For at støtte missionen holdt vi en fundraiser, hvor virksomheden matchede medarbejdernes donationer. Det lykkedes at skaffe økonomiske midler til næsten 300 operationer.

Her bor vi

Vi fokuserer på at effektivisere sundhedsplejen samt trivsel, uddannelse og samfundskraft for at styrke de samfund, hvor vi bor og arbejder.

Virkning gennem frivilligt arbejde

Eleanor House
USA,
Kalamazoo, Michigan

Disse medarbejdere og Kevin Lobo, formand og CEO, renoverede og rengjorde et lokalt herberg indvendigt. De skaffede også legetøj til legeområdet og nye computere som erstatning for den enlige, skrantende maskine, der blev brugt til hjemmearbejde og jobsøgning.

Røde Kors
Amsterdam, Holland

I samarbejde med Røde Kors tog medarbejderne fat i lokale virksomheder for at skaffe donationer.

Børnehjemmet Chen Su Lan
Singapore

Medarbejderne organiserede et isskøjteløb for børn med særlige behov. Børnene hyggede sig i tre timer, hvor de lærte at stå på isskøjter, legede og spiste frokost.

Regalo de Amor
Arroyo, Puerto Rico

Medarbejderne var vært for 180 studerende og deres lærere på Arroyo Convention Center som en del af Regalo de Amor. På konferencecenteret fik de studerende og lærere snacks, mens de så musical- og karaokeoptrædener samt klovne- og trylleshow.

Miljø

Erklæring om miljøindstilling

Vi er forpligtet til at drive forretning på en ansvarlig måde, der leverer varig social, miljømæssig og økonomisk værdi på tværs af vores forretninger, produkter og serviceydelser.

Miljø, sundhed og sikkerhed er et fælles ansvar, og vi er sammen om at identificere og udrydde farer, håndtere risici og forbedre livskvaliteten for vores medarbejdere og fællesskab. Vores fælles indsats skal give medarbejderne en følelse af tryghed og sikkerhed samt bidrage til at beskytte vores planet.

 

Alsidighed og inklusion

Vi er forpligtede til at opbygge et inkluderende og engageret arbejdsmiljø. Vores mål er at opfordre til, sætte pris på og gøre brug af mangfoldigheden i vores ansatte og perspektiver med det formål at maksimere virksomhedens resultat. Mangfoldighed og inklusion er en forpligtelse i vores virksomhed, der stemmer overens med vores mission og værdier.

”Jeg er stor tilhænger af mangfoldighed og inklusion, fordi det er den rigtige måde at behandle folk på. Det fører til bedre resultater for virksomheden, og vigtigst af alt hjælper det os med at forbedre sundhedsplejen.” – Kevin Lobo, formand og CEO

Medarbejderressourcegrupper

Medarbejderressourcegrupper (Employee Resource Groups, ERG’er) er oprettet af frivillige medarbejdere, der hjælper forskellige medlemmer og organisationer ved at fremme en mangfoldig, inkluderende arbejdsplads i overensstemmelse med vores mission, værdier, mål, forretningspraksis og målsætninger.

Gennemsigtighed, standarder og etik i vores leverandørkæde

Formål
Stryker Corporation og dens tilknyttede virksomheders (fællesbetegnelse ”Stryker”) støtte til ansvarlig leverandørsøgning.

Omfang
Strykers fortsatte arbejde med at eliminere brugen af tin, tantal, wolfram og guld (”3TG”) fra kilder, der kan finansiere voldlige konflikter og fremme brud på menneskerettigheder i den Demokratiske Republik Congo og tilstødende lande, herunder: Angola, Burundi, den Centralafrikanske Republik, Republikken Congo, Rwanda, Sydsudan, Tanzania, Uganda og Zambia (”konfliktområderne”).

Oplysninger
Stryker understøtter ansvarlig leverandørsøgning fra konfliktområderne og forventer, at leverandørerne fremskaffer materialer, der indeholder 3TG fra socialt ansvarlige kilder. Målet er at fjerne støtten til menneskerettighedskrænkere, mens der fortsat ydes støtte til socialt ansvarlig handel i konfliktområderne.

Stryker vil underbygge denne politik ved blandt andet at gøre følgende:

  • Foretage rimelige undersøgelser i forhold til oprindelsesland og udøve vedvarende rettidig omhu for sine leverandører, som er i overensstemmelse med OECD’s
    retningslinjer for rettidig omhu for ansvarlige mineralforsyningskæder fra konfliktområderne og områder med høj risiko for at afgøre, om 3TG fra konfliktområderne findes i Strykers råmaterialer, komponenter og/eller færdige enheder, og hvis dette er tilfældet, om 3TG er indkøbt ansvarligt
  • Pålægge leverandører at foretage rettidig omhu og afgive relevante oplysninger til støtte for bestemmelsen af oprindelsen
    af det 3TG, der anvendes i de produkter, de leverer til Stryker
  • Kontakte og samarbejde med leverandører om at arbejde hen imod en bæredygtig ansvarlig 3TG-søgning og 
  • Indsende en årlig SD-blanket og oplysning og rapport om mineraler fra konfliktområder hos det amerikanske børsudvalg samt offentliggørelse af disse på hjemmesiden.

Spørgsmål eller kommentarer til denne procedure skal rettes til: conflictminerals@stryker.com


SEC-formular fra 2014 til indsendelse af SD-blanket om mineraler fra konfliktområder
SEC-formular fra 2015 til indsendelse af SD-blanket om mineraler fra konfliktområder
SEC-formular fra 2016 til indsendelse af SD-blanket om mineraler fra konfliktområder
Opdateret SEC-formular fra 2016 til indsendelse af SD-blanket om mineraler fra konfliktområder

Leverandørmangfoldighed

Vi mener, at vi har et ansvar for at samarbejde med virksomheder, der både afspejler de forskellige medarbejdere og de samfund, hvor vi bor og arbejder.

VORES POLITIK OM LEVERANDØRMANGFOLDIGHED

MedTech Europe