Virksomhedsansvar

Vores engagement i mennesker og planeten

Vi mener, at verdens sundhed er lige så vigtig som de mennesker, der lever i den. Vi er forpligtet til at træffe ansvarlige beslutninger, der hjælper folk og bevarer jorden for kommende generationer.

Vores første medarbejdermission med Operation Smile i Bolivia.

Vores første medarbejdermission med Operation Smile i Bolivia.

Donationer og frivillighed

Rundt om i verden

Partnerskaber, ligesom det vi har med Operation Smile, giver os mulighed for at fremme sundhedspleje gennem medicinske uddannelsestiltag samt medicinske missioner, der direkte tjener dem, der har behov. Med vores partnere lindrer vi lidelser, genopretter funktion og giver håb til nogle af de mennesker i verden med de færreste ressourcer.

Vores partnerskab

Operation Smile er en international medicinsk velgørenhed, der har givet gratis operationer til hundredtusinder af børn og unge voksne i udviklingslande, som er født med læbespalte, læbeganespalte eller andre ansigtsmisdannelser. Som partner siden 1999 har vi leveret produktdonationer og finansielle bidrag, fordi vi deler den overbevisning, at alle børn fortjener adgang til sikker, effektiv og rettidig kirurgisk behandling og en fremtid, der er fyldt med håb. Men partnerskabet går langt videre end donationer.

Medicinsk uddannelse

Vores partnerskab har gjort utrolige ting for at fremme sundhedspleje gennem medicinsk uddannelse. Den uddannelsesplan, vi støtter, har direkte påvirket udviklingen af medfølende, kvalificerede plastikkirurger i hele verden gennem erfaring med lægemissionen. Desuden er kirurgernes uddannelsesprogram lokalt fokuseret og sørger for omfattende uddannelse af nye plastikkirurger gennem én-til én mentorordning. Dette program giver flere praktiske uddannelsesmuligheder og fremmer dermed oprettelsen af nye læbe-/ganespaltekirurger i ressourcefattige lande og øger den samlede kirurgiske kapacitet i lande rundt om i verden.

Missioner

Derudover sponserer vi grupper af ansatte som ikke-medicinsk frivillige arbejdere, der yder daglig støtte til familier i denne kritiske periode. Til den seneste rejse i januar 2017 rejste otte ansatte til Panskura i Indien. Til støtte for denne mission gennemførte vi en fundraiser, hvorigennem virksomheden matchede medarbejderdonationer krone for krone. Kampagnen stillede midler på benene til næsten 300 operationer.

Hvor vi bor

Vi fokuserer på at fremme sundhedspleje og trivsel, uddannelse og samfundskraft for at styrke de samfund, hvor vi bor og arbejder.

Virkning gennem frivillighed

Eleanor House
USA,
Kalamazoo, Michigan

Medarbejdere sammen med formand og CEO, Kevin Lobo planlagde og rengjorde et lokalt herberg indvendigt. De gav også legetøj til legeområdet og nye computere for at erstatte den enlige, skrantende enhed, der blev brugt til hjemmearbejde og jobsøgning.

Røde Kors
Amsterdam, Holland

I partnerskab med Røde Kors tog medarbejderne fat i lokale virksomheder for at skaffe donationer.

Chen Su Lan Children’s Home Singapore

Medarbejderne organiserede sammen et isskøjteløb for børn særlige behov. Børn kunne nyde godt af 3 timer, hvor de lærte at stå på isskøjter, legede og spiste frokost.

Regalo de Amor
Arroyo, Puerto Rico

Medarbejderne var vært for 180 studerende og deres lærere på Arroyo Convention Center som en del af Regalo de Amor. På konferencecenteret fik de studerende og lærere snacks, mens de så musical- og karaokeoptrædender samt klovne- og trylleshow.

Miljøpraksis

Erklæring om miljøindstilling

Vi er forpligtet til at drive forretning på en ansvarlig måde, der leverer varig social-, miljømæssig og økonomisk værdi på tværs af vores forretninger, produkter og serviceydelser.

Miljø, sundhed og sikkerhed er et fælles ansvar, der er dedikeret til at identificere og fjerne risici, håndtere risici og forbedre den overordnede livskvalitet for vores medarbejdere og lokalsamfundet.  Vores kollektive bestræbelser vil fremme en følelse af sikkerhed blandt vores medarbejdere og yde betydelige bidrag til at bevare og beskytte vores planet.

Lær mere om vores praksis og produkter på sustainability.stryker.com

Diversitet og inklusion

Vi er forpligtede til at opbygge et inklusivt og engageret arbejdsmiljø. Vores mål er at tilskynde, sætte pris på og afbalancere forskelle i mennesker og perspektiver for at maksimere virksomhedens resultater. Mangfoldighed og inklusion er en forretningsforpligtelse, der stemmer overens med vores mission og værdier.

“Jeg er stor tilhænger af mangfoldighed og inklusion, fordi det er den rigtige måde at behandle folk på. Det fører til bedre resultater for virksomheden, og vigtigst af alt så hjælper det os med at gøre sundhedspleje bedre.” - Kevin Lobo, formand og CEO

Medarbejderressourcegrupper

Medarbejderressourcegrupper (Employee Resource Groups - ERG) er frivillige, medarbejderorienterede grupper, der tjener som ressource for medlemmer og organisationer ved at fremme en forskellig, inklusiv arbejdsplads, der er på linje med virksomhedens mission, værdier, mål, forretningspraksis og målsætninger.

Gennemsigtighed, standarder og etik for leverandørkæder

Formål
Stryker Corporation og dens tilknyttede virksomheders (”Stryker”) støtte til ansvarlig leverandørsøgning.

Omfang
Strykers vedvarende indsats for at eliminere brugen af tin, tantal, wolfram og guld (”3TG”) fra kilder, der kan finansiere voldlige konflikter og fremme brud på menneskerettigheder i Den Demokratiske Republik Congo og tilstødende lande, herunder: Angola; Burundi, Den Centralafrikanske Republik, Republikken Congo, Rwanda, Sydsudan, Tanzania, Uganda og Zambia (“Konfliktområde”).

Detaljer
Stryker understøtter ansvarlig leverandørsøgning fra Konfliktområder og forventer, at leverandørerne fremskaffer materiale, der indeholder 3TG fra socialt ansvarlige kilder. Målet er at fjerne støtten til menneskerettighedskrænkere, mens der fortsat ydes støtte til socialt ansvarlig handel i Konfliktområdet.

Stryker vil blandt andet for at underbygge denne politik:

  • Foretage rimelige undersøgelser i forhold til oprindelsesland og udøve vedvarende rettidig omhu for sine leverandører, som er i overensstemmelse med OECD’s
    retningslinjer for rettidig omhu for ansvarlige mineralforsyningskæder fra Konfliktområder og områder med høj risiko for at afgøre, om 3TG fra Konfliktområder findes i Strykers råmaterialer, komponenter og/eller færdige enheder, og hvis dette er tilfældet, om 3TG er indkøbt ansvarligt.
  • Pålægge leverandører at foretage rettidig omhu og afgive relevante oplysninger til støtte for bestemmelsen af oprindelsen
    af det 3TG, der anvendes i de produkter, de leverer til Stryker.
  • Engagere og samarbejde med leverandører om at arbejde hen imod en bæredygtig ansvarlig 3TG-søgning og
  • Indsende en årlig SD-blanket og oplysning og rapport om konfliktmineraler hos det amerikanske børsudvalg (SEC) samt offentliggørelse af disse på hjemmesiden.

Spørgsmål eller kommentarer til denne procedure skal rettes til: conflictminerals@stryker.com 


2014 Konfliktmineraler SEC SD-blanket indsendelse
2015 Konfliktmineraler SEC SD-blanket indsendelse
2016 Konfliktmineraler SEC SD-blanket indsendelse
2016 Ændring til konfliktmineraler SEC SD-blanket indsendelse

Leverandørmangfoldighed

Vi mener, at vi har et ansvar for at samarbejde med virksomheder, der både afspejler de forskellige medarbejdere og de samfund, hvor vi bor og arbejder.

VORES POLITIK OM LEVERANDØRMANGFOLDIGHED

MedTech Europe