Zdroje pro etiku a 

dodržování předpisů

___________________________

Zdroje programu pro etiku a dodržování předpisů

Jako našemu nepřímému partnerovi vám chceme umožnit, abyste byli úspěšní při plnění svých požadavků na dodržování předpisů. Tyto zdroje programu dodržování předpisů jsou navrženy tak, aby vám poskytly nástroje, které vaší organizaci pomohou pochopit a implementovat klíčové prvky efektivního programu dodržování předpisů. Na těchto stránkách najdete referenční dokumenty, šablony a ukázkové prezentace týkající se řady témat v oblasti dodržování předpisů.

Kodex chování

Střet zájmů

Finance a právo

Interakce HCP a vlády

Sponzorství TPEC, granty a dary

Etické interakce