Odpowiedzialność korporacyjna

Nasze zaangażowanie w sprawy ludzi i planety

Wierzymy, że zdrowie świata jest równie ważne jak zdrowie ludzi, którzy go zamieszkują. Podejmowanie odpowiedzialnych decyzji pomagających ludziom i zachowujących planetę dla przyszłych pokoleń jest dla nas niezwykle ważną kwestią.

Darowizny i wolontariat

Na całym świecie

Partnerstwo, takie jak z Operation Smile, pozwala nam przyczynić się do rozwoju poprzez inicjatywy z zakresie edukacji medycznej oraz misje medyczne, które służą bezpośrednio osobom w potrzebie. Wspólnie z naszymi partnerami niesiemy ulgę w cierpieniu, przywracamy funkcjonowanie oraz dajemy nadzieję osobom należącym do cierpiących największy niedostatek na świecie.

Nasze partnerstwo

Operation Smile to międzynarodowa, medyczna organizacja charytatywna, która zapewniła setki tysięcy darmowych zabiegów chirurgicznych dzieciom i młodym dorosłym w krajach rozwijających się, urodzonym z rozszczepem wargi czy podniebienia lub zniekształceniami twarzy. Jako partner od 1999 r. przekazywaliśmy darowizny w postaci produktów oraz środków finansowych, ponieważ jesteśmy przekonani, że każde dziecko ma prawo do bezpiecznego, skutecznego i szybkiego leczenia chirurgicznego oraz przyszłości pełnej nadziei. Jednak partnerstwo to coś więcej niż darowizny.

Edukacja pacjentów

Nasza współpraca zaowocowała wspaniałymi działaniami na rzecz unowocześnienia opieki zdrowotnej poprzez edukację medyczną. Program edukacyjny, który wspieramy, bezpośrednio przyczynił się do rozwoju współczujących, wykwalifikowanych chirurgów plastycznych na całym świecie poprzez doświadczenie zdobyte na misji medycznej. Program edukacji lekarzy koncentruje się na lokalnych środowiskach i zapewnia kompleksowe szkolenie nowych chirurgów plastycznych w trybie nauczania indywidualnego. Program, obejmujący kilka sesji zajęć praktycznych, zaowocuje pojawieniem się w ubogich krajach nowych chirurgów specjalizujących się w leczeniu rozszczepów, a także zwiększy potencjał chirurgiczny na całym świecie.

Misje

Oprócz tego finansujemy grupy pracowników jako wolontariuszy misji niemedycznej, którzy zapewniają rodzinom wsparcie w tym niezwykle ważnym czasie. Podczas ostatniej wyprawy w styczniu 2017 r. ośmioro pracowników pojechało do miasta Panskura w Indiach. Aby wesprzeć tę misję, zorganizowaliśmy zbiórkę funduszy, w której do kwoty zebranej przez pracowników firma dołożyła jej równowartość. Podczas kampanii udało się zebrać środki na niemal 300 operacji.

Tam, gdzie mieszkamy

Skupiamy się na rozwoju opieki zdrowotnej oraz poprawie dobrobytu, edukacji oraz żywotności społeczności, by wzmocnić grupy, w których żyjemy i pracujemy.

Zmiany, jakie przynosi wolontariat

Schronisko Eleanor House
Stany Zjednoczone,
Kalamazoo, Michigan, USA

Wspólnie z Kevinem Lobo, prezesem i dyrektorem generalnym, pracownicy uprzątnęli otoczenie oraz wnętrze lokalnego schroniska. Dostarczyli również zabawki oraz zapewnili plac zabaw oraz nowe komputery, które zastąpią jedyny, którego do tej pory używano do odrabiania zadań domowych czy poszukiwań pracy.

Czerwony krzyż
Amsterdam, Holandia

Wspólnie z Czerwonym Krzyżem pracownicy zaangażowali lokalne firmy w zbieranie datków.

Dom dziecka Chen Su Lan
Singapur

Pracownicy zorganizowali imprezę łyżwiarską dla dzieci specjalnej troski. Przez trzy godziny dzieci mogły się uczyć jazdy na łyżwach i grać w gry, dostały też lunch.

Regalo de Amor
Arroyo, Portoryko

Pracownicy przyjęli w centrum konferencyjnym Arroyo 180 uczniów oraz ich nauczycieli w ramach Regalo de Amor. W centrum konferencyjnym uczniowie i nauczyciele podziwiali występy muzyczne i karaoke oraz pokazy clownów i iluzjonistów, otrzymali też poczęstunek.

Praktyki na rzecz środowiska

Deklaracja dot. założeń środowiskowych

Nasze produkty i usługi będziemy dostarczać w sposób odpowiedzialny, tworząc trwałe wartości społeczne, środowiskowe i ekonomiczne.

Wspólna odpowiedzialność za środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo oznacza wykrywanie i usuwanie zagrożeń, eliminowanie ryzyka oraz poprawę ogólnej jakości życia naszych pracowników i społeczności. Nasze wspólne działania będą zwiększać poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników i w istotny sposób przyczyniać się do ochrony naszej planety.

 

Różnorodność i włączanie

Dokładamy wszelkich starań, by stworzyć włączające, angażujące środowisko pracy. Naszym celem jest promowanie, docenianie i wykorzystywanie różnorodności ludzi i poglądów, by osiągać maksimum korzyści biznesowych. Różnorodność i włączanie to zasada biznesowa, która łączy naszą misję i wartości.

„Mocno wierzę w różnorodność i włączanie, ponieważ jest to właściwy sposób traktowania ludzi. Prowadzi on do lepszych wyników biznesowych i, co najważniejsze, pomoże nam spełnić naszą misję, którą jest sprawienie, by opieka zdrowotna stała się lepsza”. — Kevin Lobo, prezes i dyrektor generalny

Grupy pracownicze

Grupy Pracownicze (ERG, Employee Resource Groups) to dobrowolne, kierowane przez pracowników grupy wspierające członków i organizacje przez pielęgnowanie odznaczającego się różnorodnością, włączającego miejsca pracy, zgodnego z misją, wartościami, celami, praktykami biznesowymi i celami organizacji.

Przejrzystość, standardy i etyka łańcucha dostaw

Cel
Firma Stryker Corporation oraz firmy z nią powiązane („Stryker”) popierają odpowiedzialne wybieranie źródeł zaopatrzenia.

Zakres
Nieustające wysiłki firmy Stryker na rzecz eliminacji wykorzystywania cyny, tantalu, wolframu oraz złota („3TG”) ze źródeł, które mogą finansować konflikty zbrojne i propagować łamanie praw człowieka w Demokratycznej Republice Konga oraz krajach sąsiadujących, w tym: Angoli; Burundi; Republice Środkowoafrykańskiej; Republice Konga; Rwandzie; Sudanie Południowym; Tanzanii; Ugandzie oraz Zambii („Rejonie konfliktu”).

Szczegóły
Firma Stryker popiera odpowiedzialne pozyskiwanie zaopatrzenia z Rejonu konfliktu i oczekuje, by jej dostawcy pozyskiwali materiał zawierający 3TG z odpowiedzialnych społecznie źródeł. Celem jest eliminacja finansowania tych, którzy łamią prawa człowieka, przy nieustającym wsparciu odpowiedzialnego społecznie handlu w Rejonie konfliktu.

W ramach wspierania tej polityki firma Stryker między innymi:

  • prowadzi uzasadnione dochodzenia na temat krajów pochodzenia i upewnia się na bieżąco, że jej dostawcy zachowują należytą staranność zgodnie z wydanymi przez OECD
    Wskazówkami dotyczącymi należytej staranności w stosunku do odpowiedzialnego łańcucha dostaw minerałów z rejonów objętych konfliktem oraz rejonów wysokiego ryzyka, by stwierdzić, czy surowce 3TG z Rejonu konfliktu występują w surowcach, komponentach oraz/lub gotowych urządzeniach firmy Stryker, a jeśli tak, czy materiały 3TG pozyskano w sposób odpowiedzialny;
  • wymaga od dostawców postępowania z należytą starannością oraz zapewniania odpowiednich informacji, by pomóc w ustaleniu pochodzenia
    materiałów 3TG wykorzystywanych w produktach, które dostarczają firmie Stryker;
  • nawiązuje i prowadzi współpracę z dostawcami, by pracować na rzecz trwale odpowiedzialnego pozyskiwania surowców 3TG oraz 
  • składa w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd coroczne formularze SD i raporty ujawniające stosowanie minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami oraz publikuje je na swojej stronie internetowej.

Pytania oraz komentarze dotyczące tej procedury należy kierować na adres: conflictminerals@stryker.com 


Złożenie formularza SEC Form SD dotyczącego surowców mineralnych z obszarów dotkniętych konfliktami, 2014 r.
Złożenie formularza SEC Form SD dotyczącego surowców mineralnych z obszarów dotkniętych konfliktami, 2015 r.
Złożenie formularza SEC Form SD dotyczącego surowców mineralnych z obszarów dotkniętych konfliktami, 2016 r.
Złożenie formularza SEC Form SD dotyczącego surowców mineralnych z obszarów dotkniętych konfliktami po zmianach, 2016 r.

Zróżnicowanie dostawców

Wierzymy, że mamy obowiązek angażować się w działalność, która odzwierciedla różnorodność naszych pracowników oraz społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

POLITYKA ZRÓŻNICOWANIA NASZYCH DOSTAWCÓW

MedTech Europe