Nasza odpowiedzialność korporacyjna i dotycząca zrównoważonego rozwoju

Nasze zaangażowanie w sprawy ludzi i naszej planety

Realizując naszą misję poprawy opieki zdrowotnej, widzimy nieograniczone możliwości. Czujemy również wielką odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Naszym celem jest pozytywny wpływ na ludzi i naszą planetę poprzez odpowiedzialne, zrównoważone praktyki, które tworzą lepszy i zdrowszy świat.

Darowizny i wolontariat

Na całym świecie

Partnerstwo, takie jak z Operation Smile, pozwala nam przyczynić się do rozwoju poprzez inicjatywy z zakresie edukacji medycznej oraz misje medyczne, które służą bezpośrednio osobom w potrzebie. Wspólnie z naszymi partnerami niesiemy ulgę w cierpieniu, przywracamy funkcjonowanie oraz dajemy nadzieję osobom należącym do cierpiących największy niedostatek na świecie.

Tam, gdzie mieszkamy

Firma Stryker oferuje wsparcie na całym świecie, przekazując swój czas, fundusze i produkty, które tworzy, aby wspierać swoimi zasobami ludzi w potrzebie i społeczności, w których żyjemy i pracujemy, aby poprawić jakość życia. Określamy wsparcie filantropijne w oparciu o potrzeby zawodowe i społeczne - od pomocy humanitarnej po dostęp do opieki zdrowotnej i inną pomoc charytatywną. Nasza strategia darowizn i wolontariatu ma na celu rozwój opieki zdrowotnej, wspieranie edukacji i pomoc ważnym społecznościom.

Zmiany, jakie przynosi wolontariat

Schronisko Eleanor House
Kalamazoo, Michigan,
Stany Zjednoczone

Wspólnie z Kevinem Lobo, prezesem i dyrektorem generalnym, pracownicy uprzątnęli otoczenie oraz wnętrze lokalnego schroniska. Dostarczyli również zabawki oraz zapewnili plac zabaw oraz nowe komputery, które zastąpią jedyny, którego do tej pory używano do odrabiania zadań domowych czy poszukiwań pracy.

Czerwony krzyż
Amsterdam, Holandia

Wspólnie z Czerwonym Krzyżem pracownicy zaangażowali lokalne firmy w zbieranie datków.

Dom dziecka Chen Su Lan
Singapur

Pracownicy zorganizowali imprezę łyżwiarską dla dzieci specjalnej troski. Przez trzy godziny dzieci mogły się uczyć jazdy na łyżwach i grać w gry, dostały też lunch.

Regalo de Amor
Arroyo, Portoryko

Pracownicy przyjęli w centrum konferencyjnym Arroyo 180 uczniów oraz ich nauczycieli w ramach Regalo de Amor. W centrum konferencyjnym uczniowie i nauczyciele podziwiali występy muzyczne i karaoke oraz pokazy klaunów i iluzjonistów, otrzymali też poczęstunek.

Klimat i środowisko

Zmiany klimatyczne są prawdziwe. Jako firma medyczna nie możemy ignorować zawiłego związku między zdrowiem naszej planety a zdrowiem ludzi. Jesteśmy zaangażowani w badanie naszych emisji dwutlenku węgla i wyznaczanie celów jej redukcji. Obecnie oceniamy ryzyko i szanse, przed którymi stoimy.

Jednocześnie czynimy postępy w celu zmniejszenia naszego śladu węglowego. Niedawno podpisaliśmy umowę zakupu energii odnawialnej w celu zaspokojenia całego naszego zapotrzebowania na energię elektryczną w Irlandii, a także dalszego korzystania z energii odnawialnej w naszych placówkach w Niemczech. W naszych zakładach produkcyjnych około 15% zużycia energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Nasze wysiłki obejmowały również identyfikację i wdrażanie możliwości zmniejszenia zużycia energii, w tym udoskonalenie systemu zarządzania budynkiem, oświetlenie LED, modernizację sprzętu i przeprowadzanie audytów energetycznych w celu określenia obszarów, w których możliwe będzie oszczędzanie energii. Poprawa wyniku w ramach Carbon Disclosure Project (CDP) i osiągnięcie oceny B odzwierciedla pozytywny wpływ naszych dotychczasowych starań.

Różnorodność, równość i otwartość

„W firmie Stryker opowiadamy się za środowiskiem pracy, które nie toleruje dyskryminacji, niesprawiedliwości ani aktów przemocy. Dążymy do wspierania kultury, w której wszyscy pracownicy czują się bezpieczni, włączeni i zaangażowani. Nasza misja i wartości jednoczą pracowników wokół zróżnicowanej i integracyjnej kultury, która koncentruje się na robieniu tego, co właściwe i poprawianiu opieki zdrowotnej.”

– Kevin A. Lobo   

 

W firmie Stryker istotną częścią naszej kultury zawsze było poszanowanie mocnych stron i wartości każdej osoby. Opierając się na tym fundamencie, nadal tworzymy integracyjne, angażujące środowisko pracy i stawiamy na różnorodność, równość i włączanie (DE&I), zgodnie z naszymi wartościami dotyczącymi uczciwości i ludzi.

Nasza strategia różnorodności wzywa nas do promowania, doceniania i wykorzystywania różnic w celu budowania integracyjnego i włączającego środowiska pracy. Wciąż łączymy tę strategię z naszymi wysiłkami na rzecz przyciągania, rozwijania i zatrzymywania zróżnicowanych pracowników.

Przejrzystość, standardy i etyka łańcucha dostaw

Cel
Firma Stryker Corporation oraz firmy z nią powiązane („Stryker”) popierają odpowiedzialne wybieranie źródeł zaopatrzenia.

Zakres
Nieustające wysiłki firmy Stryker na rzecz eliminacji wykorzystywania cyny, tantalu, wolframu oraz złota („3TG”) ze źródeł, które mogą finansować konflikty zbrojne i propagować łamanie praw człowieka w Demokratycznej Republice Konga oraz krajach sąsiadujących, w tym: Angoli; Burundi; Republice Środkowoafrykańskiej; Republice Konga; Rwandzie; Sudanie Południowym; Tanzanii; Ugandzie oraz Zambii („Rejonie konfliktu”).

Szczegóły
Firma Stryker popiera odpowiedzialne pozyskiwanie zaopatrzenia z Rejonu konfliktu i oczekuje, by jej dostawcy pozyskiwali materiał zawierający 3TG z odpowiedzialnych społecznie źródeł. Celem jest eliminacja finansowania tych, którzy łamią prawa człowieka, przy nieustającym wsparciu odpowiedzialnego społecznie handlu w Rejonie konfliktu.

W ramach wspierania tej polityki firma Stryker między innymi:

  • prowadzi uzasadnione dochodzenia na temat krajów pochodzenia i upewnia się na bieżąco, że jej dostawcy zachowują należytą staranność zgodnie z wydanymi przez OECD
    Wskazówkami dotyczącymi należytej staranności w stosunku do odpowiedzialnego łańcucha dostaw minerałów z rejonów objętych konfliktem oraz rejonów wysokiego ryzyka, by stwierdzić, czy surowce 3TG z Rejonu konfliktu występują w surowcach, komponentach oraz/lub gotowych urządzeniach firmy Stryker, a jeśli tak, czy materiały 3TG pozyskano w sposób odpowiedzialny;
  • wymaga od dostawców postępowania z należytą starannością oraz zapewniania odpowiednich informacji, by pomóc w ustaleniu pochodzenia
    materiałów 3TG wykorzystywanych w produktach, które dostarczają firmie Stryker;
  • nawiązuje i prowadzi współpracę z dostawcami, by pracować na rzecz trwale odpowiedzialnego pozyskiwania surowców 3TG oraz 
  • składa w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd coroczne formularze SD i raporty ujawniające stosowanie minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami oraz publikuje je na swojej stronie internetowej.

Pytania oraz komentarze dotyczące tej procedury należy kierować na adres: conflictminerals@stryker.com 

Nasze formularze SEC Form SD i raporty ujawniające stosowanie minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami są dostępne w sekcji Obsługa inwestorów na naszej stronie internetowej.

MedTech Europe