Informacja o odpowiedzialności dla pracowników opieki zdrowotnej

Niniejsza informacja jest przeznaczona wyłącznie dla pracowników opieki zdrowotnej. Pracownicy opieki zdrowotnej powinni podejmować decyzje o wykorzystaniu konkretnych produktów w leczeniu konkretnych pacjentów w oparciu o swą wiedzę zawodową. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca przeszkolenie pracowników opieki zdrowotnej z użycia poszczególnych produktów przed ich wykorzystaniem w ramach leczenia. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu firmy Stryker pracownik opieki zdrowotnej powinien się zapoznać ze znajdującą się w opakowaniu ulotką, etykietą na produkcie lub instrukcją użycia, w tym instrukcjami czyszczenia i sterylizacji (jeśli dotyczy to danego produktu). Załączone informacje mają na celu przedstawienie konkretnych produktów, a także szerszej oferty firmy Stryker. Poszczególne produkty mogą nie być dostępne na niektórych rynkach ze względu na obowiązujące w różnych krajach regulacje lub praktyki medyczne. O dostępność poszczególnych produktów na danym rynku należy pytać przedstawiciela firmy Stryker. Produkty Stryker oznaczone znakiem CE są zgodne z odpowiednimi przepisami i dyrektywami UE.