Skontaktuj się

Światowa siedziba

Telefon/faks

Telefon: +1 269 385 2600
Telefon: +1 269 389 2300 Usługi wspólne
Faks: +1 269 385 1062

E-mail

Do wiadomości:
Siedziba główna firmy Stryker
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002 USA

Dane kontaktowe oddziałów

Lokalny przedstawiciel

Informacje o firmie

Więcej informacji o tym, jak skontaktować się z naszymi lokalnymi przedstawicielami, znajduje się poniżej:

Kariera

Pracownicy firmy Stryker każdego dnia wykorzystują swoje mocne strony. Możemy pomóc odkryć, zastosować i rozwijać Twoje wyjątkowe umiejętności i talenty. Mocno wierzymy, że Twoje indywidualne mocne strony są ważne — Twój potencjał liczy się bardziej niż Twoje doświadczenie. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie kariery.

Infolinia ds. etyki

W celu zgłoszenia problemów z zakresu etyki

Infolinia ds. etyki

W celu zgłoszenia problemów z zakresu etyki

Infolinia ds. etyki

Aby zgłosić wątpliwości natury etycznej, należy skontaktować się z infolinią ds. etyki.

Infolinia ds. etyki

W celu zgłoszenia problemów z zakresu etyki

Infolinia ds. etyki

W celu zgłoszenia problemów z zakresu etyki

Inwestorzy

W razie pytań dotyczących relacji z inwestorami należy sprawdzić dane kontaktowe działu ds. inwestycji lub skontaktować się telefonicznie z naszym biurem pod numerem +1 269 385 2600.

Infolinia ds. etyki

W celu zgłoszenia problemów z zakresu etyki

Infolinia ds. etyki

W celu zgłoszenia problemów z zakresu etyki

Media

Wszelkie pytania od mediów należy kierować pod adres: MediaRelations@stryker.com.

Infolinia ds. etyki

W celu zgłoszenia problemów z zakresu etyki

Infolinia ds. etyki

W celu zgłoszenia problemów z zakresu etyki

Open source

Zobowiązaliśmy się do przestrzegania wszystkich zobowiązań wynikających z wymogów licencyjnych określonych przez społeczność open source. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z usługi Open Source lub chęci otrzymania kopii oprogramowania Open Source stosowanego w produkcie należy wysłać wiadomość e-mail na adres: OpenSourceRequest@stryker.com

Potencjalni dostawcy

Aby uzyskać informacje na temat dostarczania produktów lub usług dla naszej firmy, należy uzupełnić profil dostawcy w naszym Portalu rejestracyjnym dla potencjalnych dostawców.

Potencjalni dostawcy

Aby uzyskać informacje na temat dostarczania produktów lub usług dla naszej firmy, należy uzupełnić profil dostawcy w naszym Portalu rejestracyjnym dla potencjalnych dostawców.

Potencjalni dostawcy

Aby uzyskać informacje na temat dostarczania produktów lub usług dla naszej firmy, należy uzupełnić profil dostawcy w naszym Portalu rejestracyjnym dla potencjalnych dostawców.

Infolinia ds. etyki

W celu zgłoszenia problemów z zakresu etyki

Infolinia ds. etyki

W celu zgłoszenia problemów z zakresu etyki

Informacje o produktach

Aby uzyskać informacje o naszych produktach lub złożyć zamówienie, należy skontaktować się z naszymi oddziałami, korzystając z poniżej listy lub zakładki „Centra obsługi klienta”.

W razie wątpliwości związanych z wyborem odpowiedniego oddziału należy skontaktować się telefonicznie z biurem firmy pod numerem +1 269 385 2600.

Potencjalni dostawcy

Aby uzyskać informacje na temat dostarczania produktów lub usług dla naszej firmy, należy uzupełnić profil dostawcy w naszym Portalu rejestracyjnym dla potencjalnych dostawców.

Potencjalni dostawcy

Aby uzyskać informacje na temat dostarczania produktów lub usług dla naszej firmy, należy uzupełnić profil dostawcy w naszym Portalu rejestracyjnym dla potencjalnych dostawców.

Zgłaszanie problemów z produktami

Wierzymy, że we wszystkim, co robimy, najważniejsza jest jakość. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z produktami, co pozwoli nam nadal monitorować nasze produkty i usługi oraz mieć pewność, że spełniają nasze wysokie standardy jakości.

W przypadku konkretnych produktów i usług można otrzymać pomoc, przechodząc do poniższej sekcji z informacjami na temat centrów obsługi klienta i klikając informację dotyczącą konkretnej grupy biznesowej i lokalizacji. Aby zgłosić skargę dotyczącą produktu lub zdarzenia niepożądanego za pomocą formularza online, kliknij tutaj.

Potencjalni dostawcy

Aby uzyskać informacje na temat dostarczania produktów lub usług dla naszej firmy, należy uzupełnić profil dostawcy w naszym Portalu rejestracyjnym dla potencjalnych dostawców.

Potencjalni dostawcy

Aby uzyskać informacje na temat dostarczania produktów lub usług dla naszej firmy, należy uzupełnić profil dostawcy w naszym Portalu rejestracyjnym dla potencjalnych dostawców.

Aby przesłać propozycje związane z rozwojem biznesowym lub możliwościami nabycia przy użyciu procedury NIEGWARANTUJĄCEJ ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI, należy wypełnić formularz znajdujący się pod poniższym łączem.

Firma Stryker nie ma obowiązku traktować informacji przesłanych w ten sposób jako poufnych niezależnie od jakichkolwiek objaśnień czy stwierdzeń w nich zawartych lub do nich dołączonych.

Rozwój biznesowy / okazje nabycia — formularz kontaktowy

Aby przesłać propozycje związane z nowymi produktami lub pomysłami technologicznymi przy użyciu procedury NIEGWARANTUJĄCEJ ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI, należy wypełnić formularz znajdujący się pod poniższym łączem.

Firma Stryker nie ma obowiązku traktować informacji przesłanych w ten sposób jako poufnych niezależnie od jakichkolwiek objaśnień czy stwierdzeń w nich zawartych lub do nich dołączonych. Niezamawiane pomysły należy przesyłać wyłącznie po podjęciu działań w celu uzyskania patentu na takie rozwiązania. Przesyłając pomysł rozwiązania, użytkownik oświadcza, że będzie powoływać się wyłącznie na przyznane mu prawa patentowe, jeśli takie zostały przyznane, zgodnie z zastrzeżeniami określonymi w tym patencie oraz nie będzie przesyłać propozycji rozwiązań, które są chronione patentami na wzór, prawami autorskimi lub znakami towarowymi. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Stryker może obecnie opracowywać lub posiadać plany rozwoju, produktów lub procesów podobnych do proponowanych przez użytkownika.

Nowy produkt/technologia — formularz kontaktowy

Aby złożyć wniosek o darowiznę, należy wypełnić formularz znajdujący się pod poniższym łączem.

Darowizna produktów — formularz kontaktowy

Aby złożyć wniosek o telefon z informacjami, należy wypełnić formularz znajdujący się pod poniższym łączem.

Formularz kontaktowy w sprawie produktów wycofanych z rynku

Aby złożyć wniosek o darowiznę na rzecz społeczności lokalnej, należy wypełnić formularz znajdujący się pod poniższym łączem.

Darowizna dla społeczności lokalnej — formularz kontaktowy