Nasza Rada Dyrektorów

Kevin Lobo
Prezes i dyrektor generalny

Sherilyn McCoy
Dyrektor od 2018 r., główny dyrektor niezależny, komisja ds. wynagrodzeń i kapitału ludzkiego, komisja ds. ładu korporacyjnego i nominacji.

Mary Brainerd
Dyrektor od 2017 r., Przewodnicząca Komisji ds. Ładu Korporacyjnego i Nominacji, Komisja ds. Wynagrodzeń i Kapitału Ludzkiego

Giovanni Caforio, lek. med.
Dyrektor od 2020 r., Komisja ds. Wynagrodzeń i Kapitału Ludzkiego, Komisja ds. Ładu Korporacyjnego i Nominacji

Dr Srikant Datar
Dyrektor od 2009 r., komisja audytowa

Allan Golston
Dyrektor od 2011 r., Przewodniczący Komisji ds. Wynagrodzeń i Kapitału Ludzkiego, Komisja ds. Ładu Korporacyjnego i Nominacji

Andrew Silvernail
Dyrektor od 2013 r., przewodniczący komisji audytowej

Lisa Skeete Tatum
Dyrektor od 2020 r., komisja audytowa

Ronda Stryker
Dyrektor od 1984 r., komisja ds. ładu korporacyjnego i nominacji

Rajeev Suri
Dyrektor od 2018 r., komisja audytowa 

Emerytowany Przewodniczący

John Brown

Emerytowany Przewodniczący


Pan Brown został emerytowanym przewodniczącym w styczniu 2010 roku. Wcześniej pełnił funkcję prezesa firmy Stryker od 1977 do 2003 roku. Był dyrektorem generalnym od 1977 do 2004 roku i dyrektorem od 1977 do 2009 roku. Ponadto w latach 1981–2009 był przewodniczącym rady nadzorczej.

Pan Brown jest członkiem American Business Conference — stowarzyszenia firm średniej wielkości, którego siedziba znajduje się w Waszyngtonie. 

Emerytowany dyrektor

Howard Cox, Jr.

Emerytowany dyrektor


Pan Cox został mianowany emerytowanym dyrektorem w maju 2018 roku. Na emeryturę przeszedł po 44 latach wyróżniającego się wieloma zasługami zasiadania w Radzie Dyrektorów firmy Stryker. 

Pan Cox zajmował różne stanowiska kierownicze w Greylock i powiązanych spółkach typu venture capital od 1971 r., a obecnie jest specjalnym komandytariuszem. Jest także dyrektorem-sekretarzem Defense Business Board, członkiem Harvard Medical School Board of Fellows oraz członkiem komisji inwestycyjnych Dana Farber Cancer Institute i Boston Museum of Fine Arts. 

 

COMM-GSNPS-SYK-798304