Nasza Rada Dyrektorów

Kevin A. Lobo

Przewodniczący i dyrektor generalny

Allan C. Golston

Główny dyrektor niezależny, członek zarządu od 2011 r.

Mary K. Brainerd

Dyrektor od 2017 r.

Giovanni Caforio, lek. med.

Dyrektor od 2020 r.

Srikant M. Datar, PhD

Dyrektor od 2009 r.

Lek. wet. Roch Doliveux

Przewodniczący komisji ds. wynagrodzeń, dyrektor od 2010 r.

Sherilyn S. McCoy

Przewodniczący komisji ds. ładu korporacyjnego i nominacji, dyrektor od 2018 r.

Andrew K. Silvernail

Przewodniczący komisji audytowej, dyrektor od 2013 r.

Lisa M. Skeete Tatum

Dyrektor od 2020 r.

Ronda E. Stryker

Dyrektor od 1984 r.

Rajeev Suri

Dyrektor od 2018 r.

Emerytowany Przewodniczący

 

 

John W. Brown

Emerytowany Przewodniczący

Pan Brown został emerytowanym przewodniczącym w styczniu 2010 roku. Wcześniej pełnił funkcję prezesa firmy Stryker od 1977 do 2003 roku. Był dyrektorem generalnym od 1977 do 2004 roku i dyrektorem od 1977 do 2009 roku. Ponadto w latach 1981–2009 był przewodniczącym rady nadzorczej.

Pan Brown jest członkiem American Business Conference — stowarzyszenia firm średniej wielkości, którego siedziba znajduje się w Waszyngtonie.

Emerytowany dyrektor

 

 

Howard E. Cox, Jr.

Emerytowany dyrektor

Pan Cox został mianowany emerytowanym dyrektorem w maju 2018 roku. Na emeryturę przeszedł po 44 latach wyróżniającego się wieloma zasługami zasiadania w Radzie Dyrektorów firmy Stryker. 

Od 1971 roku pan Cox zajmował różne stanowiska kierownicze w Greylock i powiązanych spółkach typu venture capital, a obecnie jest specjalnym komandytariuszem. Jest także dyrektorem-sekretarzem Defence Business Board, członkiem Harvard Medical School Board of Fellows oraz członkiem komisji inwestycyjnych Dana Farber Cancer Institute i Boston Museum of Fine Arts.