Nasza Rada Dyrektorów

Kevin A. Lobo

Przewodniczący i dyrektor generalny

Sherilyn S. McCoy

Dyrektor od 2018 r., Główny Dyrektor Niezależny, Komisja ds. Wynagrodzeń, Komisja ds. Ładu Korporacyjnego i Nominacji

Mary K. Brainerd

Dyrektor od 2017 r., Przewodnicząca Komisji ds. Ładu Korporacyjnego i Nominacji, Komisja ds. Wynagrodzeń

Giovanni Caforio, lek. med.

Dyrektor od 2020 r., komisja ds. wynagrodzeń, komisja ds. ładu korporacyjnego i nominacji

Srikant M. Datar, PhD

Dyrektor od 2009 r., komisja audytowa

Allan C. Golston

Dyrektor od 2011 r., Przewodniczący Komisji ds. Wynagrodzeń, Komisji ds. Ładu Korporacyjnego i Nominacji

Andrew K. Silvernail

Dyrektor od 2013 r., przewodnicząca komisji audytowej

Lisa M. Skeete Tatum

Dyrektor od 2020 r., komisja audytowa

Ronda E. Stryker

Dyrektor od 1984 r., komisja ds. ładu korporacyjnego i nominacji

Rajeev Suri

Dyrektor od 2018 r., komisja audytowa

Emerytowany Przewodniczący

 

 

John W. Brown

Emerytowany Przewodniczący

Pan Brown został emerytowanym przewodniczącym w styczniu 2010 roku. Wcześniej pełnił funkcję prezesa firmy Stryker od 1977 do 2003 roku. Był dyrektorem generalnym od 1977 do 2004 roku i dyrektorem od 1977 do 2009 roku. Ponadto w latach 1981–2009 był przewodniczącym rady nadzorczej.

Pan Brown jest członkiem American Business Conference — stowarzyszenia firm średniej wielkości, którego siedziba znajduje się w Waszyngtonie.

Emerytowany dyrektor

 

 

Howard E. Cox, Jr.

Emerytowany dyrektor

Pan Cox został mianowany emerytowanym dyrektorem w maju 2018 roku. Na emeryturę przeszedł po 44 latach wyróżniającego się wieloma zasługami zasiadania w Radzie Dyrektorów firmy Stryker. 

Od 1971 roku pan Cox zajmował różne stanowiska kierownicze w Greylock i powiązanych spółkach typu venture capital, a obecnie jest specjalnym komandytariuszem. Jest także dyrektorem-sekretarzem Defence Business Board, członkiem Harvard Medical School Board of Fellows oraz członkiem komisji inwestycyjnych Dana Farber Cancer Institute i Boston Museum of Fine Arts.