Kadra zarządzająca

Oto nasz bardzo sprawny zespół zróżnicowanych i utalentowanych liderów, którzy realizują naszą misję i wartości.

 

 

Zespół kierowniczy

Kevin Lobo
Prezes i dyrektor generalny

Yin Becker
Wiceprezeska, dyrektorka ds. korporacyjnych

Glenn Boehnlein 
Wiceprezes, dyrektor finansowy

Katy Fink 
Wiceprezeska, główna specjalistka ds. kadr

Rob Fletcher 
Wiceprezes, dyrektor ds. prawnych

Viju Menon 
Prezes grupy ds. jakości i operacji globalnych

Andy Pierce 
Prezes grupy, działy sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz neurotechnologii

Spencer Stiles 
Prezes grupy, dział ortopedii i kręgosłupa
 

Inni specjaliści

Jason Beach
Wiceprezes ds. finansów i relacji z inwestorami

Bill Berry
Wiceprezes, dyrektor finansowy

Lindsay Gardner
Wiceprezes, skarbnik 

Rob Cummings
Wiceprezes ds. podatków

Alan Douville
Wiceprezes, dyrektor ds. systemów informatycznych i dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji

Dana McMahon
Wiceprezeska, dyrektorka ds. zgodności z przepisami

Jody Powell 
Wiceprezeska ds. globalnych regulacji prawnych i kontroli jakości

COMM-GSNPS-WEB-596150_Rev-4