Kadra zarządzająca

Mamy wysoce wydajny zespół zróżnicowanych i utalentowanych liderów, którzy realizują naszą misję i wartości.

Kevin A. Lobo

Przewodniczący i dyrektor generalny

Yin C. Becker

Wiceprezes, dyrektor ds. Korporacyjnych

William E. Berry Jr

Wiceprezes, główny rewident

Jeanne M. Blondia

Wiceprezes ds. finansów i skarbnik

Glenn S. Boehnlein

Wiceprezes, dyrektor finansowy

Irene B. Corbe

Wiceprezes ds. audytu wewnętrznego

Alan Douville

Wiceprezes, dyrektor ds. systemów informatycznych i dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji

Sean C. Etheridge

Wiceprezes, sekretarz zarządu

Kathryn (Katy) Fink

Wiceprezes, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Robert S. Fletcher

Wiceprezes, dyrektor ds. prawnych

David G. Furgason

Wiceprezes ds. podatków

Dana S. McMahon

Wiceprezes, dyrektor ds. zgodności

Viju Menon

Prezes grupy ds. globalnej jakości i operacji (Global Quality and Operations)

Andy Pierce

Prezes grupy, oddziały MedSurg i Neurotechnology

Jody K. Powell

Globalna wiceprezeska ds. regulacyjnych i zapewniania jakości

Timothy J. Scannell

Prezes i dyrektor ds. operacyjnych

Spencer S. Stiles

Prezes grupy, oddziały Orthopaedics oraz Spine

Preston Wells

Wiceprezes ds. kontaktów z inwestorami