Kadra zarządzająca

Mamy wysoce wydajny zespół zróżnicowanych i utalentowanych liderów, którzy realizują naszą misję i wartości.

Kevin A. Lobo

Przewodniczący i dyrektor generalny

Yin C. Becker

Wiceprezeska, dyrektorka ds. korporacyjnych

William (Bill) E. Berry Jr.

Wiceprezes, główny księgowy

Jeanne M. Blondia

Wiceprezes ds. finansów i skarbnik

Glenn S. Boehnlein

Wiceprezes, dyrektor finansowy

Irene B. Corbe

Wiceprezes ds. audytu wewnętrznego

Robert Cummings

Wiceprezes ds. podatków

Alan Douville

Wiceprezes, dyrektor ds. systemów informatycznych i dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji

Sean C. Etheridge

Wiceprezes, sekretarz zarządu

Kathryn (Katy) Fink

Wiceprezes, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Robert S. Fletcher

Wiceprezes, dyrektor ds. prawnych

Dana S. McMahon

Wiceprezeska, dyrektorka ds. zgodności

Viju Menon

Prezes grupy ds. globalnej jakości i operacji (Global Quality and Operations)

Andy Pierce

Prezes grupy, oddziały MedSurg i Neurotechnology

Jody K. Powell

Globalna wiceprezeska ds. regulacyjnych i zapewniania jakości

Timothy J. Scannell

Doradca Wykonawczy

Spencer S. Stiles

Prezes grupy, oddziały Orthopaedics oraz Spine

Preston Wells

Wiceprezes ds. kontaktów z inwestorami