Różnorodność, równość i włączanie
„Dążymy do utworzenia kultury, w której wszyscy pracownicy czują się bezpiecznie i są włączeni w życie społeczności. Promujemy różnice w środowisku pracy i poza nim i doceniamy je”. 

— Kevin Lobo, prezes i dyrektor generalny

Nasze zobowiązania w zakresie różnorodności, równości i integracji (DE&I)

Wspieranie różnorodności wśród naszych pracowników.

 

Przyciąganie i rozwijanie talentów, które odzwierciedlają różnorodność naszych klientów, pacjentów, społeczności i interesariuszy.

Promowanie kultury inkluzywności, zaangażowania i przynależności

 

Tworzenie zrównoważonej kultury, która jest pozbawiona barier i w której wszyscy pracownicy są zaangażowani i inspirowani do wykorzystania pełnego potencjału.

Maksymalne wykorzystanie potencjału inkluzywności w celu napędzania innowacyjności i rozwoju.

 

Optymalizacja potencjału zróżnicowanych środowisk, pracowników i perspektyw w celu poprawy jakości opieki zdrowotnej.

       

„Nasze zobowiązania DE&I są zakorzenione w misji firmy i naszych wartościach. Ludzie stanowią naszą główną wartość i są zawsze w centrum tego, co robimy. Wszyscy razem jesteśmy zaangażowani w kontynuację rozwoju zobowiązań DE&I. Razem jesteśmy silniejsi”. 

- Annie Heath, wiceprezes ds. różnorodności, równości i integracji