promoting-global-health-hero
promoting-global-health-hero

Dostęp do
opieki zdrowotnej wysokiej jakości

 

Dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej jakości
________________________________________

Jakość opieki zdrowotnej nie powinna zależeć od miejsca zamieszkania czy wieku pacjenta. Firma Stryker pomaga eliminować nierówności w opiece zdrowotnej poprzez rozwój produktów, a także szerszy dostęp do rynków, wsparcie i działania filantropijne.

Szpitale borykają się z różnymi problemami finansowymi, co utrudnia zapewnienie zasobów odpowiednich do świadczenia usług na odpowiednim poziomie. Aby pomóc członkom i liderom zespołów świadczących usługi opieki zdrowotnej, stale szukamy nowych sposobów docierania z naszymi produktami do wszystkich. Nasza metodyka w tym zakresie obejmuje: elastyczne finansowanie, sprzęt przetworzony, rozwiązania dostosowane do potrzeb właściwych dla danego regionu i wspieranie przejścia na opiekę ambulatoryjną.