Informacje

Nasz firma

Stryker jest jedną z wiodących firm technologicznych na świecie i wraz z naszymi klientami dąży do poprawy opieki zdrowotnej. Oferujemy innowacyjne produkty i usługi z zakresu ortopedii, medycyny i chirurgii oraz neurotechnologii i kręgosłupa, które pomagają poprawić wyniki pacjentów i szpitali.

Wartości
Uczciwość
Robimy to, co właściwe
Ludzie
Wspieramy talent
Odpowiedzialność
Robimy to, co mówimy
Wydajność
Dostarczamy

Koncentrując się na czterech kluczowych wartościach, jesteśmy w stanie zaoferować różnorodną gamę innowacyjnych produktów i usług z zakresu ortopedii, medycyny i chirurgii oraz neurotechnologii i kręgosłupa, które pomagają poprawić wyniki pacjentów.

Janet na nas liczy
Polityka jakości

W Stryker jakość jest najważniejsza we wszystkim, co robimy. Naszym celem jest ulepszanie opieki zdrowotnej dla naszych klientów poprzez dostarczanie innowacyjnych produktów i usług, które spełniają wymogi prawne dzięki naszemu skutecznemu systemowi jakości.

Historia


Dowiedz się więcej o nas

Szybkie dane

$14.9

miliard rocznej światowej sprzedaży w 2019 r.

40

ciągłe lata wzrostu sprzedaży

~40,000

pracownicy na całym świecie w 2019 r.

$971

mln wydanych na badania i rozwój w 2019 r.

8,883

patenty posiadane na całym świecie w 2019 r.

SYK

notowana na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych