Darowizny 
i wolontariat

 

Programy darowizn i wolontariatu

Pracownicy firmy Stryker są motorem naszych podejmowanych z pasją działań poprawy życia innych. Niezależnie od tego, czy angażują się w wolontariat lokalny, czy przekazują darowizny globalnie, nasi ludzie zawsze chcą pomagać. Aby poprawić jakość życia ludzi na całym świecie, unowocześniamy opiekę zdrowotną, wspieramy edukację, poprawiamy stan środowiska i wzbogacamy kulturę społeczności, mając na uwadze przede wszystkim równość. Dokładamy też wielu starań, by motywować naszych pracowników, ułatwiliśmy im też pomaganie.


Pomoc udzielana przez firmę Stryker w skali globalnej

Wspieramy organizacje non-profit działające zgodnie z naszą strategią oddziaływania na społeczeństwa. Nasze firmy i zespoły organizują pomoc edukacyjną, pomoc humanitarną i inne działania, które pozwoliły zebrać fundusze dla różnych organizacji, w tym partnerów strategicznych, operacji Smile, projektu C.U.R.E. i Czerwonego Krzyża. Ponadto nasze zespoły aktywnie współpracują z organizacjami działającymi w obszarze unowocześniania opieki zdrowotnej, wspierania edukacji, poprawy stanu środowiska i wzbogacania kultury społeczności lokalnych.

Unowocześnianie
opieki zdrowotnej
 

CR_healthcare

Organizacje non-profit zapewniające osobom żyjącym w trudnych warunkach materialnych dostęp do bezpiecznej i terminowej opieki zdrowotnej

Wspieranie
edukacji
 

CR_education

Organizacje non-profit wspierające systemy edukacji publicznej w przygotowaniu każdego dziecka do wykorzystania swojego potencjału

Poprawa
stanu
środowiska

CR_environmentalHealth

Organizacje non-profit działające na rzecz poprawy stanu środowiska

Wzbogacanie
kultury
społeczności

CR_communityCulture

Organizacje non-profit i wydarzenia poprawiające jakość życia poprzez sztukę

Nasze połączone oddziaływanie

W 2021 r. uruchomiliśmy narzędzie Impact — globalną platformę przekazywania darowizn i wolontariatu, umożliwiającą firmie Stryker wspieranie obszarów bliskich naszym pracownikom. Za pośrednictwem tej platformy firma Stryker przekazuje datki od swoich pracowników. Ponadto narzędzie Impact umożliwia pracownikom spersonalizowany wolontariat, oferując opcje pomocy zdalnej, specjalistycznej i udzielanej osobiście. Ponadto, gdy w dowolnym miejscu na świecie wydarzy się klęska żywiołowa, pracownicy mogą wesprzeć działania pomocowe i dostarczyć fundusze do miejsc, które najbardziej ich potrzebują.

Nasz program dopasowywania datków umożliwił naszym ludziom podwojenie wsparcia dla wybranych przez nich organizacji non-profit. W 2022 r. ponad 3500 pracowników wzięło udział w naszym programie dopasowywania firm w narzędziu Impact, co zaowocowało kwotą 2,1 miliona USD dla ponad 1400 organizacji non-profit. Śledziliśmy wolontariat pracowniczy i wykorzystamy te dane do stworzenia punktu odniesienia dla przyszłych celów.

W 2022 roku zaoferowaliśmy dopasowanie pracodawcy 1:1 i uruchomiliśmy kampanię angażującą z okazji pierwszej rocznicy istnienia platformy Impact. Powiązaliśmy także możliwości udzielania wsparcia poprzez darowizny i wolontariat z naszymi strategiami DE&I, stwarzając nowe możliwości przez cały rok, w tym miesiąc historii społeczności czarnoskórych Black History Month, Międzynarodowy Dzień Kobiet, miesiąc dziedzictwa amerykanów pochodzenia azjatyckiego / mieszkańców wysp Pacyfiku Asian American/Pacific Islander Heritage Month, miesiąc dumy Pride Month, miesiąc dziedzictwa latynoskiego Hispanic Heritage Month, miesiąc uznania dla wojska Military Appreciation Month i narodowy miesiąc wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych National Disability Employment Appreciation Month.

Operation Smile

Od prawie czterdziestu lat program Operation Smile zapewnia niezwykle potrzebną chirurgiczną i kompleksową opiekę dzieciom z rozszczepami i innymi schorzeniami w krajach o niskich i średnich dochodach. Od 1999 r. firma Stryker wspiera te wysiłki, przekazując darowizny pieniężne, rzeczowe i wolontariuszy pracujących na miejscu. Od 2015 r. w ramach prowadzonych przez pracowników kampanii zbierania datków poprzez inicjatywę Driven to Give Smiles zebrano ponad 1,5 mln USD, co pomogło zapewnić ponad 6500 bezpłatnych operacji potrzebującym dzieciom. Nasze partnerstwo pomaga również w szkoleniu chirurgów rezydentów w Rwandzie, rozwijaniu programu Global Surgery Scholars i zapewnianiu edukacji w zakresie bezpieczeństwa chirurgicznego dla zespołów pracowników opieki zdrowotnej na Madagaskarze.

Składająca się z zaangażowanych pracowników globalna sieć ambasadorów programu Operation Smile zwiększa świadomość i wsparcie dla programu Operation Smile, edukując lokalne społeczności i zbierając fundusze. Przez lata pracownicy firmy Stryker brali także udział w doświadczeniach medycznych w ramach programu Operation Smile, wspierając zespół medyczny, pacjentów i rodziny.

Przekazane w 2022 r.

przekazano
2,1 miliona USD*

1,400
organizacje non-profit

3,500+
uczestniczący pracownicy