Nagrody

Swoje osiągnięcia firma zawdzięcza oddanym pracownikom.

Oto kilka wyróżnień, które otrzymaliśmy za nasze wyniki w biznesie, kulturę miejsca pracy oraz działalność filantropijną.

Miejsce pracy i kultura

Różnorodność i otwartość

Odpowiedzialność korporacyjna

From FORTUNE ©2021, 2020 Fortune Media IP Limited.  Fortune® and Fortune 100 Best Companies to Work For® are trademarks of Fortune Media IP Limited and are used under license.  FORTUNE and Fortune Media IP Limited are not affiliated with, and does not endorse products or services of, Stryker.