Jakość globalna

We wszystkim, co robimy i w co wierzymy, najważniejsze jest dla nas uczynienie opieki medycznej lepszą. Dokonujemy tego poprzez współpracę z naszymi klientami, by rozwijać innowacyjne produkty i usługi, które ostatecznie poprawią jakość życia pacjentów i wyrażamy to w ramach naszej misji: Wspólnie z naszymi klientami dążymy do uczynienia opieki medycznej lepszą.

Podstawowe wartości, które kierują naszym postępowaniem i działaniami, to uczciwość, odpowiedzialność, ludzie i wydajność. Postępujemy właściwie, dotrzymujemy słowa, rozwijamy talenty i zapewniamy efektywność. Te wartości to część naszego DNA i mają one podstawowe znaczenie dla realizacji naszej misji.

Rozumiemy, że we współczesnym wymagającym środowisku opieki medycznej nasi klienci potrzebują rozwiązań, które pozytywnie wpływają na jakość, efektywność i doświadczenia pacjentów. Wyzwania te tworzą możliwości, które pozwalają nam doskonalić opiekę medyczną z myślą o naszych klientach oraz pacjentach, którym służą.

Nasza polityka jakości


Podczas gdy nasza misja i wartości wytyczają kierunek naszej działalności, nasza ściśle dostosowana polityka jakości wyznacza kierunek dla jakości w naszej organizacji. Aby utrzymać pozycję lidera w branży technologii medycznych, nasza firma musi wykazać się pasją na rzecz jakości i niezawodności produktów. Dokładamy starań, by spełniać globalne normy regulacyjne, a nawet je przekraczać. Wspieramy nasze produkty, a jeśli pojawią się problemy, staramy się je rozwiązywać. Aby tego dokonać, wprowadziliśmy niezawodny program danych jakości, obejmujący kluczowe wskaźniki procesu dla różnych wymiarów jakości. Dane te są wykorzystywane do zarządzania codziennymi działaniami związanymi z jakością i są regularnie oceniane przez liderów z kadry wykonawczej.
 

Polityka jakości

We wszystkim, co robimy, na pierwszym miejscu jest jakość. Dążymy do uczynienia opieki medycznej lepszą dla dobra naszych klientów, dostarczając im innowacyjne produkty i usługi, które spełniają wymagania regulacyjne dzięki naszemu skutecznemu systemowi kontroli jakości.
 

Kultura jakości

Jakość znajduje się na pierwszym miejscu wszystkiego, co robimy, i jest wpisana w naszą kulturę. Od liderów wyższego szczebla po członków zespołów produkcyjnych, wszyscy codziennie stajemy w szeregu, by zagwarantować naszym klientom dostarczenie wysokiej jakości produktów. Rozpoczynamy od wpisania jakości w nasze procesy i produkty. 

Podczas naszego nowego procesu tworzenia produktów projektujemy z myślą o jakości oraz łatwości produkcji i serwisowania, a także niezawodności. W swoich szeregach mamy zespoły ds. jakości zaangażowane w cały nowy proces rozwoju produktu, które ściśle współpracują z naszymi projektowymi zespołami technicznymi, aby zapewnić propagowanie naszej kultury jakości w całym cyklu życia produktu. Informacje zwrotne na temat aktualnej generacji naszych produktów, które są nadal produkowane w zakładach produkcyjnych, przekazujemy zespołom badawczo-rozwojowym, by mogły pracować nad ciągłym doskonaleniem projektów nowej generacji.

Nasze skupienie na jakości jest widoczne także w naszych procesach produkcyjnych i zaopatrzeniowych. Produkcja wysokiej jakości produktu zaczyna się od wysokiej jakości materiałów. Współpracujemy z naszymi dostawcami na wczesnych etapach procesu rozwoju. Dokonujemy pomiaru wyników naszych dostawców zarówno w perspektywie krótkoterminowej, która skupia się na uzyskaniu wysokiej jakości elementów przesłanych naszym zakładom produkcyjnym w ramach łańcucha dostaw, jak i długoterminowej, gdzie skupiamy się na ogólnych możliwościach naszych dostawców. Wierzymy, że nawiązywanie bliskich relacji z naszymi dostawcami dzięki wspólnemu działaniu na rzecz jakości zapewnia najlepsze rezultaty.

Stawiamy sobie za cel uzyskanie prawidłowego wyniku za pierwszym razem w naszych zakładach produkcyjnych. Wymaga to od naszych zespołów badawczo-rozwojowych skupienia się na wczesnym etapie procesu rozwoju zarówno na projektowaniu pod kątem łatwości wytwarzania, jak i bieżącej zdolności do kontrolowania procesu produkcji. Wdrożenie mechanizmów kontroli na wcześniejszych etapach procesu zapobiega przenoszeniu problemów na dalsze etapy produkcji, co znacząco zmniejsza liczbę elementów wytwarzanych ponownie i ilość odpadów oraz pozwala obniżyć koszty produkcji.

Szkolenie jest podstawowym elementem naszej kultury jakości, przenikającym wszystkie poziomy organizacji. Poczynając od procesu rekrutacji, w ramach którego zatrudniamy utalentowanych pracowników w oparciu o ich wykształcenie, szkolenie, umiejętności i doświadczenie, przez wdrażanie do pracy, aż po kształcenie ustawiczne i ciągły rozwój. Każdy pracownik jest świadom istotności i znaczenia swoich działań oraz tego, jak przyczynia się do realizacji naszych celów związanych z jakością.

Podstawą naszego systemu zarządzania jakością jest program ciągłego doskonalenia. Sednem ciągłego doskonalenia jest zaprojektowanie go w taki sposób, by umożliwiało pracownikom rozwiązywanie problemów, jakie napotykają w swojej codziennej pracy. Stworzenie wraz z naszymi pracownikami takiego środowiska pozwala promować w naszej organizacji proaktywną kulturę, w przeciwieństwie do reaktywnej. Ponieważ wiąże się to z informacjami zwrotnymi od naszych klientów, wdrożyliśmy standardowy proces obsługi reklamacji, który służy do przyjmowania, oceny i analizy reklamacji. Mamy również opracowane procesy śledzenia i analizy trendów informacji gromadzonych po wprowadzeniu produktów na rynek. Wynik tych procesów jest przekazywany do naszego procesu działań korygujących w celach związanych z ciągłym doskonaleniem.

Nasza strategia jakości

Wykorzystaj naszą kulturę jakości, by wykraczać poza oczekiwania klientów poprzez:

Systemy zarządzania jakością
System zarządzania jakością, który umożliwia współpracę i elastyczność w skali globalnej, maksymalizuje wydajność i zapewnia zgodność, co pozwala nam czynić opiekę medyczną lepszą

Kwestie prawne
Zapewnienie dostępu do rynków poprzez wydajne, najlepsze w swojej klasie procesy i poparcie w przypadku globalnych organów regulacyjnych

Skuteczna integracja po przejęciu RAQAC
Szybka i efektywna integracja nowych firm, z zaszczepieniem pewności i zaufania u klientów i organów regulacyjnych

Zagadnienia kliniczne
Utrzymywanie ekosystemu, w którym podstawą do działalności i dążenia do lepszej opieki medycznej są dowody kliniczne

Talenty RAQAC

Rozwijanie talentów RAQAC i promowanie kultury stymulujące rozwój działalności pozwala na rozwijanie się przywództwa na wszystkich poziomach i sprawia, że firma Stryker plasuje się wśród najchętniej wybieranych pracodawców

Jakość produktów

Wrażenia związane z produktami, które wzbudzają pewność oraz związek emocjonalny z bezpieczeństwem, niezawodnością, trwałością i skutecznością

Nasze inicjatywy planowania strategicznego są powiązane z programem planowania jakości. Na naszej drodze do ciągłego doskonalenia skupiamy się na strategiach, które pozwolą firmie Stryker utrzymać jakość, która zapewnia nam czołowe miejsce w branży, przy równoczesnej współpracy z naszymi klientami na rzecz uczynienia opieki medycznej lepszą. Wspierając naszą strategię jakości uzyskujemy dla wszystkich naszych zakładów produkcyjnych i placówek projektowych certyfikaty ISO 13485:2016, międzynarodowej normy jakości wyrobów medycznych. 


W skrócie
__________________________________


Ponad 120 certyfikatów ISO13485:2016

Ponad 30 certyfikowanych placówek MDSAP (Medical Device Single Audit Programme – Programu indywidualnych audytów wyrobów medycznych)

Corocznie ponad 100 niezależnych audytów przeprowadzanych przez jednostki notyfikowane i globalne organy ds. zdrowia

Aktywna współpraca z Agencją ds. Żywności i Leków i MDIC w ramach programu Case for Quality

Aktywny udziałProgramie Experiential Learning Agencji ds. Żywności i Leków