CR-goodBusiness-desktop

Dobry
biznes

 

W firmie Stryker słuszne postępowanie jest kluczowe. Przestrzeganie ładu korporacyjnego ma dla nas zasadnicze znaczenie. Prowadzimy naszą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz z zachowaniem najwyższych standardów etycznych. Dowiedz się więcej o naszym ładzie korporacyjnym i zapoznaj się z pełną listą polityk firmy tutaj.

Niektóre łącza na tej stronie mogą odnosić się do dokumentów w języku angielskim. Klikając linki, wyrażasz zgodę na zapoznanie się z dokumentami w języku angielskim. Możesz powrócić do tej strony, wybierając przycisk Wstecz w przeglądarce.  

Kodeks postępowania 
________________________________________

Nasz Kodeks postępowania, polityki i standardy pomagają naszym pracownikom prowadzić działalność we właściwy sposób. Niedawno opublikowaliśmy odświeżony Kodeks postępowania, zawierający istotne zmiany mające na celu podkreślenie naszych oczekiwań wobec wszystkich pracowników i partnerów biznesowych. Zaktualizowany Kodeks zachęca pracowników do stosowania zasad etycznego podejmowania decyzji zamiast zapamiętywania wielu reguł. Te zasady przewodnie określają oczekiwane zachowania i wspierają pracowników we właściwym postępowaniu.

Prawa człowieka 
________________________________________

Przestrzeganie praw człowieka jest zgodne z misją firmy Stryker polegającą na ulepszaniu opieki zdrowotnej. Wypełnianie tej misji obejmuje współpracę z dostawcami i klientami w celu opracowywania innowacyjnych produktów i wywierania pozytywnego wpływu na społeczności, w których działamy. Dlatego w 2022 roku opublikowaliśmy nasze stanowisko w sprawie praw człowieka, określające nasze zaangażowanie. Oczekujemy, że strony trzecie, w tym pośrednicy, dostawcy, sprzedawcy i wykonawcy prowadzący interesy z firmą Stryker, podzielają nasze zaangażowanie w ochronę praw człowieka. Więcej informacji na temat przestrzegania praw człowieka w firmie Stryker znajdziesz w naszym obszernym raporcie

Łańcuch dostaw  
________________________________________

Koncentrując się na zarządzaniu dostawcami, zapewniamy naszym dostawcom odpowiedzialność za dostarczanie materiałów wysokiej jakości, minimalizowanie zakłóceń i przestrzeganie naszych wartości. Dzięki temu możemy w sposób przewidywalny i odpowiedzialny dostarczać naszym klientom potrzebne im produkty. Każdy dostawca współpracujący z nami jest zobowiązany do przestrzegania naszego Kodeksu postępowania dostawcy poprzez nasze umowy z dostawcami i warunki zamówień. Kodeks dostawcy komunikuje nasze oczekiwania wobec dostawców w kluczowych obszarach, w tym:

  • Ogólne prowadzenie działalności biznesowej i etyka 
  • Prawa człowieka 
  • Praca i zatrudnienie 
  • Zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko 
  • Własność intelektualna i dane. 
Do końca 2027 r. firma Stryker zaangażuje 85% dostawców bezpośrednich (wg wydatków) w ocenę wyników ESG

Bezpieczeństwo i jakość produktu  
________________________________________

We wszystkim, co robimy, na pierwszym miejscu jest jakość. Dążymy do uczynienia opieki zdrowotnej lepszą dla dobra naszych klientów, dostarczając im innowacyjne produkty i usługi spełniające wymogi regulacyjne dzięki naszemu skutecznemu systemowi kontroli jakości.

Dostosowując się ściśle do naszej misji i wartości, poprzez tę politykę definiujemy jakość w naszej organizacji. Aby utrzymać pozycję lidera w branży technologii medycznych, nasza firma musi wykazać się pasją na rzecz jakości i niezawodności produktów. Dokładamy starań, by spełniać globalne normy regulacyjne, a nawet je przekraczać. Wspieramy nasze produkty, a jeśli pojawią się problemy, staramy się je rozwiązywać. Aby tego dokonać, wprowadziliśmy niezawodny program danych jakości, obejmujący kluczowe wskaźniki procesu dla różnych wymiarów jakości. Dane te są wykorzystywane do zarządzania codziennymi działaniami związanymi z jakością i są regularnie oceniane przez liderów z kadry wykonawczej. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie Globalna jakość.

Cyberbezpieczeństwo   
________________________________________

Firma Stryker dokłada wszelkich starań, aby zapewnić organizacji skuteczne działanie oraz chronić interesy i prywatność naszych pracowników, klientów, pacjentów i innych interesariuszy. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie Cyberbezpieczeństwo.