Informacje ogólne
i podejście

 

Nasze zobowiązania w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej
_______________________________________________________________________________

Będziemy wywierać pozytywny wpływ na ludzi i naszą planetę poprzez odpowiedzialne, zrównoważone praktyki, które tworzą lepszy i zdrowszy świat.

Nasz cel jest bezpośrednio powiązany z misją naszej firmy.

Wspólnie z naszymi klientami dążymy do uczynienia opieki medycznej lepszą.

Wierzymy, że zdrowie świata jest równie ważne jak zdrowie ludzi, którzy go zamieszkują. Dlatego nasze podejście do odpowiedzialności korporacyjnej opiera się na następujących zasadach:

 

 

Tworzenie lepszego, zdrowszego świata

Silniejsi ludzie
Pragniemy służyć naszym społecznościom i tworzyć zdrowe, zróżnicowane, sprawiedliwe i otwarte miejsce pracy, w którym pracownicy mogą się rozwijać.
 

Zdrowsza planeta
Chcemy zmniejszać nasz wpływ na środowisko poprzez odpowiedzialne, zrównoważone działania.

Dobra firma
Zależy nam na tym, aby pomagać klientom w dostarczaniu lepszych wyników pacjentom i rozwijać się odpowiedzialnie, kierując się równością i uczciwością we wszystkim, co robimy.

Nasze najważniejsze zobowiązania:

Wspieranie kultury włączenia, zaangażowania i przynależności

Wspieranie kultury włączenia, zaangażowania i przynależności

Zwiększanie różnorodności naszej siły roboczej i pomiar postępów

Zwiększanie różnorodności naszej siły roboczej i pomiar postępów

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 20% we wszystkich obiektach w latach 2019–2024*

Zasilanie wszystkich zakładów w 100 procentach odnawialną energią elektryczną do 2027 roku.

Osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla przez wszystkie zakłady Stryker do 2030 r.*

Osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla przez wszystkie zakłady Stryker do 2030 r.*

Zwiększenie przejrzystości łańcucha dostaw i różnorodności dostawców

Zaangażowanie dostawców w ocenę wyników ESG w celu pokrycia 85% naszych bezpośrednich wydatków do 2027 r.

Ustanowienie formalnej odpowiedzialności przed zarządem w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej

Nadzór komisji ds. ładu korporacyjnego i nominacji nad odpowiedzialnością korporacyjną

*Zakresy 1 i 2