Staw kolanowy

Implanty

Oferujemy endoprotezy stawu kolanowego przeznaczone do częściowej i całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego w ramach procedur pierwotnych i rewizyjnych oparte na naszym sztandarowym rozwiązaniu do cementowej i bezcementowej całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego (TKA) — systemie Triathlon.

Skonstruowane do współpracy z ciałem

Nasza oferta systemów całkowitej endoprotezy stawu kolanowego Triathlon oferuje wiele możliwości leczenia pacjentów wymagających całkowitej wymiany stawu kolanowego. Od czasu wprowadzenia na rynek w 2004 roku endoprotezę stawu kolanowego Triathlon wszczepiono ponad 2 milionom pacjentów. Jednoosiowy model Triathlon skonstruowano tak, aby współpracował z ciałem, wspierając zbliżony do naturalnego ruch po okręgu, co ułatwia przywrócenie funkcji i łagodzenie bólu. Nasz system całkowitej endoprotezy stawu kolanowego Triathlon Tritanium jest produkowany z zastosowaniem technologii wytwarzania przyrostowego (drukowania przestrzennego) AMagine umożliwiającej mocowanie bezcementowe. System Mako jest zgodny z cementowym systemem Triathlon do całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego (TKA) oraz z implantami Restoris MCK wszczepianymi techniką wspomaganą ramieniem robotycznym.