X3

Precyzyjnie zaprojektowany polietylen

Opracowany przez nas polietylen X3 znajduje zastosowanie w naszych rozwiązaniach w zakresie całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego, kolanowego i barkowego. W opatentowanym procesie produkcji X3 polegającym na sekwencyjnym sieciowaniu stosuje się trzy oddzielne dawki promieniowania gamma, a po każdej z nich następuje etap wyżarzania.

Polietylen o wysokim stopniu usieciowania

Polietylen X3 jest poddawany opatentowanemu1, trzyetapowemu procesowi napromieniania promieniami gamma 3 Mrad (łącznie 9 Mrad) i wyżarzania2. Ten szczególny proces obróbki X3 zapewnia wyjątkową odporność na zużycie3,4, wytrzymałość mechaniczną5 i odporność na utlenianie6 bez użycia dodatków. Proces napromieniania i wyżarzania X3 firmy Stryker nie zmienił się od czasu jego opracowania, więc X3 zachowuje swoje podstawowe właściwości i korzystne parametry użytkowe. Od pierwszego zastosowania w ortopedii na całym świecie wykonano już ponad 5 milionów zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego z wszczepieniem elementów wykonanych z X37. Bogata baza danych klinicznych i danych z rejestrów potwierdza zasadność stosowania komponentów wykonanych z X3 w zabiegach całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego8–11 i biodrowego12–17.

Projekt powierzchni artykulacji wykonanej z polietylenu X3 i wyniki kliniczne

X3-VA-2_22221

Wszystkie dane na temat X3 opublikowane przed 2018 r. dotyczyły produktów wytworzonych przy użyciu formowania tłocznego i sterylizacji plazmowej. W 2018 r. firma Stryker uzupełniła proces produkcji X3 o wytłaczanie tłokowe i sterylizację EtO.