Triathlon

System całkowitej endoprotezy stawu kolanowego

Triathlon to system do pierwotnej całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego skonstruowany tak, aby współpracował z ciałem. System Triathlon wszczepiono ponad 3 milionom pacjentów na całym świecie. System całkowitej endoprotezy stawu kolanowego Triathlon może być stosowany z systemem Mako do zabiegów całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego w technologii Mako.

Skonstruowane do współpracy z ciałem

Na długą historię stosowania systemu Triathlon w praktyce klinicznej składa się ponad 15 lat obecności na rynku i ponad 3 miliony implantacji na świecie1–3. W trwającym 10 lat badaniu obserwacyjnym wykazano 99-procentową przeżywalność implantów Triathlon3. Konstrukcja systemu Triathlon łączy w sobie niektóre z najlepiej zbadanych cech wcześniejszych modeli firmy Stryker, które pozwoliły rozwiązać wiele głównych problemów będących przyczyną operacji rewizyjnych po całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego, takich jak niestabilność, zaburzenia trajektorii rzepki oraz obluzowanie/osteoliza3.

 
System Triathlon oferuje chirurgom rozmaite rozwiązania w zależności od choroby, rodzaju i stopnia zniekształceń oraz potrzeb pacjenta — dostępne są między innymi wersje do zabiegów z zachowaniem więzadła krzyżowego, ze stabilizacją kłykci, stabilizacją tylną oraz wersje do zastosowania w pierwotnej endoprotezoplastyce w trudnych przypadkach. W badaniach wykazano, że system Triathlon i model jednoosiowy zapewniają:

  • Stabilność: jednoosiowy model Triathlon zapewnia stabilność w środkowej fazie ruchu zgięcia4–6. W badaniu wyników funkcjonalnych po wszczepieniu protezy jednoosiowej i wieloosiowej stwierdzono, że przewaga modelu Triathlon pod względem stabilności, chodzenia, wchodzenia po schodach i wyprostu kolana wynika z konstrukcji jednoosiowej, a w szczególności z dłuższego ramienia dźwigni i zwiększenia stabilności więzadeł, wynikających z zachowania izometrii w całym zakresie ruchów stawu kolanowego4. W badaniach fluoroskopowych u pacjentów z wszczepionym implantem Triathlon wykazano kinematyczną stabilizację elementu udowego w czasie zgięcia w zakresie 0–90°5. Ponadto analiza chodu porównująca pacjentów z jednoosiowym i wieloosiowym implantem kolana wykazała, że schemat chodu u pacjentów z implantem jednoosiowym wierniej naśladował schemat chodu osób z grupy kontrolnej bez zmian chorobowych6.

  • Stopień zadowolenia: analiza danych pacjentów z implantami Triathlon wykazała wysoki stopień zadowolenia po siedmiu latach obserwacji7.

  • Przeżywalność implantu: w wielu badaniach i rejestrach danych dotyczących operacji endoprotezoplastyki8–10 z całego świata wykazano konsekwentnie wysoki odsetek przeżywalności implantu Triathlon w okresie obserwacji trwającym ponad 10 lat.

Film upamiętniający 15. rocznicę systemu Triathlon

TRIATH-VA-21