GMRS

Globalny modułowy system wymiany stawów

Globalny modułowy system wymiany stawów jest to proteza segmentalna przeznaczona dla pacjentów wymagających rozległej rekonstrukcji stawu biodrowego i/lub kolanowego, w tym artrodezy stawu kolanowego, koniecznej ze względu na znaczne ubytki tkanki kostnej powstałe w wyniku urazu, niepowodzenia wszczepienia poprzedniej protezy i/lub resekcji zmian nowotworowych.

Poprawa opieki, nowe nadzieje

System GMRS jest wynikiem ewolucji konstrukcji obejmującej kilkadziesiąt lat doświadczeń związanych z kinematycznym modelem protezy rotacyjno-zawiasowej (Kinematic Rotating Hinge, KRH) stawu kolanowego, modułowym systemem wymiany (Modular Replacement System, MRS) i modułową protezą rotacyjno-zawiasową (Modular Rotating Hinge, MRH). System GMRS jest przeznaczony do uzupełnienia istotnych ubytków kostnych i zapewnienia stabilności kości u pacjentów wymagających rozległej rekonstrukcji stawu biodrowego i/lub kolanowego.

Od kilkudziesięciu lat oferujemy implanty modułowe chirurgom zajmującym się pacjentami wymagającymi znaczącej rekonstrukcji kości. Ustanowiliśmy standard w zakresie implantów modułowych i teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej jesteśmy zaangażowani w kontynuację tej spuścizny innowacji i opieki. GMRS to wszechstronny system opracowany, aby pomóc pacjentom wymagającym radykalnej resekcji kości zachować jakość życia. Wykazano, że GMRS oferuje następujące potencjalne korzyści:

  • W badaniu prowadzonym z udziałem 223 pacjentów, którym wszczepiono implanty GMRS, wyniki funkcjonalne były dobre lub doskonałe (według oceny na podstawie punktacji w skali MSTS II) w 97% przypadków w okresie co najmniej dwóch lat obserwacji, przy czym nie stwierdzono żadnej różnicy związanej z miejscem wszczepienia (dystalny odcinek kości udowej, proksymalny odcinek kości piszczelowej) czy też rodzajem rekonstrukcji onkologicznej (operacja pierwotna, rewizyjna)1.
  • W badaniu prowadzonym z udziałem 119 pacjentów z guzami kości, takimi jak mięsaki, guzy olbrzymiokomórkowe lub przerzuty w kościach, w przypadku zastosowania protezy GMRS stwierdzono „stosunkowo niskie ryzyko operacji rewizyjnej i amputacji”. Autorzy odnotowali w tej kohorcie 74-procentowe prawdopodobieństwo pięcioletniego przeżycia bez konieczności operacji rewizyjnej2.

Piśmiennictwo

  1. Pala E, Trovarelli G, Calabrò T, Angelini A, Abati CN, Ruggieri P. Survival of modern knee tumor megaprostheses: failures, functional results, and a comparative statistical analysis. Clin Orthop Relat Res. 2015;473(3):891-899. doi:10.1007/s11999-014-3699-2
  2. Yilmaz M, Sørensen MS, Sæbye C, Baad-Hansen T, Petersen MM. Long-term results of the Global Modular Replacement System tumor prosthesis for reconstruction after limb-sparing bone resections in orthopedic oncologic conditions: Results from a national cohort. J Surg Oncol. 2019;120(2):183-192. doi:10.1002/jso.25490