Rozwój biznesowy / okazje nabycia

Wyślij do nas e-mail

Ten formularz kontaktowy jest przeznaczony wyłącznie na potrzeby rozwoju biznesowego i propozycji nabycia. W przypadku innych spraw prosimy o zapoznanie się z tą stroną, gdzie można znaleźć inne punkty kontaktowe.

Aby przesłać propozycje związane z rozwojem biznesowym lub możliwościami nabycia przy użyciu procedury NIEGWARANTUJĄCEJ ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI, należy wypełnić poniższy formularz. Firma Stryker nie ma obowiązku traktować informacji przesłanych w ten sposób jako poufnych niezależnie od jakichkolwiek objaśnień czy stwierdzeń w nich zawartych lub do nich dołączonych.

Firma Stryker nie ma obowiązku traktować informacji przesłanych w ten sposób jako poufnych niezależnie od jakichkolwiek objaśnień czy stwierdzeń w nich zawartych lub do nich dołączonych.