Nowy produkt/technologia

Wyślij do nas e-mail

Niniejszy formularz kontaktowy służy do komunikacji dotyczącej wyłącznie nowych produktów/technologii. W przypadku innych spraw prosimy o zapoznanie się z tą stroną, gdzie można znaleźć inne punkty kontaktowe.

Aby przesłać propozycje związane z nowymi produktami lub pomysłami technologicznymi przy użyciu procedury NIEGWARANTUJĄCEJ ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI, należy wypełnić poniższy formularz. Firma Stryker nie ma obowiązku traktować informacji przesłanych w ten sposób jako poufnych niezależnie od jakichkolwiek objaśnień czy stwierdzeń w nich zawartych lub do nich dołączonych. Niezamawiane pomysły należy przesyłać wyłącznie po podjęciu działań w celu uzyskania patentu na takie rozwiązania. Przesyłając pomysł rozwiązania, użytkownik oświadcza, że będzie powoływać się wyłącznie na przyznane mu prawa patentowe, jeśli takie zostały przyznane, zgodnie z zastrzeżeniami określonymi w tym patencie oraz nie będzie przesyłać propozycji rozwiązań, które są chronione patentami na wzór, prawami autorskimi lub znakami towarowymi. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Stryker może obecnie opracowywać lub posiadać plany rozwoju, produktów lub procesów podobnych do proponowanych przez użytkownika.

Firma Stryker nie ma obowiązku traktować informacji przesłanych w ten sposób jako poufnych niezależnie od jakichkolwiek objaśnień czy stwierdzeń w nich zawartych lub do nich dołączonych.