Darowizny produktów

  

Proces wnioskowania

Jako osoba wnioskująca będziesz mieć całodobowy dostęp do tego systemu internetowego, aby móc przesyłać prośby o granty lub datki na cele charytatywne, śledzić statusy i przeglądać historyczne informacje o prośbach swojej organizacji. Dodatkowo system poinformuje o złożeniu wniosku, a także ułatwi podpisanie umowy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

 

W załączeniu znajdują się wytyczne opisujące sposób składania wniosku, kwalifikujące się organizacje i rodzaje wniosków, proces weryfikacji oraz ograniczenia.   

 

Przypominamy, że wszystkie wnioski należy składać co najmniej osiem (8) tygodni przed ostatecznym terminem składania wniosków lub datą rozpoczęcia wydarzenia, aby mogły zostać rozpatrzone. Daje to czas na zapoznanie się z wnioskiem i w razie potrzeby zadanie dodatkowych pytań. Proces oceny nie rozpoczyna się w firmie Stryker do czasu uzupełnienia wszystkich informacji związanych z wnioskiem i przesłania dokumentacji. Należy pamiętać, że niestety ze względu na ograniczone zasoby nie każdy program jakości otrzyma wsparcie firmy Stryker.   

 

Firma Stryker nigdy nie ocenia ani nie przyznaje grantów ani darowizn w celu nakłonienia do zakupu, wynajmu bądź polecania jakichkolwiek produktów lub usług firmy Stryker ani też w jakichkolwiek innych niewłaściwych celach.  Wszystkie granty i datki na cele charytatywne są zatwierdzane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, Kodeksem etyki AdvaMed dotyczącym interakcji z pracownikami służby zdrowia oraz politykami korporacyjnymi i oddziałowymi. Firma Stryker zastrzega sobie prawo do ujawnienia transferów wartości w formie funduszy grantów zgodnie z postanowieniami ustawy Sunshine Act, znanymi jako otwarte płatności w ramach ustawy Affordable Care Act.

Zasoby związane z wnioskowaniem

Zarejestruj się i złóż wniosek o darowiznę w postaci produktu od firmy Stryker

Zarejestruj się tutaj