Płytki VariAx 2

Platforma VariAx 2 to modułowa platforma do leczenia złamań różnych kości, w tym kości obojczykowej, ramiennej, promieniowej, łokciowej, strzałkowej, kości przodostopia, śródstopia i tyłostopia.

  • Taca podstawowa zawiera jeden zestaw wkrętów T8/T10 i zestandaryzowane narzędzia oraz narzędzia do redukcji złamań przeznaczone do stosowania w różnych wskazaniach

  • Tace dodatkowe dla poszczególnych wskazań zawierają wszechstronny asortyment płytek i narzędzi do poszczególnych wskazań

  • Narzędzia i wkręty oznaczone kolorami.