VariAx 2 do dystalnej części kości promieniowej

System płytkowy

System blokowania dystalnej części kości promieniowej VariAx 2 zawierający płytki XXL Volar do stabilizacji powierzchni dłoniowej dystalnej części kości promieniowej jest przeznaczony do osteosyntezy wewnętrznej złamań drobnych kości, głównie rekonstrukcji dystalnej części kości promieniowej.