VariAx 2 Elbow

System płytkowy

System płytek VariAx 2 Elbow jest przeznaczony do unieruchamiania złamań kości długich. Płytki dystalne do kości ramiennej są przeznaczone do stabilizacji wewnątrzstawowych lub zewnątrzstawowych złamań dystalnej części kości ramiennej, osteotomii i braków zrostu. Płytki do wyrostka łokciowego są przeznaczone do stabilizacji wewnątrzstawowych lub zewnątrzstawowych złamań części proksymalnej kości łokciowej, osteotomii lub braków zrostu.