VariAx 2 Foot

System płytkowy

System płytek blokujących o zmiennym kącie jest przeznaczony do osteosyntezy wewnętrznej, rekonstrukcji lub artrodezy drobnych kości, w tym kości przodostopia, śródstopia i tyłostopia oraz kostki.