Ujawnianie informacji i informacje na temat bezpieczeństwa

Ujawnianie informacji dla użytkowników profesjonalnych

Poniżej zapewniono dostęp online do instrukcji obsługi defibrylatorów i ich akcesoriów oraz urządzeń do resuscytacji. Można w nich znaleźć pełne informacje na temat sposobu użycia, wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, środków ostrożności i możliwych zdarzeń niepożądanych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z firmą Physio-Control pod numerem 1-800-442-1142.

   

Instrukcje obsługi defibrylatorów i urządzeń AED

Zapoznaj się z poniższą instrukcją obsługi lub zadzwoń pod numer 800 442 1142, aby uzyskać pełną listę wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, przestróg i możliwych zdarzeń niepożądanych, a także dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności, instrukcje obsługi oraz inne ważne informacje.