08-Sep-2021
Firma Stryker organizuje szczyt dotyczący różnorodności, równości i otwartości

  

Niedawno zorganizowaliśmy nasz pierwszy, globalny szczyt dla pracowników firmy Stryker, którego tematyką były różnorodność, równość i otwartość (DE&I). Podczas tego szczytu każdy z nas postawił sobie wyzwanie, aby stać się osobą, która będzie źródłem pozytywnych zmian dla siebie, dla współpracowników, klientów oraz naszych społeczności. Dowiedz się, jak nasi pracownicy wprowadzają to, czego się nauczyli, w działanie, aby przyczynić się do poprawy przestrzegania zasad DE&I w firmie Stryker.

Cztery inspirujące sposoby, dzięki którym nasi pracownicy przyczynią się do poprawy przestrzegania zasad różnorodności, równości i otwartości

 

1
Catalina Torres
Specjalistka ds. komunikacji
„Podjęłam decyzję, że stanę się źródłem pozytywnych zmian, zachęcając siebie, moją rodzinę i moich współpracowników do zmiany sposobu myślenia, do nauki o kulturach innych niż moja oraz do akceptowania tych kultur. Będę częściej słuchać tego, co inni mają do powiedzenia!”

2
Lokesh Khurmi
Starszy kierownik, systemy zapewniania jakości, audyt korporacyjny
„Mamy tyle historii, którymi moglibyśmy inspirować innych, ale często niechętnie się nimi dzielimy. Ten szczyt sprawi, że ludzie staną się bardziej otwarci. Jako przyjaciele, liderzy i współpracownicy musimy być naprawdę zainteresowani i wsłuchiwać się w te różnorodne doświadczenia, a ponadto powinniśmy każdego dnia starać się być lepszymi ludźmi”.

3
Denise Nazaro
Starszy kierownik, systemy zarządzania jakością
„Postanowiłam, że będę bardziej otwarta na różnorodność w naszych zespołach i że na każdą interakcję będę spoglądać ze zrozumieniem i przyjaznym nastawieniem do różnic. Chcę zachęcić każdego do pogłębiania świadomości swoich uprzedzeń i pracy, aby je przezwyciężać. Dzięki temu ludzie będą się czuli mile widziani, włączeni i dowartościowani za swoją indywidualność i za to, kim naprawdę są”.

4
David Allan
Dyrektor projektu
„Możliwość rozpatrywania w naszych zespołach zróżnicowanych punktów widzenia jest bardzo ważna. Jesteśmy to winni naszym klientom i nam samym. Bierzmy się do pracy!”


 

Bądź na bieżąco
Obserwuj nas w serwisie LinkedIn