17-May-2022

Rozwój opieki zdrowotnej dzięki kulturze azjatyckiej i współpracy

  

 

 

Wdrażanie innowacji w opiece zdrowotnej wymaga punktów widzenia odzwierciedlających różnorodność pacjentów, którym służymy na całym świecie. Dowiedz się, w jaki sposób pomysły dwóch pracowników w zakresie zapewnienia pracownikom edukacji kulturowej, rozwoju zawodowego i wsparcia dla kolegów z Azji umożliwiają Stryker realizować naszą misję ulepszania opieki zdrowotnej. 

W Stryker grupy ERG promują kulturę integracji i przynależności poprzez zapewnianie wsparcia, rozwój kariery zawodowej i edukację w środowisku pracy. W firmie zatrudniającej ponad 46 000 pracowników na całym świecie dziewięć grup ERG, w których liderami są pracownicy, wspiera nas w dokonywaniu pozytywnych zmian w całej organizacji. Najnowsza grupa ERG rozpoczęła swoje działania, opierając się o pracę dwóch pełnych pasji pracowników, którzy spotkali się i zaczęli rozmawiać o grupie, która ostatecznie przekształciła się w Asian Community Empowerment – w skrócie ACE. Jedną z tych osób była Kara Faulkner, Staff Design Assurance Engineer w dziale New Product Development w zespole Joint Replacement, zaś drugą – Kimberly Chan, starsza inżynier w zespole Joint Replacement. „Już kiedy rozpoczęłam pracę w Stryker, zaczęłyśmy rozmawiać z Kim o wielu sprawach i urządzać burze mózgów” ‑ mówi Kara – „a dwa lata później przedstawiłyśmy naszą wizję kierownictwu. Otrzymałyśmy pełne wsparcie w jej wdrażaniu i w naszej podróży”.

Wdrożenie ACE spotkało się z ogromnym poparciem zarówno kierownictwa, jak i pracowników. Kiedy grupa ERG ruszyła, 700 pracowników wzięło udział w wirtualnym spotkaniu inauguracyjnym. „Tak duże zaangażowanie było niezwykle ekscytujące” – mówi Kara. „To po prostu pokazuje, z jaką pasją pracownicy Stryker uczą się, rozwijają i są otwarci na nowości”.

Podobnie jak wszystkie grupy pracownicze, ACE wspiera zaangażowanie Stryker we spieraniu różnorodności, równości i otwartości, aby maksymalnie wykorzystać potencjał różnorodności środowisk, talentów i perspektyw dla poprawy opieki zdrowotnej. Dr Antonia Chen, chirurg ortopeda z Bostonu w stanie Massachusetts uważa, że różnorodność w firmach z segmentu opieki zdrowotnej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia lepszych wyników leczenia pacjentów. „Służymy zróżnicowanej populacji pacjentów, a skład naszych zespołów opieki zdrowotnej i firm takich jak Stryker powinien odzwierciedlać bazę naszych pacjentów" – mówi Dr Antonia Chen. „Stawiając na różnorodność wśród zespołów kierowniczych i pracowników firm takich jak Stryker, zapewniacie zróżnicowaną bazę osób, które mogą wprowadzać innowacje i zapewniać opiekę nad pacjentami z wielu różnych perspektyw. Różnorodność ma zatem zasadnicze znaczenie dla poprawy jakości obsługi pacjentów i opracowywania nowych technologii. Pomaga nam to spojrzeć na problemy z różnych punktów widzenia i wdrażać nowe pomysły”.

Dziś, jako Prezes ACE na Wschodnie Wybrzeże i lider zarządzania programem w ACE Executive Steering Team, Kara widzi, jak ich pierwotna wizja staje się rzeczywistością, co jest niezwykle inspirujące. „Moja rola w ACE polega na wspieraniu członków zespołu i promowaniu różnorodności, równości i otwartości, szczególnie w zakresie rozwoju kariery zawodowej” – mówi Kara. „Celem ACE jest przede wszystkim promowanie głosów naszych kolegów, wnoszenie świeżego spojrzenia do dialogu na temat rozwoju i innowacji oraz zapewnienie edukacji kulturalnej” – dodaje.

„Jestem naprawdę dumna z mojego koreańskiego dziedzictwa i poczucia przynależności w Stryker. Chcę zrobić wszystko, co tylko potrafię, aby pomóc innym poczuć taką samą przynależność”.

Od pierwszych rozmów na temat utworzenia nowej grupy ERG aż do chwili obecnej, kiedy mamy komitet zarządzający i 14 oddziałów na terenie USA, ACE jest ruchem oddolnym – zainicjowanym i kierowanym przez pracowników. „A dopiero się rozkręcamy!” Mówi Kara.

 

 

 

 

Wiadomości powiązane

Kobiety prowadzące szarżę za zmianą

Więcej informacji