Okładka Kodeksu postępowania
Code of Conduct Cover
Robimy to, co słuszne

Kodeks postępowania


Nasz Kodeks postępowania jest spójny z naszymi wartościami oraz zobowiązaniem do robienia tego, co słuszne dla naszych ludzi, klientów i ich pacjentów, a także akcjonariuszy i społeczności. Kodeks ten jest naszym kompasem, który wskazuje nam właściwą drogę. Postępując słusznie, zdobywamy zaufanie innych, rozwijamy firmę i realizujemy naszą misję.