Πόροι δεοντολογίας και 

συμμόρφωσης

___________________________

Πόροι του προγράμματος δεοντολογίας και συμμόρφωσης

Ως συνεργάτης μας στο έμμεσο κανάλι, θέλουμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθείτε με επιτυχία στις απαιτήσεις συμμόρφωσής σας. Αυτοί οι πόροι του προγράμματος συμμόρφωσης έχουν σχεδιαστεί ώστε να σας παρέχουν εργαλεία που θα βοηθήσουν τον οργανισμό σας να κατανοήσει και να εφαρμόσει βασικά στοιχεία ενός αποτελεσματικού προγράμματος συμμόρφωσης. Εξερευνήστε αυτόν τον ιστότοπο για να βρείτε έγγραφα αναφοράς, πρότυπα και δείγματα παρουσιάσεων για μια σειρά θεμάτων συμμόρφωσης.

Κώδικας δεοντολογίας

Σύγκρουση συμφερόντων

Οικονομικές και νομικές υπηρεσίες

Συνδιαλλαγές μεταξύ HCP και δημοσίου

Χορηγίες, επιδοτήσεις και δωρεές TPEC

Ηθικές αλληλεπιδράσεις