Sage TAP 2.0

System obracania i układania pacjentów

Obracanie i układanie pacjentów pomaga zmniejszyć ryzyko powstania odleżyn.

Systemy obracania i układania pacjentów (TAP) Sage 2.0

System ten cały czas pozostaje pod pacjentem, dzięki czemu może w każdej chwili pomóc w obracaniu, zmianie pozycji i podparciu pacjenta. Umożliwia to personelowi zachowanie zgodności z procedurami q2 oraz zapewnienie właściwej opieki i minimalizację stresu pacjenta.

  • System klinów 30º pomaga utrzymać naturalną pozycję leżącą na boku, odciąża kość krzyżową, minimalizuje zsuwanie się pacjenta w dół łóżka i zmniejsza potrzebę podpierania

  • Podkłady M² Microclimate skutecznie wchłaniają i zatrzymują wilgoć, chroniąc skórę pacjenta, a jednocześnie umożliwiają przepływ powietrza

  • Pomarańczowe opaski wspomagają prawidłową mechanikę ciała i zmniejszają zależność od siły chwytu

  • Podkładka ślizgowa o niskim współczynniku tarcia współpracuje z systemem klinów 30°, przeciwdziałając otarciom

  • Zamszowy materiał na podkładce ślizgowej utrzymuje podkład Microclimate na miejscu

  • Czarne uchwyty pomagają szybko i delikatnie ustawić pacjenta pod odpowiednim kątem