Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności za produkty Sage

Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez pracowników służby zdrowia.

Pracownik służby zdrowia musi zawsze polegać na własnej ocenie klinicznej przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu danego produktu w leczeniu danego pacjenta. Firma Stryker nie udziela porad lekarskich i zaleca przeszkolenie pracowników służby zdrowia w zakresie stosowania określonego produktu przed jego użyciem.

Przedstawione informacje mają na celu ukazanie zakresu oferty produktów Stryker. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu firmy Stryker pracownik służby zdrowia musi zawsze zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, etykietą produktu i/lub instrukcją użytkowania.

Produkty mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach, ponieważ dostępność produktów zależy od praktyk regulacyjnych i/lub medycznych na poszczególnych rynkach. W przypadku pytań dotyczących dostępności produktów Stryker w Państwa regionie prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Stryker.

Firma Stryker, jej oddziały lub inne podmioty powiązane posiadają, wykorzystują lub zgłosiły następujące znaki towarowe lub usługowe: Stryker, Comfort Bath, Comfort Personal Cleansing, Corinz, Essential, Essential Bath, Impreva, Impreva Bath, Perox-A-Mint, Prevalon, Q-Care, Q-Care Rx, Sage, Sage Products Inc, Toothette, Toothette Oral Care. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są znakami towarowymi ich właścicieli lub posiadaczy.

Przedstawione produkty posiadają oznaczenie CE zgodnie z obowiązującymi przepisami i dyrektywami UE.

Roztwór zawierający bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej, komfortowy czepek myjący do włosów z szamponem bez spłukiwania, płyn do płukania jamy ustnej Corinz™, płyn do kąpieli z olejkiem, ściereczki do czyszczenia w przypadku nietrzymania moczu, kąpiel Impreva, nawilżacz jamy ustnej i roztwór do czyszczenia jamy ustnej Sage są zgodne z Rozporządzeniem WE 1223/2009 dotyczącym produktów kosmetycznych.

Stosować biocydy w sposób bezpieczny: przed użyciem zawsze należy przeczytać etykietę oraz zapoznać się z informacjami o produkcie.

Sage Products LLC 
3909 Three Oaks Road 
Cary, IL 60013 USA 
800 323 2220 ; +1 815 455 4700