Obracanie i układanie pacjentów

Pomaga zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń przez personel pielęgniarski oraz powstawania odleżyn u pacjentów

Nasze systemy do obracania i układania ułatwiają zmianę pozycji pacjentów i pozwalają zmniejszyć ryzyko powstania odleżyn.

Produkty do obracania i układania pacjentów