Kathryn Fink

Wiceprezes, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Kathryn (Katy) Fink objęła stanowisko wiceprezeski ds. zarządzania zasobami ludzkimi w styczniu 2016 roku.

Kathryn Fink Kathryn Fink

Pani Fink jest odpowiedzialna za wszelkie zasady, praktyki, plany, strategie oraz działania dotyczące zasobów ludzkich, w tym pozyskiwanie utalentowanych pracowników, rozwijanie ich kompetencji, kwestie wynagrodzeń oraz kadrowe usługi wspólne.

Kariera pani Fink rozpoczęła się w 2013 roku od stanowiska wiceprezes ds. zarządzania talentami. W 2015 roku podjęła funkcję wiceprezes ds. zasobów ludzkich w grupie MedSurg oraz Neurotechnology.

Zanim dołączyła do naszego zespołu, pani Fink pracowała na kolejnych stanowiskach w ramach zarządzania zasobami ludzkimi, przyjmując coraz większy zakres obowiązków, w firmach Cintas Corporation oraz Ethicon Endo-Surgery, oddziale Johnson & Johnson.     

Pani Fink ma tytuł Bachelor of Science uzyskany na uczelni Kenyon College oraz MA z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi (HRM) uzyskany na uczelni Rutgers' School of Management and Labour Relations.