Jody Powell

Globalna wiceprezeska ds. regulacyjnych i zapewniania jakości

Jody K. Powell objęła stanowisko globalnej wiceprezes ds. regulacyjnych i zapewniania jakości w marcu 2020 r.

Jody Powell Jody Powell

Jody odpowiada za opracowywanie, prowadzenie i realizację badań w zakresie regulacji i jakości oraz badań klinicznych, jednocześnie dbając o zachowanie zgodności w obszarze handlowym i geograficznym.

Jody dołączyła do oddziału Instruments w 1996 r. i zajmowała w firmie wiele stanowisk kierowniczych. Ostatnio pełniła funkcję wiceprezes ds. regulacyjnych, zapewniania jakości i badań klinicznych w oddziale Instruments, gdzie była odpowiedzialna za opracowanie strategii w zakresie regulacji, jakości i kwestii klinicznych. Współpracowała z szefami oddziałów nad strategiami dotyczącymi dostępu do rynku i komercjalizacji, a jej zespół pracował na rzecz innowacji, wspierając wprowadzanie na rynek nowych, najwyższej jakości produktów i integrację po przejęciach. 

Jody ukończyła zarządzanie biznesem na Marquette University.