Alan Douville

Wiceprezes, dyrektor ds. systemów informatycznych i dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji

Alan Douville objął stanowisko wiceprezesa, dyrektora ds. systemów informatycznych i dyrektora ds. bezpieczeństwa informacji we wrześniu 2018 r.

Alan Douville Alan Douville

Alan zarządza naszymi globalnymi zespołami informatycznymi. Jest odpowiedzialny za opracowywanie i realizację naszej wizji, strategii i polityki związanej z globalnymi systemami informatycznymi, jak również bezpieczeństwem informacji.

Alan dołączył do firmy Stryker w styczniu 2015 r. i od tego czasu odgrywa decydującą rolę w tworzeniu i realizacji naszych głównych programów transformacji informatycznych.

Przedtem pracował jako wiceprezes ds. globalnych systemów informatycznych i bezpieczeństwa oraz jako dyrektor ds. informatycznych na Amerykę Północną w korporacji Whirlpool. Przed pracą w koncernie Whirlpool Alan pełnił obowiązki starszego wiceprezesa ds. informatycznych w spółce Diageo PLC.

Alan uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii elektrycznej i MBA University of Maine. Uzyskał również tytuł Certified Information Systems Security Professional (CISSP).