Yin Becker

Wiceprezes, dyrektor ds. Korporacyjnych

Yin C. Becker został wiceprezesem, dyrektorem ds. Korporacyjnych w styczniu 2012 roku.

Yin Becker Yin Becker

Jako wiceprezes, dyrektor ds. korporacyjnych, Yin dpowiada za opracowywanie i wdrażanie komunikacji na poziomie firmy, marketing, kontakty z urzędnikami rządowymi oraz strategie w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej związane z umacnianiem naszej pozycji lidera w dziedzinie technologii medycznych.

Yin zajmowała wiele stanowisk kierowniczych w firmie Stryker, w tym przepracowała ponad 20 lat w dziale ortopedii, gdzie była wiceprezesem ds. innowacji w opiece zdrowotnej oraz dyrektorem wykonawczym jednostki Homer Stryker Center. Zajmowała również stanowiska kierownicze w dziale usług związanych ze sprzedażą. Jej zespół opracowywał strategiczne rozwiązania biznesowe, programy szkoleń medycznych i dotyczących sprzedaży oraz nagradzane kampanie szerzenia wiedzy wśród pacjentów. Wdrożyła również pierwszy w firmie globalny program dobroczynności i wolontariatu, a także aktywnie wspiera misje medyczne skierowane do potrzebujących pacjentów na całym świecie.

Wcześniej Yin przez dziesięć lat sprawowała różne funkcje kierownicze w firmie Pfizer, Inc., gdzie zajmowała się marketingiem i edukacją. Uzyskała dyplom licenjata w dziedzinie psychologii na uniwersytecie Rider University.