William Berry

Wiceprezes, główny rewident

William E. Berry Jr. został powołany na stanowisko wiceprezesa, głównego rewidenta oraz głównego księgowego w lutym 2014 roku.

William Berry William Berry

Pan Berry odpowiada za globalną księgowość oraz finanse, a także za sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną (także wobec Komisji Papierów Wartościowych i Giełd), konsolidacje, badania w zakresie rozliczeń finansowych, zasady i procedury, a także szkolenia z zakresu finansów oraz programy rozwoju kompetencji.

Dołączył do zespołu w sierpniu 2011 roku jako główny rewident. Wcześniej, jako zastępca głównego rewidenta, kierował księgowością i sprawozdawczością w działającej w wielu krajach firmie Whirlpool Corporation, która jest czołowym producentem i dystrybutorem sprzętu AGD. Od 2007 do 2009 roku pan Berry pełnił obowiązki rewidenta w oddziale firmy Delphi Automotive LLP, zajmującym się elektroniką i bezpieczeństwem. Delphi Automotive LLP to czołowy producent części samochodowych, prowadzący działalność na skalę globalną. Od 1995 do 2007 roku pan Berry pracował także w firmie Federal-Mogul Corporation. U tego czołowego dostawcy produktów dla branży motoryzacyjnej i przemysłu pełnił przez 12 lat różne funkcje, związane z coraz większym zakresem odpowiedzialności, z których ostatnią było pełnienie funkcji dyrektora finansowego w spółce Global Powertrain, a przed nią — w Niemczech — rola dyrektora działu finansowania korporacyjnego na Europę i Afrykę Południową.

Pan Berry rozpoczął karierę biegłego księgowego od pracy w firmie Deloitte & Touche LLP. Uzyskał dyplom BBA z zakresu księgowości na uczelni Eastern Michigan University, jest dyplomowanym księgowym oraz członkiem amerykańskiego instytutu zrzeszającego biegłych księgowych (American Institute of Certified Public Accountants).