AxSOS 3 Titanium

System płytkowy

System AxSOS 3 Titanium jest przeznaczony do unieruchamiania złamań kości długich.

Powiązane produkty

AxSOS 3 Ti Compression

Więcej informacji

AxSOS 3 Ti do dystalno-bocznej części kości udowej

Jednoosiowa płytka blokująca uformowana anatomicznie, dopasowana do części dystalno-bocznej kości udowej.1

Więcej informacji

AxSOS 3 Ti do dystalnej części kości piszczelowej

Jednoosiowe płytki blokujące uformowane anatomicznie, dopasowane do części dystalnej kości piszczelowej.1

Więcej informacji

AxSOS 3 Ti Proximal Humerus

Jednoosiowe płytki blokujące uformowane anatomicznie, dopasowane do części proksymalnej kości ramiennej.1

Więcej informacji

AxSOS 3 Ti do proksymalnej części kości piszczelowej

Jednoosiowe płytki blokujące uformowane anatomicznie, dopasowane do części proksymalnej kości piszczelowej.1

Więcej informacji