AxSOS 3 Ti do proksymalnej części kości piszczelowej

System płytkowy

Jednoosiowe płytki blokujące uformowane anatomicznie, dopasowane do części proksymalnej kości piszczelowej.1

System AxSOS 3 Titanium jest przeznaczony do unieruchamiania złamań kości długich. Do wskazań do stosowania należą:

  • Złamania trzonu, przynasady, nasady, złamania wewnątrz- i zewnątrzstawowe 
  • Przypadki braku zrostu kości i nieprawidłowego zrostu kości
  • Kość prawidłowa i osteopeniczna
  • Osteotomie
  • Złamania kości udowej i proksymalnej części kości piszczelowej wokół protezy.

Do wskazań do stosowania do unieruchamiania złamań tytanowych taliowanych płytek kompresyjnych AxSOS 3 należą również:

  • Złamania wokół protezy
  • Złamania trzonu i okolicy przynasady kości długich u dzieci i młodzieży
  • Wskazania do stosowania taliowanych płytek kompresyjnych 4 mm obejmują także unieruchamianie złamań kości łopatki i miednicy

AxSOS 3 Ti do proksymalno-przyśrodkowej części kości piszczelowej

AxSOS 3 Ti do proksymalno-bocznej części kości piszczelowej