Pacjenci, u których nie zastosowano respiratora

Kompleksowa higiena jamy ustnej przeciwdziała czynnikom ryzyka zapalenia płuc u pacjentów, u których nie zastosowano respiratora.

Produkty do higieny jamy ustnej dla pacjentów, u których nie zastosowano respiratora