System kompresji klatki piersiowej LUCAS 3, v3.1

System kompresji klatki piersiowej LUCAS 3, v3.1

Większe możliwości w zakresie zaawansowanej resuscytacji

Wykonywanie wysokiej jakości uciśnięć klatki piersiowej, zgodnych z wytycznymi, które pozwala na zmniejszenie obciążenia osób udzielających pomocy i ograniczenie zagrażającego im ryzyka oraz ułatwia zarządzanie sytuacją. System kompresji klatki piersiowej LUCAS zapewnia korzyści zarówno pacjentom, u których nastąpiło zatrzymanie akcji serca, jak i personelowi medycznemu.

Wykazano, że poprawia jakość resuscytacji w drodze i w dłuższych przedziałach czasowych1,2,3

Urządzenie LUCAS zwiększa zasięg opieki, umożliwiając stosowanie uciśnięć klatki piersiowej podczas transportu do miejsca, w którym zastosowane zostaną zaawansowane metody ratowania życia, w tym ECMO lub PCI w pracowni hemodynamiki. Urządzenie zwiększa bezpieczeństwo osoby udzielającej pomocy, zapobiegając zmęczeniu podczas długotrwałych akcji ratunkowych i ograniczając ryzyko podczas transportu poprzez umożliwienie przypięcia ratownika pasami. System zwiększa też skuteczność zespołów udzielających pomocy, a tym samym wprowadza spokój na miejsce zdarzenia i zapewnia dodatkową parę rąk, aby ratownicy mogli skupić się na pacjencie i jego stanach współistniejących.

Główne zalety

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego zespołu

Urządzenie LUCAS ogranicza ryzyko wobec osób udzielających pomocy poprzez zapewnienie im bardziej bezpiecznego transportu, ograniczenie narażenia na promieniowanie rentgenowskie podczas angiografii i PCI, a także zmniejszenie obciążenia ciała i ograniczenie nienaturalnych pozycji podczas wykonywania wysokiej jakości uciśnięć klatki piersiowej, niezależnie od powierzchni, na której udzielana jest pomoc, oraz wymogów dotyczących przemieszczania.
Żółta ikona zegara

Klucz do kompleksowej opieki

Zapewniaj uciśnięcia klatki piersiowej w sposób zgodny z wytycznymi tak długo, jak to konieczne, aby zapewnić pacjentom mniej podatnym na resuscytację dostęp do zaawansowanych metod ratowania życia. Urządzenie LUCAS pomaga zapewnić pacjentom mniej podatnym na resuscytację i defibrylację dostęp do zabiegów ratujących życie, takich jak ECMO/ECPR.

Żółta ikona osoby wykonującej resuscytację

Lepsza jakość resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Urządzenie LUCAS zapewnia wysokiej jakości uciśnięcia klatki piersiowej zgodne z wytycznymi, które według badań zwiększają szanse na dobre wyniki pacjenta, a jednocześnie pomagają zapobiec zmęczeniu osoby udzielającej pomocy, ograniczają różnice w jakości resuscytacji i pozwalają uniknąć urazów związanych z resuscytacją u ratowników.

Urządzenie LUCAS wykazało zwiększony przepływ krwi do mózgu4,5 i umożliwiło uzyskanie wyższych wartości EtCO2 w porównaniu z uciśnięciami ręcznymi.6,7

Żółta ikona przedstawiająca koło zębate otoczone dwiema strzałkami układającymi się w okrąg

Zwiększenie skuteczności zespołu

Wprowadź spokój na miejsce zdarzenia i pozwól osobom udzielającym pomocy skoncentrować ich umiejętności i zdolność oceny tam, gdzie jest to najważniejsze. Dostarczanie wysokiej jakości zabiegów resuscytacyjnych zgodnych z wytycznymi za pomocą urządzenia LUCAS umożliwia skupienie się na tym, co jest istotne: interwencjach ratujących życie, szybkiej diagnostyce i leczeniu stanów współistniejących.

  

Materiał wideo
________________


Zobacz urządzenie LUCAS w akcji

„Gdyby ktoś powiedział mi o 8-godzinnym zatrzymaniu krążenia, nigdy bym w to nie uwierzył. A takie zdarzenie naprawdę miało miejsce”.

– Alessandro Forti, MD
Główny koordynator HEMS, Włochy

  

Najważniejsze cechy

LUCAS 3

Jak system kompresji klatki piersiowej LUCAS 3 daje Ci większe możliwości
System kompresji klatki piersiowej LUCAS 3 na klatce piersiowej mężczyzny

Łatwe i szybkie uruchamianie

 • Dobrze wyprofilowana deska pod plecy umożliwiająca szybkie i skuteczne wsunięcie pod klatkę piersiową pacjenta
 • Obszerna konstrukcja podpierająca dla większych pacjentów
 • Średni czas przerwy wynoszący 7 sekund podczas przechodzenia z resuscytacji ręcznej do mechanicznej w warunkach klinicznych8
 • Paski zabezpieczają ramiona pacjenta i urządzenie podczas transportu
Ratownik medyczny korzystający z systemu kompresji klatki piersiowej LUCAS 3

Konfiguracja zgodna z protokołami**

 • Możliwość konfiguracji częstotliwości, głębokości i współczynnika uciśnięć oraz alertów w sposób zgodny z protokołem za pośrednictwem łączności LIFENET
 • Możliwość dostosowania alertów dotyczących oddychania, długości przerw oraz ich liczby
 • Zegar przypominający o kontroli rytmu i pulsu
 • Możliwość ustawienia parametrów tłoka uciskającego i automatycznego obniżania wg. preferencji
Personel medyczny przeglądający dane po zdarzeniu za pomocą oprogramowania do analizy danych CODE-STAT firmy Stryker

Łatwy dostęp do danych po zdarzeniu i ich bezproblemowe udostępnianie**

 • Szybsze i łatwiejsze prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli i poprawy jakości dzięki raportom po zdarzeniu wysyłanym e-mailem.
 • Łączność bezprzewodowa z systemem LIFENET za pośrednictwem Bluetooth i Wi-Fi
 • Łatwy dostęp do danych urządzenia LUCAS zapewnia produktywną analizę po zdarzeniu
 • Integracja z oprogramowaniem do analizy danych CODE-STAT 11
Ratownik medyczny niosący system kompresji klatki piersiowej LUCAS 3 w plecaku na plecach

Łatwe przenoszenie i przechowywanie

 • Zasilanie z akumulatora pozwala korzystać z urządzenia LUCAS 3 w dowolnym miejscu
 • Łatwość obsługi dzięki prostemu interfejsowi użytkownika 1-2-3
 • Lekki i kompaktowy plecak ma okienko, przez które można szybko sprawdzić stan akumulatora
 • Zewnętrzne zasilanie umożliwia długotrwałą pracę i ładowanie
 • Łatwość czyszczenia dzięki jednorazowej przyssawce na tłoku kompresyjnym
Personel medyczny sprawdzający łączność LIFENET na ekranie komputera

Łatwiejsze zarządzanie zasobami**

 • Łatwe potwierdzanie statusu pojedynczego urządzenia lub całego ich zbioru za pośrednictwem łączności LIFENET
 • Możliwość otrzymywania powiadomień dotyczących wieku akumulatora oraz nadchodzących/pominiętych prac serwisowych

** Rozwiązania LUCAS 3, w wersji 3.1, LIFENET oraz CODESTAT są dostępne na głównych rynkach. Aby uzyskać więcej informacji na temat urządzenia LUCAS i łączności danych, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Stryker.

 

 

Podejmij następny krok

Chcesz porozmawiać z przedstawicielem handlowym? Wypełnij formularz poniżej, a my skontaktujemy Cię z naszym lokalnym przedstawicielem.

 

 

   

Dziękujemy! Otrzymaliśmy Twoją prośbę. Wkrótce skontaktuje się z Tobą przedstawiciel firmy Stryker.

Usługi i wsparcie

Zasługujesz na partnera reagującego równie sprawnie jak Ty.

Inwestując w nasze urządzenia ratownicze i produkty zapewniające dostęp do danych, kupujesz coś więcej niż tylko wysokiej jakości projekt i wykonanie — kupujesz również nasze wyjątkowe zaangażowanie na rzecz obsługi i wsparcia klienta.

Usługi serwisowe ProCare

Nasz doskonały zespół serwisowania w terenie służy pomocą, aby dać Ci pewność, że Twoje urządzenia do ratowania życia będą gotowe, gdy będą potrzebne. Nasz wysoce doświadczony zespół serwisowy najlepiej wie, jak korzystać z Twojego urządzenia, a także jak o nie dbać, przeprowadzać jego konserwację i je naprawiać. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoje urządzenie będzie miało możliwie jak najdłuższy cykl eksploatacji.

Dowiedz się więcej

Wsparcie techniczne

Dysponujemy jedną z największych sieci serwisantów w całej branży. Wspólnie z Tobą dokonamy szybkiej oceny ewentualnych problemów i znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Dowiedz się więcej

Prelegent przemawia do osób w niewielkiej sali

Szkolenia i kształcenie

Kompleksowe szkolenia są bardzo ważne w kontekście optymalnego korzystania z urządzenia LUCAS. Praktyczne materiały szkoleniowe przystosowane do używania podczas zajęć stacjonarnych, internetowe szkolenia z materiałami wideo i testami, a także spersonalizowane programy pomogą Ci szybko zapoznać się z urządzeniem i zacząć z niego efektywnie korzystać.

Dowiedz się więcej

Powiązane produkty

Monitor/defibrylator LIFEPAK 15

Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 da Ci pewność potrzebną w nagłych sytuacjach, a także najwyższą dostępną energię rosnącą o wartości aż do 360 dżuli (360 J).

Więcej informacji

System LIFENET

System LIFENET to kompleksowa platforma działająca w oparciu o chmurę, która zapewnia płynne zarządzanie informacjami o pacjencie i danymi urządzenia oraz przesyłanie ich tak, aby zespoły ratownictwa medycznego oraz szpitale mogły skutecznie współpracować, ograniczać czas upływający do rozpoczęcia leczenia i poprawiać wyniki leczenia.

Więcej informacji

Oprogramowanie do analizy danych CODE-STAT

Spraw, aby Twoja pasja do ratowania życia przyczyniła się do ukierunkowanych ulepszeń — usługa i oprogramowanie do analizy danych CODE-STAT pozwalają z łatwością zrozumieć skuteczność działania zespołu tuż po udzielonej przez niego pomocy.

Więcej informacji